Auto's:

Mazda 2: Starten van de motor - Motor start/stop - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Starten van de motor

WAARSCHUWING

Radiogolven van de sleutel kunnen van invloed zijn op medische apparatuur zoals pacemakers: Alvorens de sleutel te gebruiken in de nabijheid van personen die medische apparatuur gebruiken, de fabrikant van de apparatuur of uw arts vragen of de radiogolven van de sleutel van invloed zijn op de apparatuur.

 

OPMERKING
 • U dient de sleutel met u mee te dragen omdat in de sleutel een start-blokkeerchip is ingebouwd die op korte afstand met het motorstuursysteem moet communiceren.
 • De motor kan gestart worden wanneer de startdrukknop vanuit uit, ACC of ON wordt ingedrukt.
 • De functies van het startdrukknopsysteem (functie waarmee de motor gestart kan worden door enkel het meedragen van de sleutel) kunnen buiten werking gesteld worden om mogelijke nadelige invloeden op een gebruiker die een pacemaker of andere medische apparatuur draagt te voorkomen. Als het systeem buiten werking is gesteld, zult u de motor niet kunnen starten wanneer u de sleutel bij u draagt. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur voor bijzonderheden. Als de functies van het startdrukknopsysteem buiten werking zijn gesteld, kunt u de motor starten door het volgen van de procedure die wordt aangegeven voor wanneer de sleutelbatterij uitgeput is.
 • Na het starten van een koude motor, neemt het motortoerental toe en wordt een gierend geluid vanuit de motorruimte hoorbaar.

  Dit is om de uitlaatgasreiniging te verbeteren en duidt niet op defecte onderdelen.

1. Zorg ervoor dat u de sleutel bij u draagt.

2. De inzittenden dienen hun veiligheidsgordels vast te maken.

3. Zorg er voor dat de handrem aangetrokken is.

4. Blijf het rempedaal stevig intrappen totdat de motor volledig gestart is.

5. (Handgeschakelde versnellingsbak) Blijf het koppelingspedaal stevig intrappen totdat de motor volledig gestart is.

(Automatische transmissie) Zet de keuzehendel in stand P (parkeren). Als u de motor moet starten wanneer de auto in beweging is, dient u de keuzehendel in stand N (neutraal) te zetten.

OPMERKING

(Handgeschakelde versnellingsbak) De startmotor zal niet werken als het koppelingspedaal niet voldoende wordt ingetrapt.

(Automatische transmissie) De startmotor zal niet werken als de keuzehendel niet in stand P of N staat en het rempedaal niet voldoende wordt ingetrapt.

6. Kijk of het KEY indicatielampje (groen) in de instrumentengroep en het indicatielampje van de startdrukknop (groen) branden.

Starten van de motor

OPMERKING
 • Als het startdrukknopindicatielampje (groen) knippert, er op letten dat u de sleutel bij u draagt.
 • Als het startdrukknopindicatielampje (groen) knippert terwijl u de sleutel bij u draagt, de startdrukknop met de sleutel aanraken en de motor starten.

 

OPGELET Als het KEY waarschuwingslampje (rood) brandt of het indicatielampje van de startdrukknop (oranje) knippert, kan dit duiden op een probleem in het motorstartsysteem. Dit kan het starten van de motor of het op ACC of ON zetten van het contact verhinderen. Laat uw auto zo spoedig mogelijk door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur inspecteren.

 

OPMERKING
 • Onder de volgende omstandigheden gaat na het indrukken van de startdrukknop het KEY waarschuwingslampje (rood) knipperen. Dit informeert de bestuurder dat de startdrukknop niet naar ACC overgeschakeld kan worden als deze vanuit uit wordt ingedrukt.
 • De sleutelbatterij is uitgeput.
 • De sleutel bevindt zich buiten het werkingsbereik.
 • De sleutel bevindt zich op plaatsen waar het moeilijk is voor het systeem het signaal te ontvangen
 • Er bevindt zich een sleutel van een andere fabrikant in het werkingsbereik die op de sleutel lijkt.

 

OPMERKING
 • (Methode van geforceerd starten van de motor) Als het KEY waarschuwingslampje (rood) brandt of het startdrukknopindicatielampje (oranje) knippert, kan dit erop duiden dat de motor niet start met gebruik van de normale startmethode.

  Laat uw auto zo spoedig mogelijk door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur inspecteren. In dit geval kan de motor geforceerd gestart worden. Houd de startdrukknop ingedrukt totdat de motor start. Voor het starten van de motor zijn overige procedures zoals het aanwezig zijn van de sleutel in de cabine en het intrappen van het koppelingspedaal (handgeschakelde versnellingsbak) of het rempedaal (automatische transmissie) vereist.

 • Wanneer de motor geforceerd gestart wordt, blijft het KEY waarschuwingslampje (rood) branden en blijft het startdrukknopindicatielampje (oranje) knipperen.
 • (Automatische transmissie) Wanneer de keuzehendel in de neutraalstand (N) staat, branden het KEY indicatielampje (groen) en het startdrukknopindicatielampje (groen) niet.

7. Druk op de startdrukknop nadat zowel het KEY indicatielampje (groen) in de instrumentengroep als het indicatielampje van de startdrukknop (groen) zijn gaan branden.

OPMERKING
 • Na het starten van de motor, gaat het startdrukknopindicatielampje (oranje) uit en schakelt het contact over naar de stand ON.
 • (SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5) Na het indrukken van de startdrukknop en voordat de motor start is het werkingsgeluid van de brandstofpompmotor van nabij de brandstoftank hoorbaar, echter dit duidt niet op een defect.
 • (SKYACTIV-D 1.5)
 • Laat bij het starten van de motor het rempedaal niet los totdat het voorgloei-indicatielampje in de instrumentengroep uitgaat en de motor start, na het indrukken van de startdrukknop.
 • Als voor het starten van de motor het rempedaal wordt losgelaten, het rempedaal nogmaals intrappen en de startdrukknop indrukken om de motor te starten.
 • Als u nadat de gloeibougies zijn opgewarmd het contact gedurende langere tijd in de stand ON laat staan zonder dat de motor draait, worden de gloeibougies mogelijk opnieuw opgewarmd en gaat het voorgloei-indicatielampje branden.
 • De startmotor draait niet rond totdat het voorgloei-indicatielampje is uitgegaan.

8. Laat de motor na het starten ongeveer gedurende tien seconden stationair draaien (in Duitsland verboden).

OPMERKING
 • (Duitsland) Ga na het starten van de motor onmiddellijk rijden. Gebruik echter geen hoge motortoerentallen totdat de motor de normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt.
 • (SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5)
 • Ongeacht of de motor warm of koud is, dient deze zonder gebruik van het gaspedaal gestart te worden.
 • Zie Starten van een verzopen motor onder Starten in noodgevallen als de motor de eerste keer niet start. Laat uw auto inspecteren door een officiële Mazda reparateur als de motor nog niet start
 • (SKYACTIV-D 1.5) Als de buitentemperatuur lager is dan ongeveer - 10 ºC, kan het maximale motortoerental na het starten van de motor gedurende ongeveer drie minuten niet worden bereikt om de motor te beschermen.

 

OPMERKING
 • (Voertuig met handgeschakelde versnellingsbak met i-stop functie) Als de motor als gevolg van afslaan is gestopt, kan deze opnieuw worden gestart door het koppelingspedaal in te trappen binnen 3 seconden nadat de motor is gestopt.

  De motor kan onder de volgende omstandigheden ook als het koppelingspedaal wordt ingetrapt niet opnieuw worden gestart:

 • Het bestuurdersportier geopend is.
 • De veiligheidsgordel van de bestuurder is niet vastgemaakt.
 • Na het afslaan van de motor is het koppelingspedaal niet volledig losgelaten.
 • Het koppelingspedaal wordt ingetrapt terwijl de motor niet volledig is stopgezet.
Zie ook:

Mazda 2. Zoektoets
AM * /MW * /LW * /FM radio Druk op de zoektoets ( ). De radio schakelt over naar de volgende/vorige opgeslagen zender in de volgorde waarin deze werden opgeslagen. Houd de zoektoets () ingedr ...

Skoda Fabia. Asbakken en sigarettenaansteker
Inleiding voor het onderwerp De asbak kan worden gebruikt voor het deponeren van as, sigaretten, sigaren en dergelijke ATTENTIE Nooit hete of brandbare voorwerpen in de asbak leggen - b ...

Auto's: