Auto's:

Mazda 2: i-stop waarschuwingslampje (Oranje)/i-stop indicatielampje (Groen) - i-stop - Motor start/stop - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: i-stop waarschuwingslampje (Oranje)/i-stop indicatielampje (Groen)

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Tijdens het rijden / Motor start/stop / i-stop / i-stop waarschuwingslampje (Oranje)/i-stop indicatielampje (Groen)

Voor een veilig en comfortabel gebruik van de auto controleert het i-stop systeem constant de handelingen van de bestuurder, de omgeving binnen en buiten de auto, alsmede de bedrijfstoestand van de auto en informeert met behulp van het i-stop waarschuwingslampje (oranje) en het i-stop indicatielampje (groen) de bestuurder over diverse voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

OPMERKING Bij voertuigen uitgerust met de middendisplay, wordt de bedrijfstoestand van het i-stop systeem getoond in de brandstofverbruikcontroledisplay.

Zie Bedrijfstoestanddisplay

i-stop waarschuwingslampje (oranje)

Wanneer het lampje brandt

  • De motorkap geopend wordt.
  • (Europees model) De veiligheidsgordel van de bestuurder is losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.
  • (Behalve Europees model)
  • (Handgeschakelde versnellingsbak) Wanneer de versnellingshendel in een andere stand dan neutraal staat, de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.
  • (Automatische transmissie) Wanneer de keuzehendel in de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) staat, de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.
OPMERKING De volgende gevallen kunnen duiden op een storing in het systeem. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.
  • Het lampje gaat niet branden wanneer het contact op ON wordt gezet.
  • Het lampje blijft branden ook al is tijdens het draaien van de motor de i-stop OFF schakelaar ingedrukt.

Wanneer het lampje knippert

Het lampje blijft knipperen als er een defect in het systeem is. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

i-stop indicatielampje (groen)

Wanneer het lampje brandt

Wanneer het lampje knippert

  • Het lampje knippert wanneer de motor gestopt is en het bestuurdersportier wordt geopend om de bestuurder erop te attenderen dat de motor gestopt is. Het lampje gaat uit wanneer het bestuurdersportier gesloten wordt.
  • Als het stationair draaien stopt en de motor als gevolg van lage accuspanning opnieuw wordt gestart, gaat het i-stop indicatielampje (groen) in de instrumentengroep gedurende ongeveer 3 seconden knipperen.
  • (Automatische transmissie) Het lampje knippert als de auto tot stilstand wordt gebracht maar het rempedaal niet met voldoende kracht wordt ingetrapt. Trap het rempedaal wat krachtiger in aangezien de pedaalkracht mogelijk onvoldoende is.
Zie ook:

Fiat Punto. Stuurwiel
VERSTELLEN Het stuurwiel kan zowel in hoogte als axiaal versteld worden. Om te verstellen, de hendel ontgrendelen door hem omlaag te duwen (naar stand 1 fig. 13) het stuurwiel in de meest geschi ...

Toyota Yaris. Waarschuwingslampjes en controlelampjes
De waarschuwingslampjes en controlelampjes op het instrumentenpaneel en middenpaneel informeren de bestuurder over de status van de diverse systemen in de auto. Om de functie van alle lampjes ...

Auto's: