Auto's:

Fiat Punto: Extra verwarming - Klimaatregeling - Kennismaking met de auto - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Extra verwarming

(voor bepaalde versies/markten)

Deze inrichting versnelt het verwarmen van het interieur wanneer het erg koud is.

Extra verwarming inschakelen: gebeurt altijd automatisch als het buiten koud is, wanneer de motor loopt en de motorkoelvloeistoftemperatuur laag is.

Extra verwarming uitschakelen: gebeurt automatisch wanneer de gewenste comfortsituatie bereikt is.

EXTRA VERWARMING

BELANGRIJK

Het wordt afgeraden de interneluchtrecirculatie in te schakelen bij lagebuitentemperaturen, aangezien de ruitensneller kunnen beslaan.

De klimaatregeling kan alleen werkenals ten minste een van deluchtverdeelknoppen is geselecteerd. Deknoppen kunnen niet allemaal tegelijkertijdzijn uitgeschakeld.

De extra verwarming wordt nietingeschakeld als de accuspanning te laagis.

 

BELANGRIJK

Het systeem gebruikt een koelmiddeldat compatibel is met de wetten die vankracht zijn in de landen waar het voertuigwordt verkocht, R134a of R1234yf.

Gebruik tijdens het laden alleen het gas datis aangeduid op het plaatje in demotorruimte fig. 23. Het gebruik vanandere koelmiddelen heeft invloed op deefficiency en de conditie van het systeem.

De gebruikte smeerolie van de compressorhangt nauw samen met het type koelgas:neem contact op met een FiatServicenetwerk.

Zie ook:

Mazda 2. Afwijking tussen de werkelijke wegsituatie en het weergegeven beeld
Er is een enige afwijking tussen de werkelijke wegsituatie en de weergegeven wegsituatie. Een dergelijke afwijking in het afstandsperspectief kan tot een ongeval leiden. Houd rekening met de v ...

KIA Rio. Voorzorgsmaatregel bij het vervangen van lampen
Zorg dat u in noodgevallen de beschikking hebt over de juiste lampen. Raadpleeg “Wattage lamp” in hoofdstuk 9. Zet voor het vervangen van een lamp de motor op een veilige plaats uit, act ...

Auto's: