Auto's:

Fiat Punto: Elektrische
stuurbekrachtiging
dualdrive - Kennismaking met de auto - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Elektrische stuurbekrachtiging dualdrive

Fiat Punto / Fiat Punto - Instructieboekje / Kennismaking met de auto / Elektrische stuurbekrachtiging dualdrive

Dit systeem werkt alleen als de contactsleutel in de stand MAR staat en bij draaiende motor.

De stuurinrichting zorgt ervoor dat de benodigde kracht voor het verdraaien van het stuurwiel wordt aangepast aan de rijomstandigheden. Wanneer de CITY-functie is ingeschakeld, draait het stuur erg licht, waardoor makkelijker kan worden geparkeerd: daarom is deze functie bijzonder geschikt voor het rijden in de stad.

BELANGRIJK Als de contactsleutel snel wordt gedraaid, is de complete werking van de stuurbekrachtiging reeds na enkele seconden beschikbaar.

CITY-FUNCTIE INSCHAKELEN/ UITSCHAKELEN

Druk op de knop CITY fig. 27, de inschakeling van de functie wordt aangegeven met het opschrift CITY op het display (bij versies met multifunctioneel display) en het opschrift CITY dat oplicht op de knop nadat deze is ingedrukt. Druk nogmaals op de knop om de functie uit te schakelen.

CITY-FUNCTIE INSCHAKELEN/ UITSCHAKELEN

BELANGRIJK De benodigde kracht voor het verdraaien van het stuurwiel kan toenemen bij langdurige parkeermanoeuvres; dit is een normaal verschijnsel om te voorkomen dat de elektromotor van de stuurbekrachtiging oververhit raakt. In dergelijke gevallen zijn dus geen reparaties vereist.

Wanneer het voertuig een volgende keer weer wordt gebruikt, zal de stuurbekrachtiging weer normaal werken.

BELANGRIJK

Het is strikt verboden aftermarketwerkzaamheden uit te voeren waarbij wijzigingen worden aangebracht aan de stuurinrichting of stuurkolom (bijv. de installatie van een diefstalbeveiliging).

Dergelijke handelingen kunnen de prestaties en veiligheidDvan het systeem beïnvloeden, de garantie ongeldig maken en bovendien leiden tot het niet meer voldoen van het voertuig aan de regelgevingen.

Voor het verrichten van wat voor onderhoud dan ook, de motor uitzetten en de contactsleutel verwijderen om de stuurvergrendeling te activeren. Dit is met name belangrijk als de wielen van het voertuig opgeheven zijn van de grond. Als dit niet mogelijk is (bijv. als de contactsleutel in de stand MAR moet staan of als de motor moet draaien), de hoofdzekering van de elektrische stuurbekrachtiging verwijderen.

Andere factoren kunnen, onafhankelijk van de elektrische stuurbekrachtiging, leiden tot het aangaan van het waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel: breng het voertuig onmiddellijk tot stilstand, indien het rijdt, zet de motor gedurende ongeveer 20 minuten af en start hem daarna weer. Als het waarschuwingslampje continu blijft branden (bij sommige versies verschijnt er ook een bericht op het display), neem dan contact op met het Fiat servicenetwerk.

Zie ook:

Toyota Yaris. Lampen
U kunt de onderstaande lampen desgewenst zelf vervangen. Sommige lampen zijn eenvoudiger te vervangen dan andere lampen. Aangezien de onderdelen beschadigd zouden kunnen raken, raden wij u aa ...

KIA Rio. Voorzorgsmaatregelen voor de Smart Key
AANWIJZING In de volgende omstandigheden werkt de afstandsbediening niet: Als de contactsleutel in het contactslot zit. Als de afstandsbediening buiten het bere ...

Auto's: