Auto's:

KIA Rio: Gebruik van de TireMobilityKit - Lekke band (met Tire Mobility Kit) - Wat te doen in een noodgeval - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Gebruik van de TireMobilityKit

  1. Verwijder het snelheidsbeperkingslabel (1) van de fles met dichtmiddel (2) en plak het op een goed zichtbare plaats in het voertuig, zoals het stuurwiel, om de bestuurder eraan te herinneren niet te snel te rijden.
  2. De band vullen met dichtmiddel Volg de hieronder beschreven procedure nauwgezet, omdat het dichtmiddel anders onder hoge druk kan ontsnappen.
  3. Schud de fles met dichtmiddel goed.

 

4. Sluit vulslang (3) aan op de aansluiting van de fles met dichtmiddel (A).

5. Zorg ervoor dat knop (9) op de compressor niet is ingedrukt.

6. Draai het ventieldopje van het ventiel van de lege band en schroef vulslang (3) van de fles met dichtmiddel op het ventiel.

7. Plaats de fles met dichtmiddel rechtop in de behuizing van de compressor (B).

8. Zorg ervoor dat de compressor is uitgeschakeld, stand 0.

9. Sluit de compressor met behulp van de kabel en stekkers aan op de 12V-aansluiting van de auto.

NOTICE Gebruik alleen de 12 V-aansluiting aan voorpassagierszijde.

10. Zet het contact of de knop ENGINE START/STOP (motor starten/stoppen) aan: zet de compressor aan en laat de compressor gedurende ongeveer 3 minuten draaien, zodat de band met dichtmiddel wordt gevuld. De bandenspanning van de band na het vullen is niet van belang.

11. Schakel de compressor uit.

12. Verwijder de vulslang van de fles met dichtmiddel en van het ventiel van de band.

Plaats de TireMobilityKit terug in het opbergvak in de auto.

WAARSCHUWING Koolmonoxidevergiftiging en verstikking kunnen het gevolg zijn als de motor draait in een niet- of onvoldoende geventileerde ruimte.

Het dichtmiddel verdelen

13. Rijd onmiddellijk ongeveer 7 - 10 km (of ongeveer 10 minuten) met de auto, zodat het afdichtingsmiddel gelijkmatig in de band wordt verdeeld.

OPMERKING Rijd hierbij niet harder dan 60 km/h. Rijd indien mogelijk niet langzamer dan 20 km/h.

Als u tijdens het rijden ongewone trillingen opmerkt, een abnormaal rijgedrag ervaart of bijgeluiden hoort, verlaag dan uw snelheid en rijd voorzichtig verder tot u de auto op een veilige plaats tot stilstand kunt brengen. Roep in dat geval hulp in.

Wanneer u de bandenreparatieset gebruikt, kan het wiel worden bevuild met dichtmiddel. In dat geval moet u het wiel dat bevuild is met dichtmiddel verwijderen en adviseren wij de auto te laten controleren door een officiƫle Kia-dealer.

Zie ook:

Mazda 2. Afstelling van de hoogte
Stel de hoofdsteun zodanig af dat het midden daarvan op gelijke hoogte is met de bovenzijde van de oren van de passagier. Voor het hoger zetten van de hoofdsteun, deze tot in de gewenste posi ...

Fiat Punto. Starten met hulpaccu
Als de accu leeg is, kan de motor gestart worden met startkabels en de accu van een ander voertuig, of met een hulpaccu. BELANGRIJK Bij gebruik van hulpaccu dient men zich te houden aan de instr ...

Auto's: