Auto's:

Fiat Punto: Elektrisch schuifdak - Kennismaking met de auto - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Elektrisch schuifdak

(voor bepaalde versies/markten)

Het schuifdak kan alleen bediend worden als de contactsleutel in de stand MAR staat.

BEDIENINGSKNOPPEN

Houd knop B fig. 25 ingedrukt om het glazen paneel in de "spoiler"-stand te zetten. Druk vanaf de "spoilerstand" nogmaals en langer dan een halve seconde op de knop om het dak automatisch in de compleet geopende stand te brengen. Druk nogmaals op de knop om de automatische beweging uit te schakelen.

BEDIENINGSKNOPPEN

Druk vanuit de volledig geopende stand op de knop A fig. 25: het voorste glazen paneel wordt automatisch in de spoilerstand gebracht. Als de knop opnieuw langer dan een halve seconde wordt ingedrukt, beweegt het dak automatisch naar de volledig gesloten stand. Druk nogmaals op de knop om de automatische beweging te onderbreken en het dak in de tussenstand te stoppen.

Knelbeveiliging: het schuifdak heeft een knelbeveiliging die, wanneer de aanwezigheid van een mogelijk obstakel tijdens het sluiten gedetecteerd wordt, de automatische beweging van het glazen paneel stopt en omkeert.

INITIALISATIEPROCEDURE

Als de accu werd losgekoppeld of als een zekering is doorgebrand, dan moet de werking van het schuifdak opnieuw worden geïnitialiseerd. Druk op knop A fig. 25 in de gesloten stand en houd deze gedurende een seconde ingedrukt nadat het dak volledig gesloten is.

NOODBEDIENING

Als de bedieningsknoppen niet werken, kan het schuifdak handmatig bediend worden zoals hieronder is beschreven:

NOODBEDIENING

BELANGRIJK

Verwijder altijd de sleutel uit hetcontactslot als het voertuig wordt verlatenom te voorkomen dat onverwachtsebediening van het schuifdak gevaaroplevert voor de achtergeblevenpassagiers. Oneigenlijk gebruik van hetschuifdak kan gevaarlijk zijn. Controleervoor en tijdens het bedienen altijd ofiemand kan worden verwond door hetbewegende schuifdak of door voorwerpendie door het mechanisme wordenmeegesleept of geraakt.

 

BELANGRIJK

Open het schuifdak alleen in de"spoilerstand" als er een imperiaal op hetdak gemonteerd is. Open het schuifdakniet als er sneeuw of ijs op ligt: risicoop beschadiging.

Zie ook:

Peugeot 208. PEUGEOT Connect Nav
De beschreven functies en instellingen kunnen afwijken van die van het systeem in uw auto. Om veiligheidsredenen mag de bestuurder handelingen die de volle aandacht vragen, zoals het koppelen van ...

Peugeot 208. Een contact bellen
Druk op Telefoon om de hoofdpagina weer te geven. of TEL Of houd de toets TEL op het stuurwiel enige tijd ingedrukt. Selecteer "Contact". Selecteer het gewenste contact in de weer ...

Auto's: