Auto's:

Mazda 2: Motor start/stop - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Motor start/stop

Zie ook:

Peugeot 208. Lijst met zenders
Druk op LIST om de lijst met opgeslagen zenders in alfabetische volgorde weer te geven. Selecteer met een van de toetsen de gewenste zender. Bevestig met "OK". Druk kort op een van d ...

Peugeot 208. Inschakelen / uitschakelen
Active City Brake kan in- of uitgeschakeld worden via het menu Rijverlichting / Auto. De systeemstatus blijft na het afzetten van het contact opgeslagen in het geheugen. Elke keer dat het conta ...

Auto's: