Auto's:

Mazda 2: i-stop - Motor start/stop - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: i-stop

De i-stop functie zet de motor automatisch stop wanneer de auto bij een verkeerslicht stil staat of in het verkeer vast komt te zitten en herstart vervolgens de motor automatisch om het rijden te hervatten. Het systeem draagt bij tot een verminderd brandstofverbruik, minder uitstoot van uitlaatgassen en doet het geluid van het stationair draaien verdwijnen wanneer de motor is stopgezet.

Stoppen en herstarten van de motor

OPMERKING
 • Het i-stop indicatielampje (groen) gaat in onderstaande gevallen branden:
 • Wanneer de motor gestopt is.
 • (Behalve Europees model) Wanneer tijdens het rijden aan de voorwaarden voor het stoppen van de motor is voldaan.

Stoppen en herstarten van de motor

 • Het i-stop indicatielampje (groen) gaat uit wanneer de motor herstart.

Handgeschakelde versnellingsbak

1. Breng de auto tot stilstand door eerst het rempedaal en vervolgens het koppelingspedaal in te trappen.

2. Zet terwijl u het koppelingspedaal intrapt de versnellingshendel in de neutraalstand. De motor stopt nadat het koppelingspedaal is losgelaten.

3. (SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5) De motor herstart automatisch wanneer u het koppelingspedaal intrapt of dit begint los te laten.

OPMERKING Het moment waarop de motor herstart verschilt afhankelijk van de kracht waarmee het rempedaal wordt ingetrapt.

(SKYACTIV-D 1.5) De motor herstart automatisch zodra het koppelingspedaal wordt ingetrapt.

Automatische transmissie

1. De motor stopt wanneer tijdens het rijden het rempedaal wordt ingetrapt (behalve tijdens het rijden in de stand R of M, blokkeermodus voor tweede versnelling) en de auto tot stilstand is gebracht.

2. De motor herstart automatisch wanneer het rempedaal wordt losgelaten met de keuzehendel in de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling).

3. Als de keuzehendel in de stand N of P staat, herstart de motor niet wanneer het rempedaal wordt losgelaten. De motor herstart wanneer het rempedaal nogmaals wordt ingetrapt of de keuzehendel naar de stand D, M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) of stand R wordt verplaatst. (Houd met het oog op de veiligheid wanneer de motor gestopt is tijdens het verplaatsen van de keuzehendel altijd het rempedaal ingetrapt.)

Bedieningsvoorwaarden

Wanneer het systeem functioneert

In de volgende gevallen wordt de motor gestopt en gaat het i-stop indicatielampje (groen) branden.

 • Wanneer de motor niet koud is.
 • Het leren van de hoeveelheid brandstofinspuiting dat periodiek en automatisch wordt uitgevoerd, vindt niet plaats.
 • De temperatuurinstelknop voor de airconditioning is ingesteld op een andere stand dan maximale verwarming/maximale koeling (A/C ON).
 • De interieurtemperatuur van de auto en de temperatuur die voor de airconditioning is ingesteld is nagenoeg hetzelfde.
 • De rijsnelheid is 3 km/h of minder.
 • De keuzehendel staat in de neutraalstand.
 • Het koppelingspedaal wordt niet ingetrapt.
 • De auto wordt stopgezet.
 • De keuzehendel staat in de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling).
 • De automatische transmissievloeistof is voldoende opgewarmd.
 • De temperatuur van de automatische transmissievloeistof is niet abnormaal hoog.
 • Het stuurwiel staat nagenoeg in de rechtvooruit stand (het is mogelijk dat de motor niet stopt wanneer het stuurwiel in de rechtvooruit stand staat als kracht op het stuurwiel wordt uitgeoefend. Oefen geen kracht meer uit op het stuurwiel om de motor te laten stoppen.).
 • De auto wordt door het intrappen van het rempedaal tot stilstand gebracht.
 • Er wordt niet plotseling afgeremd.

Wanneer het systeem niet functioneert

In de volgende gevallen wordt de motor niet gestopt:

 • De temperatuurinstelknop voor de airconditioning is ingesteld op de stand voor maximale verwarming/maximale koeling (A/C ON).
 • Er is een groot verschil tussen de interieurtemperatuur en de ingestelde temperatuur van de airconditioning.
 • De auto wordt op een steile helling tot stilstand gebracht.
 • De auto is tot stilstand gebracht met het stuurwiel niet in de rechtvooruit stand.
 • Dieseldeeltjes (PM) worden verwijderd door het dieseldeeltjesfilter (DPF).
 • De inlering van de hoeveelheid brandstofinspuiting wordt uitgevoerd. (Het i-stop indicatielampje (groen) gaat uit wanneer de rijsnelheid vóór stopzetten ongeveer 10 km/h of minder is en inlering van de hoeveelheid brandstofinspuiting wordt uitgevoerd terwijl de auto is stopgezet.)
OPMERKING

Onder de volgende omstandigheden duurt het enige tijd voordat de motor wordt stopgezet

 • De accu is om een of andere reden uitgeput geraakt, zoals wanneer er langere tijd niet met de auto is gereden.
 • De omgevingstemperatuur is hoog of laag.
 • Nadat de accupolen om een of andere reden zijn losgekoppeld, zoals voor het vervangen van de accu.
 • (SKYACTIV-D 1.5) Nadat dieseldeeltjes (PM) door het dieseldeeltjesfilter (DPF) zijn verwijderd.

Motor herstart niet

Als na het stoppen van de motor de volgende handelingen worden uitgevoerd, zal om veiligheidsredenen de motor niet herstarten. Start in dergelijke gevallen de motor met behulp van de normale methode.

 • De motorkap geopend wordt.
 • (Europees model) De veiligheidsgordel van de bestuurder is losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.
 • (Behalve Europees model)
 • (Handgeschakelde versnellingsbak) Wanneer de versnellingshendel in een andere stand dan neutraal staat, de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.
 • (Automatische transmissie) Wanneer de keuzehendel in de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) staat, de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.

De tijd dat de motor stop staat is kort of het duurt lang voordat de motor de volgende keer wordt gestopt

 • De omgevingstemperatuur is hoog of laag.
 • De accu is uitgeput.
 • Het stroomverbruik van de elektrische onderdelen van de auto is hoog.

 

OPMERKING

Wanneer de motor is gestopt, herstart de motor automatisch

Onder de volgende omstandigheden herstart de motor automatisch.

 • De i-stop OFF schakelaar wordt ingedrukt totdat de zoemer klinkt.
 • De airconditioning wordt gebruikt met de regelknop voor de luchtstroomfunctie in de stand .
 • (Automatische airconditioning)
 • De temperatuurinstelknop voor de airconditioning is ingesteld op de maximale verwarming/maximale koeling (A/C ON).
 • De interieurtemperatuur verschilt in hoge mate van de ingestelde temperatuur van de airconditioning.
 • Het rempedaal wordt op een helling een weinig losgelaten en de auto begint in beweging te komen.
 • Sinds het stoppen van de motor zijn er twee minuten verstreken.
 • De accu is uitgeput.
 • (Automatische transmissie)
 • Het gaspedaal wordt ingetrapt terwijl de keuzehendel in de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) staat.
 • De keuzehendel wordt verplaatst naar de stand R.
 • De keuzehendel wordt vanuit de stand N of P naar de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) verplaatst.
 • Het stuurwiel wordt gedraaid terwijl de keuzehendel in de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) staat.
 • De keuzehendel staat in de stand M en de blokkeermodus voor de tweede versnelling is gekozen.
 • (Behalve Europees model)
 • (Handgeschakelde versnellingsbak) Wanneer de keuzehendel in de neutraalstand staat, de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.
 • (Automatische transmissie) Wanneer de keuzehendel in de stand N of P staat, de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.

 

OPMERKING

De keuzehendel wordt bediend terwijl de motor is gestopt (automatische transmissie) Als de motor gestopt is en de keuzehendel vanuit de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) verplaatst wordt naar de stand N of P, herstart de motor niet wanneer het rempedaal wordt losgelaten. De motor herstart als het rempedaal nogmaals wordt ingetrapt of de keuzehendel naar de stand D, M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) of R wordt verplaatst. (Houd met het oog op de veiligheid wanneer de motor gestopt is tijdens het verplaatsen van de keuzehendel altijd het rempedaal ingetrapt.)

 • (Europees model) Als de keuzehendel vanuit de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) naar de stand N of P wordt verplaatst en de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend, herstart de motor niet. Start de motor met behulp van de normale methode.
 • (Behalve Europees model) Als de keuzehendel vanuit de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) naar de stand N of P wordt verplaatst en de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend, herstart de motor.

De accupolen zijn losgekoppeld

Het is mogelijk dat vlak na het loskoppelen van de accupolen de motor niet meteen wordt gestopt. Ook als de accu wordt vernieuwd moeten de i-stop functies gecontroleerd worden. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Zie ook:

Toyota Yaris. Als de auto vast komt te zitten
Voer de volgende procedures uit als de banden doorslippen of als de auto vastzit in modder, sneeuw, enz.: Zet de motor af. Activeer de parkeerrem en zet de selectiehendel in stand P (Multid ...

Renault Clio. Koplampen: de lampen vervangen
Voordat u in de motorruimte werkzaamheden kunt uitvoeren, moet u absoluut het contact uitzetten (zie "De motor starten en stoppen" in hoofdstuk 2).   De lampen st ...

Auto's: