Auto's:

KIA Rio: Controleren van de bandenspanning - Lekke band (met Tire Mobility Kit) - Wat te doen in een noodgeval - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Controleren van de bandenspanning

  1. Stop, nadat u ongeveer 7 - 10 km (of ongeveer 10 minuten) hebt gereden, op een veilige plaats.
  2. Sluit de vulslang (3) van de compressor rechtstreeks aan (aan de zijde vand bevestigingsklem) en sluit de vulslang (3) (overliggende zijde) daarna aan op het ventiel van de band.
  3. Sluit de compressor met behulp van de kabel en stekkers aan op de accu van de auto.
  4. Stel de bandenspanning in op 200 kPa (29 psi). Schakel het contact in en ga dan als volgt te werk.
    • De bandenspanning verhogen: Zet de schakelaar op de compressor in stand I. Schakel de compressor even uit om de huidige bandenspanningsinstelling te controleren.
WAARSCHUWING Gebruik de compressor niet langer dan 10 minuten, omdat het apparaat anders oververhit raakt en beschadigd kan raken.
OPMERKING Rijd opnieuw een stukje als de band niet op spanning blijft.

Volg de aanwijzigen in 'Het dichtmiddel verdelen'. Herhaal dan de stappen 1 tot en met 4.

De TMK kan mogelijk niet gebruikt worden bij bandbeschadigingen groter dan ongeveer 4 mm.

We adviseren u contact op te nemen met een officiële Kiadealer als de band niet gerepareerd kan worden met de Tire Mobility Kit.

 

WAARSCHUWING De bandenspanning moet ten minste 200 kPa (29 psi) zijn. Rijd niet verder als dat niet het geval is. Roep in dat geval hulp in.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik van de Tire Mobility Kit

Technische specificaties

Systeemspanning: 15 V gelijkspanning

Werkspanning: 10 - 15 V gelijkspanning

Opgenomen ampèrage: maximaal 10 A

Geschikt voor gebruik bij temperaturen van: -30 - +70°C Max. werkdruk: 6 bar (87 psi)

Afmeting

Compressor: 161 x 150 x 55.8 mm

Fles dichtmiddel: 81 x ø 85,5 mm

Gewicht compressor: 0,7 kg

Hoeveelheid dichtmiddel: 200 ml

❈ Dichtmiddel en reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij een officiële dealer of een bandenspecialist.

Lege flessen met afdichtingsmiddel kunnen op normale wijze worden afgevoerd. Breng restanten afdichtingsmiddel naar uw dealerbedrijf of bandenspecialist of voer ze af als klein chemisch afval.

Zie ook:

KIA Rio. Automatische-transmissievloeistof
Controleren van niveau - automatische transmissievloeistof Het peil van de automatischetransmissievloeistof moet regelmatig gecontroleerd worden. Zorg er voor dat de auto horizontaal staat ...

Toyota Yaris. Als de motor niet wil aanslaan
Als de motor niet wil aanslaan terwijl wel de juiste startprocedures zijn gevolgd, dan kan dat de volgende oorzaken hebben: De motor slaat niet aan terwijl de startmotor wel normaal werkt. Ee ...

Auto's: