Auto's:

Fiat Punto: Extra verwarming - Klimaatregeling - Kennismaking met de auto - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Extra verwarming

(voor bepaalde versies/markten)

Deze inrichting versnelt het verwarmen van het interieur wanneer het erg koud is.

Extra verwarming inschakelen: gebeurt altijd automatisch als het buiten koud is, wanneer de motor loopt en de motorkoelvloeistoftemperatuur laag is.

Extra verwarming uitschakelen: gebeurt automatisch wanneer de gewenste comfortsituatie bereikt is.

EXTRA VERWARMING

BELANGRIJK

Het wordt afgeraden de interneluchtrecirculatie in te schakelen bij lagebuitentemperaturen, aangezien de ruitensneller kunnen beslaan.

De klimaatregeling kan alleen werkenals ten minste een van deluchtverdeelknoppen is geselecteerd. Deknoppen kunnen niet allemaal tegelijkertijdzijn uitgeschakeld.

De extra verwarming wordt nietingeschakeld als de accuspanning te laagis.

 

BELANGRIJK

Het systeem gebruikt een koelmiddeldat compatibel is met de wetten die vankracht zijn in de landen waar het voertuigwordt verkocht, R134a of R1234yf.

Gebruik tijdens het laden alleen het gas datis aangeduid op het plaatje in demotorruimte fig. 23. Het gebruik vanandere koelmiddelen heeft invloed op deefficiency en de conditie van het systeem.

De gebruikte smeerolie van de compressorhangt nauw samen met het type koelgas:neem contact op met een FiatServicenetwerk.

Zie ook:

Renault Clio. Binnenverlichting: vervangen van een lamp
Binnenlicht (Afhankelijk van de auto) Binnenlicht uitgerust met verspreiders 1 Maak de lichtkap met een platte schroevendraaier los. Maak de betreffende lamp vrij. Lamptype: W5W. ...

Toyota Yaris. Plaats van de bandenreparatieset
Wieldopclip (indien aanwezig) Sleepoog Krikslinger* Wielmoersleutel* Bandenreparatieset *: Gebruik van de krik, krikslinger en wielmoersleutel. (indien aanwezig) Een krik, krikslin ...

Auto's: