Auto's:

Fiat Punto: Elektrische ruitbediening - Kennismaking met de auto - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Elektrische ruitbediening

WERKING

Deze werkt met de contactsleutel in de stand MAR en gedurende ongeveer 2 minuten nadat de contactsleutel naar de stand STOP is gedraaid of verwijderd is. De tijdregeling wordt onderbroken wanneer een van de portieren wordt geopend.

BEDIENINGSELEMENTEN BESTUURDERSPORTIER

Versies met 4 elektrische ruiten (voor bepaalde versies/markten) De bedieningstoetsen zitten op de bekleding van het deurpaneel fig. 24.

Alle ruiten kunnen bediend worden vanaf het portierpaneel aan bestuurderszijde.

BEDIENINGSELEMENTEN BESTUURDERSPORTIER

Ruit sluiten: trek de toetsen omhoog om de gewenste ruit te sluiten. Bij het sluiten van de ruit wordt dezelfde werkingslogica als bij het openen gebruikt.

Versies met 2 elektrische ruiten Bij sommige versies zijn alleen de toetsen A en B fig. 24 beschikbaar, voor het openen/sluiten van de voorste zijruiten. Deze versies zijn uitgerust met "automatische continue werking" tijdens de openingsfase van de ruit.

Knelbeveiliging (voor bepaalde versies/markten) Dit systeem detecteert de aanwezigheid van een obstakel tijdens het sluiten van de ruit: als dat gebeurt stopt het systeem de beweging van de ruit en, afhankelijk van de stand van de ruit, wordt de beweging omgekeerd.

Als deze functie 5 maal binnen 1 minuut wordt ingeschakeld, gaat de ruit in stappen dicht ("recovery" modus).

De voorziening is actief in zowel de handmatige als automatische bediening van de ruit.

Ruit openen/sluiten op afstand met een sleutel met afstandsbediening (voor bepaalde versies/markten) De ruiten kunnen geopend/gesloten worden door de knop voor respectievelijk het ontgrendelen /vergrendelen () op de sleutel met afstandsbediening langer dan 2 seconden ingedrukt te houden. De ruiten bewegen tegelijk zolang de betreffende toets ingedrukt worden gehouden; ze stoppen wanneer ze de bovenste (of onderste) aanslag bereiken of wanneer de toets wordt losgelaten.

INITIALISATIE ELEKTRISCHE RUITBEDIENING

Als de accu losgekoppeld is geweest of de beveiligingszekering is doorgebrand, moet het systeem weer geïnitialiseerd worden: sluit de ruit die geïnitialiseerd moet worden handmatig tot de bovenste eindaanslag. Wanneer deze stand is bereikt, de bedieningstoets voor het sluiten minstens 1 seconde geactiveerd houden.

BELANGRIJK

Oneigenlijk gebruik van de elektrische ruitbediening kan gevaarlijk zijn. Controleer voor en tijdens het bedienen altijd of de passagiers niet kunnen worden verwond door de bewegende ruiten of door voorwerpen die door de ruit worden meegesleept of geraakt.

Verwijder altijd de sleutel uit het contactslot als het voertuig wordt verlaten om te voorkomen dat onverwachtse bediening van de elektrische ruitbediening gevaar oplevert voor de achtergebleven passagiers.

Zie ook:

Renault Clio. Achterlichten en zijlichten: de lampen vervangen
Vijfdeurs uitvoering Markeringslichten/remlichten en richtingaanwijzers Open de achterklep en draai de bouten 1 los. De lampen staan onder druk en kunnen openbarsten bij het verv ...

Renault Clio. Zekeringen
Zekeringen in het interieur A Controleer de staat van de zekeringen als een elektrisch apparaat niet werkt. Maak het klepje A los. Zorg dat u altijd een doos met reservelampen en -zeke ...

Auto's: