Auto's:

Renault Clio: Airconditioning: informatie en bedieningsinstructies - Uw comfort - Renault Clio - InstructieboekjeRenault Clio: Airconditioning: informatie en bedieningsinstructies

Renault Clio / Renault Clio - Instructieboekje / Uw comfort / Airconditioning: informatie en bedieningsinstructies

Tips voor het gebruik

In sommige gevallen, (airconditioning uit, luchtkringloop in werking, ventilatiesnelheid nul of laag, enz.) kunnen de ruiten van de auto beslaan.

Als de ruiten beslagen zijn, gebruikt u de functie "helder zicht" om het doorzicht te verbeteren; gebruik bij voorkeur de airconditioning in de automatische werkstand om het beslaan te voorkomen.

Auto's uitgerust met ECO-modus: als de ECO-modus is ingeschakeld, kunnen de prestaties van de airconditioning verminderen.

Raadpleeg de paragraaf "Tips voor het rijden, zuinig rijden" in hoofdstuk 2.

 

Stop niets in het ventilatiecircuit van de auto (bijvoorbeeld in geval van stank enz.).

Risico van explosie of brand.

Verbruik

Het is normaal dat het brandstofverbruik hoger is (vooral in stadsverkeer) als u de airconditioning gebruikt.

Voor auto's met een airconditioning zonder automatische werkstand, zet het systeem uit, als u het niet meer nodig hebt.

Tips voor zuinig rijden en minder luchtverontreiniging Rijd met open ventilatierooster en gesloten ruiten.

Open bij zeer warm weer of als de auto in de zon heeft gestaan enkele minuten de portieren voordat u start, zodat de hete lucht uit de auto kan ontsnappen.

Onderhoud

Raadpleeg voor de controle-intervallen het onderhoudsdocument van uw auto.

Gebruik de airconditioning regelmatig, ook bij koud weer; laat de airco ten minste eenmaal per maand gedurende ongeveer 5 minuten draaien.

Storingen

Raadpleeg bij een storing altijd een merkdealer.

Water onder de auto

Maak u zich niet ongerust als er condenswater onder de auto druppelt, dit is normaal na langdurig gebruik van de airconditioning.

Maak nooit de slangen van de airconditioning los. Dit is gevaarlijk voor de ogen en de huid.

AIRCONDITIONING: informatie en bedieningsinstructies

Het airconditioningssysteem bevat fluorhoudende broeikasgassen.

Afhankelijk van het voertuig, u kunt de volgende informatie vinden op sticker A in de motorruimte.

De aanwezigheid en de plaats van de informatie op sticker A zijn afhankelijk van de auto.

Maak het airconditioningssysteem nooit open. Dit is gevaarlijk voor de ogen en de huid.

 

Voordat u in de motorruimte werkzaamheden kunt uitvoeren, moet u absoluut het contact uitzetten (zie "De motor starten en stoppen" in hoofdstuk 2).

Type airconditioningsvloeistof

Type olie in de slangen van de airconditioning

Ontvlambaar product

Raadpleeg het instructieboekje

Onderhoud

Hoeveelheid airconditioningsvloeistof aanwezig in de auto

Global Warming Potential oftewel aardopwarmingsvermogen (CO2- equivalent).

Hoeveelheid in gewicht en CO2-equivalent.

Zie ook:

Peugeot 208. Storing
Verwijder vuil, vocht of voorwerpen (stickers, bladeren,...) van de bovenzijde van de voorruit die de laser kunnen belemmeren. Een beslagen voorruit of op de motorkap opgehoopte sneeuw kan de werk ...

Fiat Punto. "Fix&Go automatic" kit
BESCHRIJVING Deze bevindt zich in de bagageruimte in een speciale houder. In deze houder zitten ook een schroevendraaier en het trekoog. De kit fig. 102 bevat: een busje A fig. 102 met afdic ...

Auto's: