Auto's:

Renault Clio: Ruitbediening - Uw comfort - Renault Clio - InstructieboekjeRenault Clio: Ruitbediening

Deze systemen werken met contact aan of contact uit tot het openen van een voorportier (begrensd tot ongeveer 3 minuten).

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat uw voertuig nooit achter met de RENAULT card of sleutel binnen in, en laat nooit een kind, een niet-autonome volwassene of een dier achter, zelfs niet eventjes.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Gevaar van ernstige verwondingen.

RUITBEDIENING

Elektrische ruitbediening

Druk op of trek aan de schakelaar van een ruit om deze omlaag of omhoog te zetten tot de gewenste stand is bereikt: de ruiten achter kunnen niet geheel omlaag gaan.

Vanaf de bestuurdersplaats bedient u de schakelaar:

  1. voor de bestuurderskant;
  2. voor de passagierskant voor;
  3. en 5 voor de passagiers achter.

Vanaf de passagiersplaatsen bedient u de schakelaar 6.

RUITBEDIENING

Leg nooit iets op de bovenkant van een ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.

 

Veiligheid inzittenden

De bestuurder kan de werking van de ruitbediening van de passagiers voor en achter uitschakelen voor alle inzittenden, met inbegrip van hemzelf, door op de schakelaar 4 te drukken. Op het instrumentenpaneel wordt een bevestigingsboodschap weergegeven.

Werking van de sneltoets

Afhankelijk van de auto is deze modus een aanvulling op de hiervoor beschreven werking van de elektrische ruitbediening. Deze is alleen aanwezig bij de bestuurdersruit.

Druk of trek kort en krachtig aan de schakelaar 1: de ruit gaat geheel omlaag of omhoog. Een actie op de schakelaar stopt de werking van de ruit.

Opmerking: als de bestuurdersruit tijdens het sluiten op weerstand stuit (bijvoorbeeld een boomtak, enz.), stopt de ruit en zakt daarna enkele centimeters.

Wanneer u de ruiten sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand, enz.) uit het voertuig steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Storingen

Als het sluiten van de ruit niet goed werkt, schakelt het systeem over op werking zonder sneltoets: u kunt in dit geval de werking herstellen door de schakelaar van de betreffende ruit zo vaak te bedienen tot de ruit geheel is gesloten (de ruit gaat stap voor stap omhoog) en de schakelaar dan langer dan een seconde ingedrukt te houden (kant sluiten) en daarna de ruit compleet te sluiten om het systeem te resetten.

Indien nodig, raadpleeg uw merkdealer.

RUITBEDIENING

Handbediende ruiten

Draai de zwengel 7.

Zie ook:

KIA Rio. Resetten van het schuif-/kanteldak
Het schuifdak moet gereset worden als (één van de volgende) De accu ontladen is of de accukabels zijn losgenomen, of als de desbetreffende zekering is vervangen of verwijderd De one-to ...

Renault Clio. Asbak, aansteker, accessoireaansluiting
Aansteker 1 Als het contact aan staat, drukt u de aansteker 1 in. Zodra hij heet is komt hij met een klikje terug. Trek hem los. Plaats hem na gebruik in de houder zonder hem er helemaal in ...

Auto's: