Auto's:

Opel Corsa: Brandstof voor rijden op LPG - Brandstof - Rijden en bediening - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Brandstof voor rijden op LPG

Vloeibaar gas staat bekend als LPG (Liquefied Petroleum Gas ofwel vloeibaar petroleumgas) of onder de

Franse naam GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). LPG staat ook bekend als autogas.

LPG bestaat voornamelijk uit propaan en butaan. Het octaangetal ligt tussenen 115, afhankelijk van de propaanverhouding. LPG wordt vloeibaar opgeslagen bij een druk van vijf tot tien bar.

Het kookpunt hangt af van de druk en mengverhouding. Bij omgevingsdruk ligt deze tussen -42 °C (zuiver propaan) en -0,5 °C (zuiver butaan).

Voorzichtig Het systeem werkt bij een omgevingstemperatuur van ong. -8 °C tot°C.

De volledige werking van het LPGsysteem kan alleen worden gegarandeerd met vloeibaar gas die aan de minimale eisen van DIN ENvoldoet.

Brandstofkeuzeschakelaar

Als u op LPG drukt, wordt tussen rijden op benzine en rijden op vloeibaar gas geschakeld zodra de vereiste parameters (koelvloeistoftemperatuur, gastemperatuur en minimaal motortoerental) zijn bereikt.

Er wordt gewoonlijk aan de vereisten voldaan na ong.seconden (afhankelijk van de buitentemperatuur) en de eerste keer dat stevig op het gaspedaal wordt gedrukt. De LEDstatus toont de huidige werkingsmodus.

Led uit : rijden op benzine

Led knippert : voorwaarden voor overschakelen op rijden op LPG controleren. Licht op als aan de voorwaarden voldaan is.

Led aan : rijden op vloeibaar gas

Led knippert vijf keer en dooft: LPG-tank is leeg of storing in LPG-systeem.

Er verschijnt een bericht op het Driver Information Center.

Als de brandstoftank leeg is, start de motor niet.

De geselecteerde brandstofmodus wordt opgeslagen en bij de volgende contactcyclus opnieuw geactiveerd als er aan de voorwaarden voldaan is.

Zodra de vloeibaar-gastanks leeg zijn, wordt tot aan het uitschakelen van het contact automatisch op benzine overgeschakeld.

Bij het automatisch omschakelen van rijden op benzine op gas of omgekeerd werkt de motor wellicht even niet.

De benzinetank om de zes maanden leegrijden totdat controlelamp oplicht en dan opnieuw tanken. Dit helpt de brandstofkwaliteit en systeemwerking voor rijden op benzine in stand houden.

De auto regelmatig voltanken om corrosie in de tank tegen te gaan.

Verhelpen van storingen

Als de gasmodus niet mogelijk is, controleer dan het volgende:

Vanwege extreme temperaturen in combinatie met de samenstelling van het gas kan het iets langer duren voordat het systeem van de benzinenaar de gasmodus omschakelt.

In extreme situaties kan het systeem ook terugschakelen naar de benzinemodus als niet aan de minimale eisen wordt voldaan. Als dat het geval is, kunt u wellicht weer overschakelen naar rijden op LPG.

Bij alle andere storingen de hulp van een werkplaats inroepen.

Voorzichtig Reparaties en bijstellingen mogen alleen door getrainde specialisten worden uitgevoerd om de veiligheid en garantie op het LPGsysteem te handhaven.

Aan vloeibaar gas is een speciale geur gegeven zodat alle lekken gemakkelijk ontdekt kunnen worden.

Waarschuwing Als u gas in de auto of in de onmiddellijke omgeving ruikt, schakel dan onmiddellijk naar benzinemodus.

Niet roken. Geen open vlammen of ontstekingsbronnen.

Als er nog wel gaslucht is, start de motor dan niet. Oorzaak van de storing onmiddellijk door een werkplaats laten verhelpen.

Bij gebruik van ondergrondse garages de instructies van de beheerder en plaatselijke wetgeving volgen.

Let op

In geval van een ongeluk moeten het contact en de lichten worden uitgeschakeld.

Zie ook:

Skoda Fabia. Beschrijving van het airbagsysteem
Inleiding voor het onderwerp Het airbagsysteem biedt als aanvulling op de veiligheidsgordels een extra inzittendenbescherming bij ernstige aanrijdingen van voren en van opzij. De maximale besche ...

KIA Rio. Plaatsen van een kinderzitje (CRS)
WAARSCHUWING Doe altijd het volgende voordat u een kinderzitje plaatst: Lees altijd de aanwijzingen die door de fabrikant van het kinderzitje zijn opgesteld en volg deze ...

Auto's: