Auto's:

Skoda Fabia: Motor inrijden en zuinig rijden - Wegrijden en rijden - Rijden - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Motor inrijden en zuinig rijden

Motor inrijden

Tijdens de eerste 1 500 km is de rijstijl bepalend voor de kwaliteit van het inloopproces bij de nieuwe motor.

Tijdens de eerste 1.000 km de motor niet met meer dan 3/4 van het maximaal toegestane motortoerental belasten en niet met een aanhangwagen rijden.

Tussen 1.000 en 1.500 km kan de motorbelasting geleidelijk worden opgevoerd tot het maximaal toegestane motortoerental.

Tips voor zuinig rijden

Het brandstofverbruik is o.a. afhankelijk van de rijstijl, de staat van het wegdek en de weersomstandigheden.

Voor een zuinige rijstijl de volgende aanwijzingen in acht nemen.

Onnodig accelereren en remmen vermijden.

Op het schakeladvies letten .

Volgas en hoge snelheden vermijden.

De motor minder stationair laten draaien.

Korte ritten vermijden.

De correcte bandenspanning in acht nemen .

Onnodige ballast vermijden.

Vóór het rijden de dakdragers verwijderen als deze niet worden gebruikt.

Elektrische verbruikers (bv. stoelverwarming) slechts zo lang inschakelen als nodig is.

Vóór het inschakelen van de koelfunctie kort ventileren. De koelfunctie niet gebruiken bij geopende ruiten.

Bij hoge rijsnelheden de ruiten niet open laten staan.

DriveGreen-functie

Weergave op het infotainmentbeeldscherm
 afb. 215 Weergave op het infotainmentbeeldscherm

De DriveGreen-functie (hierna DriveGreen) analyseert op basis van de informatie over de rijstijl hoe zuinig er wordt gereden.

DriveGreen kan in het infotainment als volgt worden weergegeven.

A Weergave voor soepel rijden Bij een soepele rijstijl staat de naald in het midden (in de buurt van de groene punt). Bij accelereren beweegt de naald omlaag, bij afremmen omhoog.

B "Groen blad" Des te groener het blad wordt, des te zuiniger is de rijstijl. Bij een minder zuinige rijstijl wordt het blad zonder groene kleur weergegeven of volledig verborgen.

C Staafdiagram Des te hoger de groene staaf wordt, des te zuiniger is de rijstijl. Elke staaf geeft de rijzuinigheid in stappen van 5 seconden weer, de actuele staaf staat links.

D Puntentoekenning (0 - 100) Des te hoger de waarde wordt, des te zuiniger is de rijstijl. Bij het aantippen van de functietoets D wordt een gedetailleerd waarderingsoverzicht getoond van hoe zuinig er tijdens de laatste 30 minuten werd gereden.

Duurt de rit sinds de start minder dan 30 minuten, dan wordt aan het overzicht de beoordeling van de vorige rit toegevoegd (donkergroen weergegeven staven).

E Gemiddeld brandstofverbruik sinds de start Bij het aantippen van de functietoets E wordt een gedetailleerd overzicht getoond van het gemiddelde brandstofverbruik tijdens de laatste 30 minuten.

Duurt de rit sinds de start minder dan 30 minuten, dan wordt aan het overzicht het gemiddelde brandstofverbruik van de vorige rit toegevoegd (donkergroen weergegeven staven).

F Symbolen Op het beeldscherm kunnen de volgende vier symbolen worden weergegeven, die over de actuele rijstijl informeren.

Zuinige rijstijl

De actuele snelheid is negatief voor het brandstofverbruik.

De rit is niet regelmatig, onnodig accelereren en remmen moet worden voorkomen

Schakeladvies

Tips voor zuinig rijden

Bij het aantippen van het blad B worden tips voor zuinig rijden getoond.

Let op Bij het terugzetten van het ritgeheugen "vanaf start" worden ook het gemiddelde verbruik E , de ritanalyse D alsmede het diagram C teruggezet.
Zie ook:

Toyota Yaris. Accu
Controleer de accu als volgt. ■ Waarschuwingssymbolen De betekenis van de waarschuwingssymbolen aan de bovenzijde van de accu is als volgt: ■ Buitenkant van de accu Controleer de ...

Fiat Punto. Geschiktheid van passagiersstoelen voor gebruik van isofix-kinderzitjes
In de onderstaande tabel worden in overeenstemming met de Europese norm ECE 16 de verschillende montagemogelijkheden getoond voor ISOFIX kinderzitjes op stoelen die zijn uitgerust met speciale ve ...

Auto's: