Auto's:

Mazda 2: Contactschakelaar - Motor start/stop - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Contactschakelaar

Startdrukknop-posities

Het systeem werkt uitsluitend wanneer de bestuurder zich in de auto of binnen het werkingsbereik bevindt en de sleutel bij zich heeft.

Telkens wanneer de startdrukknop wordt ingedrukt, schakelt het contact over in de volgorde van uit, ACC en ON. Door vanuit ON de startdrukknop opnieuw in te drukken wordt het contact uit gezet.

Startdrukknop-posities

OPMERKING
  • De motor start door het indrukken van de startdrukknop en daarbij het koppelingspedaal (handgeschakelde versnellingsbak) of het rempedaal (automatische transmissie) ingetrapt te houden. Druk voor het overschakelen van de contactstand de startdrukknop in zonder het pedaal in te trappen.
  • Laat het contact niet op ON staan wanneer de motor niet draait. Dit kan tot gevolg hebben dat de accu uitgeput raakt. Als het contact op ACC is blijven staan (bij een automatische transmissie staat de keuzehendel in de stand P en het contact op ACC), wordt het contact na ongeveer 25 minuten automatisch uitgeschakeld.

Uit

De stroomvoorziening naar de elektrische apparatuur wordt uitgeschakeld en het startdrukknopindicatielampje (oranje) gaat eveneens uit.

In deze stand is het stuurwiel vergrendeld.

WAARSCHUWING

Alvorens de bestuurdersstoel te verlaten, altijd het contact uitzetten, de handrem aantrekken en er op letten dat de keuzehendel in stand P staat (automatische transmissie) of in de 1ste of R versnelling gezet is (handgeschakelde versnellingsbak): Het verlaten van de bestuurdersstoel zonder het contact uit te zetten, de handrem aan te trekken en de keuzehendel in stand P te zetten (automatische transmissie) of in de 1ste of R versnelling te zetten (handgeschakelde versnellingsbak), is gevaarlijk. De kans bestaat dat de auto onvoorzien in beweging komt en een ongeluk veroorzaakt.

Ook als het uw bedoeling is om de auto slechts voor een kort ogenblik achter te laten, is het belangrijk het contact uit te zetten, aangezien bepaalde beveiligingssystemen van uw auto niet geactiveerd zijn en de accu uitgeput kan raken wanneer u het contact in een andere stand laat staan.

 

OPMERKING (Vergrendeld stuurwiel) Als het startdrukknopindicatielampje (groen) knippert en de pieptoon gegeven wordt, geeft dit aan dat het stuurwiel niet ontgrendeld is. Om het stuurwiel te ontgrendelen, op de startdrukknop drukken en het stuurwiel naar links en naar rechts bewegen.

ACC (Accessoire)

Bepaalde elektrische accessoires functioneren en het indicatielampje (oranje) gaat branden.

In deze stand is het stuurwiel ontgrendeld.

OPMERKING Het afstandbediende portiervergrendelingssysteem functioneert niet wanneer de startdrukknop op ACC is gezet en de portieren zullen niet vergrendelen/ ontgrendelen, ook niet als deze met de hand vergrendeld zijn.

ON Dit is de normale stand waarbij de motor draait nadat deze gestart is. Het indicatielampje (oranje) gaat uit. (Het indicatielampje (oranje) gaat branden wanneer het contact op ON gezet wordt en de motor niet draait.) Bepaalde indicatie-/waarschuwingslampjes dienen gecontroleerd te worden alvorens de motor gestart wordt

OPMERKING

(SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5) Wanneer de startdrukknop op ON wordt gedrukt, is het werkingsgeluid van de brandstofpompmotor in de nabijheid van de brandstoftank hoorbaar. Dit duidt echter niet op een afwijking.

Zie ook:

Fiat Punto. Cruisecontrol (constante snelheidsregeling)
(voor bepaalde versies/markten) Dit is een elektronisch geregeld hulpsysteem waarmee de gewenste rijsnelheid gehandhaafd kan worden, zonder het gaspedaal in te hoeven trappen. Het systeem kan ...

Toyota Yaris. Plaats van de bandenreparatieset
Wieldopclip (indien aanwezig) Sleepoog Krikslinger* Wielmoersleutel* Bandenreparatieset *: Gebruik van de krik, krikslinger en wielmoersleutel. (indien aanwezig) Een krik, krikslin ...

Auto's: