Auto's:

Opel Corsa: Tanken - Brandstof - Rijden en bediening - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Tanken

Brandstof

Gevaar Schakel het contact en externe verwarmingen met verbrandingskamers uit alvorens te beginnen met tanken.

Volg de bedienings- en veiligheidsinstructies van het tankstation tijdens het tanken.

 

Gevaar Brandstof is brandbaar en explosief.

Niet roken. Geen open vuur of vonken.

Wanneer u brandstof in de auto kunt ruiken, dient u de oorzaak daarvan onmiddellijk door een werkplaats te laten verhelpen.

 

Voorzichtig Wanneer u foute brandstof hebt getankt, mag u het contact niet aanzetten.

De tankklep zit achteraan aan de rechterzijde van de auto.

Brandstof

De tankklep kan alleen bij een ontgrendelde auto worden geopend.

Ontgrendel de tankklep door tegen de klep te duwen.

Open de tank door de dop langzaam linksom te draaien.

Brandstof

Bij het tanken de tankdop in de steun op de tankklep hangen.

Om te tanken, het vulpistool volledig in de vulopening brengen en inschakelen.

Na het automatisch afslaan kunt de tank nog maximaal twee keer door drukken op het pistool helemaal vol maken.

Voorzichtig Gemorste brandstof onmiddellijk afwassen.

Om hem te sluiten, draait u de tankdop rechtsom tot hij vastklikt.

Klepje sluiten en vastklikken.

Vloeibaar gas tanken

Bij het tanken de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften van het tankstation in acht nemen.

De vulklep voor het vloeibare gas zit achter de tankdop.

Brandstof

Schroef de beschermdop los van de vulpijphals.

Schroef de vereiste adapter handvast op de vulpijp.

Brandstof

ACME-adapter: Schroef de moer van het vulmondstuk op de adapter. Druk de vergrendelhendel op het vulmondstuk naar beneden.

DISH-vulpijp: Plaats het vulmondstuk in de adapter. Druk de vergrendelhendel op het vulmondstuk naar beneden.

Vulpijphals met bajonetsluiting: Plaats het vulmondstuk op de adapter en draai deze een kwartslag rechtsof linksom. Trek zo ver mogelijk aan de vergrendelhendel van het vulmondstuk.

EURO-vulpijphals: Druk het vulmondstuk op de adapter totdat het ingrijpt.

Druk op de knop van de pomp voor vloeibaar gas. Het vulsysteem stopt of gaat langzaam werken als de tank voor 80% gevuld is (maximumpeil).

Laat de knop op het vulsysteem los en het vullen stopt. Laat de vergrendelhendel los en verwijder het vulmondstuk. Een kleine hoeveelheid vloeibaar gas kan ontsnappen.

Verwijder de adapter en berg deze goed in de auto op.

Breng de beschermdop aan om te voorkomen dat vreemde voorwerpen de vulopening of het systeem binnendringen.

Waarschuwing Vanwege het ontwerp van het systeem is het ontsnappen van vloeibaar gas na het vrijgeven van de vergrendelingshendel onvermijdelijk.

Niet inademen.

 

Waarschuwing Omwille van de veiligheid mag de LPG-tank maar tot 80% worden gevuld.

De meerwegklep op de vloeibaargastank beperkt de te vullen hoeveelheid automatisch. Als een grotere hoeveelheid wordt toegevoegd, raden we aan om de auto niet aan de zon bloot te stellen voordat de extra hoeveelheid is opgebruikt.

Vuladapter

Aangezien vulsystemen niet zijn genormaliseerd, zijn verschillende adapters nodig die verkrijgbaar zijn bij Opel distributeurs en bij door Opel erkende reparateurs.

Brandstof

ACME-adapter: België, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Zwitserland

Brandstof

Adapter met bajonetsluitng: Nederland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk

Brandstof

EURO-adapter: Spanje

Brandstof

DISH-adapter: Oostenrijk, Bosnië- Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Macedonië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne

Tankdop

Gebruik uitsluitend originele tankdoppen.

Auto's met een dieselmotor hebben een speciale tankdop.

Zie ook:

Opel Corsa. Parkeerhulp
Parkeerhulp achter Waarschuwing De bestuurder is geheel verantwoordelijk voor het inparkeren. Controleer bij het achteruitrijden en het gebruik van de parkeerhulp achter d ...

Renault Clio. Gereedschap
De aanwezigheid van de gereedschappen in de gereedschapset is afhankelijk van de auto. Het gereedschap A bevindt zich in de bak onder de mat van de bagageruimte. Til het deksel op en verwij ...

Auto's: