Auto's:

Skoda Fabia: Automatische versnellingsbak - Wegrijden en rijden - Rijden - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Automatische versnellingsbak

Inleiding voor het onderwerp

De automatische versnellingsbak schakelt automatisch, afhankelijk van de motorbelasting, de bediening van het gaspedaal, de rijsnelheid en de gekozen rijmodus.

De standen van de automatische versnellingsbak worden met de keuzehendel ingesteld.

ATTENTIE

  • Geen gas geven als voor het wegrijden de stand voor vooruitrijden met de keuzehendel wordt ingesteld - gevaar voor ongevallen!
  • Nooit tijdens het rijden de keuzehendel in stand R of P zetten - gevaar voor ongevallen!
  • Als de wagen bij draaiende motor in de gekozen stand D, S, R of tiptronic stil moet blijven staan, dan moet de wagen met het rempedaal of de parkeerrem tegen wegrollen worden geblokkeerd. Bij stationair toerental wordt de krachtoverbrenging niet volledig onderbroken - de wagen kruipt.
  • Bij het verlaten van de wagen dient altijd keuzehendelstand P te worden ingeschakeld. De wagen zou zich in beweging kunnen zetten - gevaar voor ongevallen.

 

VOORZICHTIG

  • Indien men de keuzehendel tijdens het rijden vanuit stand N in stand D / S wil zetten, moet de motor met stationair toerental draaien.
  • Als op een helling wordt gestopt, nooit proberen de wagen met het gaspedaal op zijn plaats te houden - gevaar voor schade aan de onderdelen van de versnellingsbak.

Keuzehendelstand kiezen

Keuzehendelstanden / displayweergave
 afb. 212 Keuzehendelstanden / displayweergave

Door de keuzehendel te verplaatsen kan deze in een van de volgende standen worden gezet afb. 212. In sommige standen moet de grendelknop worden ingedrukt  Keuzehendelvergrendeling.

Bij ingeschakeld contact wordt de versnellingsbakmodus en de ingeschakelde versnelling op het display weergegeven afb. 212.

P Parkeren - deze stand kan alleen bij stilstaande wagen worden ingeschakeld.

De aangedreven wielen zijn mechanisch geblokkeerd.

R Achteruitversnelling - deze stand kan alleen bij stilstaande wagen en stationair toerental worden ingesteld.

N Neutraal (neutrale stand) - de krachtoverbrenging naar de aangedreven wielen is onderbroken.

Vooruitrijden / sportprogramma - het schakelen vindt in de stand S bij hogere motortoerentallen plaats dan in stand D

(tegen de veerdruk in) - keuze tussen de standen D en S

In stand D of S worden de vooruitversnellingen afhankelijk van de motorbelasting, de bediening van het gaspedaal, de rijsnelheid en de gekozen rijmodus, automatisch geschakeld.

Keuzehendelvergrendeling

Grendelknop
 afb. 213 Grendelknop

De keuzehendel is in stand P en N geblokkeerd, zodat de stand voor vooruitrijden niet per ongeluk kan worden ingeschakeld en de wagen hierdoor niet in beweging kan komen.

De keuzehendel wordt bij stilstaande wagen en bij snelheden tot 5 km/h vergrendeld.

De keuzehendelvergrendeling wordt door het gaan branden van het controlelampje aangeven.

Keuzehendel uit stand P of N halen

Om de keuzehendel uit stand N naar D/S te zetten hoeft alleen het rempedaal te worden ingetrapt.

Bij het snel schakelen via stand N (bv. van R naar D/S) wordt de keuzehendel niet geblokkeerd. Hierdoor is bv. het vrijrijden van een vastgereden wagen mogelijk.

Als de keuzehendel zich langer dan 2 seconden in stand N, bevindt terwijl het rempedaal niet is ingetrapt, wordt de keuzehendelvergrendeling geactiveerd.

Kan de keuzehendel niet op de gebruikelijke wijze uit stand P worden gehaald, dan deze worden noodontgrendeld .

Let op Indien men de keuzehendel vanuit stand P in stand D/S of omgekeerd wil zetten, dient de keuzehendel vlot te worden bewogen. Hierdoor wordt voorkomen dat stand R resp. N per ongeluk wordt ingeschakeld.

Handmatig schakelen (Tiptronic)

Keuzehendel
 afb. 214 Keuzehendel

De tiptronic biedt de mogelijkheid om handmatig via de keuzehendel te schakelen.

Deze stand kan zowel bij stilstand als ook tijdens het rijden worden gekozen.

Omschakelen naar handmatig schakelen met de keuzehendel

Schakelen

De actueel ingeschakelde versnelling wordt op het display afb. 212 weergegeven.

Bij het schakelen op het schakeladvies letten .

Bij het accelereren schakelt de versnellingsbak kort voor het bereiken van het maximaal toegestane motortoerental automatisch op naar de volgende versnelling.

Als een lagere versnelling wordt gekozen, schakelt de versnellingsbak pas terug wanneer een te hoog motortoerental niet meer mogelijk is.

Let op In sommige gevallen, bv. bij bergafwaarts rijden, kan het voordelig zijn handmatig te schakelen. Door het terugschakelen wordt de belasting van de remmen en daarmee de remslijtage verminderd.

Wegrijden en rijden

Wegrijden en tijdelijk stoppen

Bij het tijdelijk stoppen (bv. bij een kruising) hoeft stand N niet te worden ingesteld.

Hier moet het rempedaal worden ingetrapt om te voorkomen dat de wagen wegrolt.

Tijdens het rijden maximaal accelereren (kickdownfunctie)

Bij het volledig intrappen van het gaspedaal in de stand voor vooruitrijden wordt de kickdownfunctie ingeschakeld.

Er wordt een zodanige versnelling gekozen, dat de maximale acceleratie wordt bereikt.

ATTENTIE Een vlotte acceleratie kan (bv. op een glad wegdek) leiden tot het verlies van de controle over de wagen - gevaar voor ongevallen!
Zie ook:

Mazda 2. Deactiveringsschakelaar van voorpassagiersairbag
WAARSCHUWINGDe voorpassagiersairbag niet onnodig deactiveren: Onnodig uitschakelen van de voorpassagiersairbag is gevaarlijk. Als de airbag onnodig wordt uitgeschakeld, zal de voorpassagier ...

Mazda 2. Wissen van een apparaat (Bluetooth audio)
1. Selecteer met behulp van de audioregelknop de paring verwijderen modus " PAIR DELETE " in de " BT SETUP " modus. (Zie voor bijzonderheden "Instellen van Bluetooth audioapparatuur".) 2. Dru ...

Auto's: