Auto's:

Fiat Punto: De sleutels - Kennismaking met de auto - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: De sleutels

SLEUTEL ZONDER AFSTANDSBEDIENING

Met de metalen baard van de sleutel kan de startinrichting ingeschakeld worden, de portiersloten, de dop van de brandstoftank geopend/gesloten worden (voor bepaalde versies/markten).

SLEUTEL MET AFSTANDSBEDIENING

Met de metalen baard A fig. 2 kan de startinrichting ingeschakeld worden, de portiersloten en de dop van de brandstoftank geopend/gesloten worden (voor bepaalde versies/ markten).

Druk op knop B fig. 2 om de metalen baard in/uit te klappen.

De sleutels

Druk kort op knop : ontgrendeling van de portieren en bagageruimte, tijdgestuurde inschakeling binnenverlichting en dubbel knipperen van de richtingaanwijzers (voor bepaalde versies/markten).

Druk kort op knop : vergrendeling van de portieren en de bagageruimte, inschakeling van de led op de betreffende knop op het dashboard, eenmaal knipperen van de richtingaanwijzers (voor bepaalde versies/markten).

Druk op knop : op afstand openen van de bagageruimte en tweemaal knipperen van de richtingaanwijzers.

VERZOEK OM EXTRA SLEUTELS

Als een nieuwe sleutel (mechanisch of met afstandsbediening) nodig is, ga dan naar het Fiat Servicenetwerk en neem een identiteitsbewijs en de eigendomsdocumenten van het voertuig mee. Het systeem kan maximaal 8 sleutels met ingebouwde afstandsbediening herkennen.

BELANGRIJK

Druk knop B alleen in wanneer de sleutelver genoeg van het lichaam, vooral deogen, en van voorwerpen die snelbeschadigen (bijvoorbeeld kleding) isverwijderd. Laat de sleutel niet onbeheerdachter, om te voorkomen dat mensen,met name kinderen, per ongeluk op deknop drukken.

 

BELANGRIJK

De elektronische onderdelen in desleutels kunnen beschadigen als de sleutelaan sterke schokken wordt blootgesteld.

Om een correcte werking van deinwendige elektronische componenten tegaranderen, mag de sleutel nooit aandirect zonlicht blootgesteld worden.

 

BELANGRIJK

Lege batterijen moeten overeenkomstigde wet in speciale bakken gedeponeerdworden. Ze kunnen ook ingeleverd wordenbij het Fiat Servicenetwerk dat voor hunverwerking zal zorgen.

Zie ook:

Fiat Punto. Mistlampen
(voor bepaalde versies/markten) Ga als volgt te werk om de lampen te vervangen: draai de schroef A fig. 86 los en verwijder het beschermkapje B; draai de bevestigingsschroeven C fig. 86 lo ...

Toyota Yaris. Onderhoudsgegevens (brandstof, oliepeil, enz.)
Afmetingen en gewichten *1: Ongeladen auto *2: Auto's met verzwaarde vering (zonder verhoogde wagenhoogte) *3: Auto's met verzwaarde vering (met verhoogde wagenhoogte) *4: 175/65R14, 175/7 ...

Auto's: