Auto's:

KIA Rio: Telefoon - Audio (zonder touchscreen) - Audiosysteem - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Telefoon

AANWIJZING - Telefoon met Bluetooth® (BT) gebruiken

Wat is Bluetooth® draadloze technologie?

 

WAARSCHUWING - Afgeleid rijden

 • Concentreer u op de weg tijdens het rijden. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de bestuurder ligt bij het veilig en legaal besturen van het voertuig.

   

  Bestuurders mogen geen apparaten gebruiken die ze in de hand moeten houden of andere uitrusting of voertuigsystemen die de bestuurder tijdens het sturen afleiden.

 • Kijk niet te lang naar het multimediascherm tijdens het rijden. Als u gedurende langere tijd naar het scherm staart, kunt u verkeersongelukken veroorzaken en dat kan leiden tot lichamelijke letsels.

 

OPMERKING - Voor een veilige rit

 • Met Bluetooth® kunnen bestuurders handenvrij bellen. Het verbinden van het audiosysteem met een telefoon met Bluetooth® stelt de gebruiker in staat om comfortabel te bellen, oproepen te ontvangen en het telefoonboek te beheren. Voordat u gebruikmaakt van Bluetooth® draadloze technologie leest u de inhoud van deze gebruikershandleiding zorgvuldig door.
 • Het veelvuldig gebruiken of bedienen tijdens het rijden kan leiden tot onoplettendheid waardoor ongelukken kunnen ontstaan. Gebruik het apparaat niet te vaak tijdens het rijden.
 • Langere tijd naar het scherm kijken is gevaarlijk en kan leiden tot ongelukken. Kijk tijdens het rijden slechts kort op het scherm.
 • Het koppelen van meerdere Bluetooth®-apparaten en het gebruik van andere Bluetooth®- functies worden niet ondersteund als het voertuig in beweging is.

   

  Parkeer het voertuig eerst voor uw eigen veiligheid.

 

OPMERKING - Voor u een Bluetooth®- telefoon koppelt

 • Voordat u het audiosysteem met het Bluetooth®-apparaat koppelt, controleert u of het mobiele apparaat Bluetooth®-functies ondersteunt.
 • Zelfs als het mobiele apparaat Bluetooth® draadloze technologie ondersteunt, wordt het apparaat tijdens zoekacties niet gevonden als het apparaat is ingesteld op de status verborgen of als de Bluetooth® draadloze technologie is uitgeschakeld. Schakel de status verborgen uit of schakel de Bluetooth® in voordat u een verbinding met het audiosysteem maakt.
 • Als de verbinding van een Bluetooth® draadloze technologie-apparaat wordt verbroken, omdat het apparaat buiten het communicatiebereik is, het apparaat wordt uitgeschakeld of er een Bluetooth® draadloze technologie-communicatiefout optreedt, wordt er automatisch naar het betreffende Bluetooth® draadloze technologie-apparaten gezocht en worden gevonden apparaten opnieuw verbonden.
 • Als u niet automatisch verbonden wilt worden met uw Bluetooth® - apparaat, schakel de Bluetooth® - functie in het Bluetooth® - apparaat uit.
 • Er kan slechts één Bluetooth® draadloze technologie-apparaat per keer zijn verbonden.
 • De Bluetooth®-verbinding kan bij sommige Bluetooth®-apparaten af en toe wegvallen. Zet de volgende stappen om opnieuw een verbinding te maken.
  1. Zet de Bluetooth®-functie op uw Bluetooth®-apparaat aan en uit en probeer het opnieuw.
  2. Zet het Bluetooth-apparaat uit/aan en probeer opnieuw.
  3. Verwijder de batterij uit het Bluetooth®-apparaat, start het weer en probeer opnieuw verbinding te maken.
  4. Start het multimediasysteem opnieuw en probeer opnieuw verbinding te maken.
  5. Verwijder alle gekoppelde apparaten van het Bluetooth®- apparaat en het audiosysteem en probeer daarna opnieuw.

 

OPMERKING - Bij het gebruik van de Bluetooth®-telefoon

 • Als het Bluetooth®-apparaat niet gekoppeld of verbonden is, is het niet mogelijk om de Phonemodus te openen. Nadat u uw Bluetooth®-apparaat aan uw wagen hebt gekoppeld, moet u de Bluetooth®-functies gebruiken.
 • De handsfree-functies zijn niet beschikbaar als uw telefoon buiten het bereik van een telefoonnetwerk is (bijvoorbeeld in tunnels of in bergachtig gebied).
 • Als het telefoonsignaal zwak is of als het te rumoerig is in het interieur van de auto, is de gesprekspartner mogelijk moeilijk te verstaan.
 • Leg het Bluetooth®-apparaat niet in de buurt van of in metalen voorwerpen, anders ontstaat mogelijk storing in de communicatie met het Bluetooth® draadloze technologie-systeem of de telefoonontvangst.
 • Wanneer het audiosysteem in een elektromagnetische omgeving wordt geplaatst, ontstaat mogelijk ruis.
 • Sommige Bluetooth®-apparaten kunnen storingen veroorzaken in het audiosysteem. In dit geval kunt u het apparaat op een andere locatie opbergen om het probleem te verhelpen.
 • Als een apparaat met Bluetooth® draadloze technologie is verbonden, raakt de batterij mogelijk sneller ontladen dan normaal, vanwege het uitvoeren van extra Bluetooth® draadloze technologie-functies.
 • Het volume en de geluidskwaliteit van de handsfree-gesprekken kunnen per Bluetooth®-apparaat verschillen.
 • Als de verbindingsprioriteit is ingesteld zal er automatisch verbinding worden gemaakt met het apparaat met Bluetooth® draadloze technologie als het contact aan (IGN/ACC ON) gezet wordt. Ook als u buiten de auto staat, zal de telefoon met Bluetooth® draadloze technologie automatisch verbinding maken zodra u zich in de onmiddellijke nabijheid van de auto bevindt. Als u niet automatisch verbonden wilt worden met uw apparaat met Bluetooth® draadloze technologie, schakel de functie Bluetooth® - draadloze technologie in uw Bluetooth®-apparaat uit.
 • Bij sommige Bluetooth®- apparaten zal het opstarten van de motor terwijl u handsfree belt via Bluetooth® draadloze draadloze technologie de oproep onderbreken door de overdracht van de handsfree oproep naar de wagen. Als u uw telefoon buiten de auto gebruikt, schakel de functie Bluetooth® draadloze technologie in uw telefoon uit.

Bluetooth®-verbinding

Voor u de Bluetooth®-functie kunt gebruiken, moet u eerst uw Bluetooth®- apparaat met uw wagen verbinden/de verbinding verbreken.

Een nieuw apparaat koppelen

Druk op de toets [PHONE] (telefoon) op het audiosysteem of op de toets [CALL] (oproep) op de afstandbediening op het stuurwiel.

Audio (zonder touchscreen)

In uw Bluetooth®-apparaat,

 1. Koppel uw wagen aan het apparaat nadat uw Bluetooth®-apparaat het Bluetooth®-apparaat detecteert.
 2. Voer het wachtwoord (0000) in of accepteer de pop-op voor de toestemming.
 3. Verbind met Bluetooth®.

AANWIJZING

 • U kunt tot 5 Bluetooth®-apparaten koppelen.
 • Het standaard wachtwoord is 0000.
 • Tijdens het koppelen van een Bluetooth®-apparaat kan er een ander apparaat worden gekoppeld.
 • De Voertuignaam hierboven is een voorbeeld. Controleer de actuele informatie op het product.
 • Het aanmelden en verbinden van een Bluetooth®-apparaat via Bluetooth® draadloze technologie werkt alleen als de optie Bluetooth® draadloze technologie op uw Bluetooth®- apparaat ingeschakeld is. (De manieren om de Bluetooth® draadloze technologie-functie in te schakelen, verschillen mogelijk afhankelijk van Bluetooth®-apparaat.)
 • Nadat het koppelen is afgerond, wordt er een verzoek om contacten te downloaden verstuurd naar het Bluetooth®-apparaat. Sommige Bluetooth®-apparaten hebben een bevestiging nodig als ze een downloadverzoek ontvangen. Zorg ervoor dat uw Bluetooth®-apparaat de verbinding accepteert. Bekijk de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor extra informatie betreffende het koppelen van de telefoon en de verbindingen.

Verbinden met Bluetooth®-apparaten

Druk op de toets [PHONE] (telefoon) op het audiosysteem of op de toets [CALL] (oproep) op de afstandbediening op het stuurwiel Selecteer de naam van het apparaat dat u wilt verbinden Verbind met Bluetooth®.

Audio (zonder touchscreen)

AANWIJZING

 • Er kan slechts één Bluetooth®- apparaat per keer worden verbonden.
 • In de auto worden de volgende functies met Bluetooth® draadloze technologie ondersteund. Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van uw apparaat met Bluetooth® draadloze technologie.
  • Uitgaande / binnen komen d e handsfree oproepen
  • Handelingen tijdens een oproep: overschakelen naar privé, overschakelen naar gesprek in de wachtstand, MIC aan/uit
  • Gespreksgeschiedenis downloaden
  • Contacten downloaden
  • Automatische verbinding apparaat met Bluetooth® draadloze technologie
  • Bluetooth® audio streamen

Bluetooth®-telefoon

Favourites (favorieten)

Druk op de toets [PHONE] (telefoon) Selecteer [Favourites (Favorites)] (favorieten).

Audio (zonder touchscreen)

Audio (zonder touchscreen)

Geeft pop-upschermmenu weer als u op de toets [MENU] drukt.

AANWIJZING

 • Er kunnen maximaal 20 favorieten worden bewaard in de favorieten van elk apparaat.
 • Favorieten downloaden in uw Bluetooth®-apparaten is niet ondersteund.
 • Contacten moeten worden gedownload om ze als favoriet te kunnen opslaan.
 • Als favoriet opgeslagen contacten worden niet automatisch bijgewerkt wanneer het contact is gewijzigd in de telefoon. Als u een favoriet wilt bijwerken, moet u de favoriet wissen en een nieuwe favoriet aanmaken.

Call History (gespreksgeschiedenis)

Druk op de toets [PHONE] (telefoon) Selecteer [Call History] (gesrpeksgeschiedenis).

Audio (zonder touchscreen)

AANWIJZING

 • Gespreksgeschiedenis wordt in sommige Bluetooth®-apparaten niet altijd bewaard in de gespreksgeschiedenislijst.
 • Oproepen van beperkte ID's worden niet bewaard in de gespreksgeschiedenislijst.
 • Er kunnen maximaal 50 oproepen worden toegevoegd in elke lijst van gekozen oproepen/ontvangen oproepen/gemiste oproepen.
 • De duur van elke gekozen/ontvangen oproep wordt niet weergegeven in de gespreksgeschiedenislijst van uw wagen.
 • Terwijl het downloaden van de gespreksgeschiedenis bezig is, geeft de statusbalk een pictogram weer ().
 • Als het downloaden van de gespreksgeschiedenis op het Bluetooth®-apparaat wordt uitgeschakeld, zal het downloaden van de gespreksgeschiedenis mislukken.
 • Sommige toestellen vragen een autorisatie van het apparaat om uw gespreksgeschiedenis te downloaden.

   

  Controleer of de Bluetooth®- instellingen en de status van het display normaal zijn als het downloaden mislukt.

Contacts (contactpersonen)

Druk op de toets [PHONE] (telefoon) Selecteer [Contacts] (contacten).

Audio (zonder touchscreen)

Geeft pop-upschermmenu weer als u op de toets [MENU] drukt.

Om een download vragen

Sommige apparaten vragen een autorisatie van het apparaat om uw gespreksgeschiedenis en contacten te downloaden. Controleer de instellingen of de status van het scherm van uw apparaat met Bluetooth® draadloze technologie als het downloaden mislukt.

Audio (zonder touchscreen)

AANWIJZING

 • Er kunnen maximum 2000 telefoonnummers worden gedownload vanaf één gekoppeld Bluetooth®- apparaat.
 • U kunt in uw wagen geen gedownloade telefoonnummers bewerken of verwijderen.
 • De contacten kunnen enkel worden bekeken als het Bluetooth®-apparaat verbonden is.
 • Zelfs als de verbinding met het Bluetooth®-apparaat verbroken is, zullen de gedownloade gegevens blijven.

   

  (Merk op dat bij het verwijderen van een gekoppeld apparaat ook alle gedownloade contacten en gegevens van de gespreksgeschiedenis verwijderd worden)

 • Gedownloade telefoonnummers kunnen verloren geraken, afhankelijk van de staat van het audiosysteem.

   

  Bewaar uw belangrijke data op een veilige plaats.

 • De statusbalk geeft een () weer terwijl de contacten worden gedownload.
 • De download zal niet beschikbaar zijn als de downloadfunctie voor contacten op uw Bluetooth®-apparaat is uitgeschakeld.
 • De telefooncontacten moeten in het Engels worden opgeslagen of ze worden mogelijk niet correct weergegeven.
 • De tijd die nodig is om contacten of de gespreksgeschiedenis te downloaden verschilt naargelang het Bluetooth®- apparaat.
 • Sommige toestellen vragen een autorisatie van het apparaat om uw contacten te downloaden. Controleer uw telefoonscherm als het downloaden mislukt en bevestig het downloaden indien nodig.

Oproep aannemen/weigeren

Als er een binnenkomende oproep is, verschijnt er een pop-upbericht.

Audio (zonder touchscreen)

AANWIJZING In sommige Bluetooth®-apparaten wordt het nummer van de beller niet weergegeven en wordt de functie Reject (weigeren) niet ondersteund.

Het menu gebruiken tijdens een telefoongesprek

Als u een oproep doet, kunt u gebruikmaken van de volgende menuitems.

Audio (zonder touchscreen)

 1. Private (privé): schakelt een gesproken oproep over van de handsfree functie van de wagen naar het Bluetooth®-apparaat.
 2. End (beëindigen): beëindigt het telefoongesprek.

   

  Geeft pop-upschermmenu weer als u op de toets [MENU] drukt.

  • Microphone Volume (uitgaand volume): geeft de instellingen van het mic volume weer. U kunt het volume van de binnenkomende oproep instellen dat de andere partij hoort (niveau 1 - 5).

AANWIJZING

 • Er kunnen maximum 2000 telefoonnummers worden gedownload vanaf één gekoppeld Bluetooth®- apparaat.
 • Als het nummer van de beller in de contacten staat, wordt de naam van de beller weergegeven. Anders wordt enkel het nummer weergegeven. Op sommige Bluetooth®-apparaten wordt het telefoonnummer mogelijk niet weergegeven.
 • Op sommige Bluetooth®-apparaten wordt de functie \ Use Private (privé gebruiken) mogelijk niet ondersteund.
 • Op sommige Bluetooth®-apparaten wordt de functie Switch (overschakelen) mogelijk niet ondersteund.
 • Het telefoonnummerwordt op sommige Bluetooth®-apparaten mogelijk niet goed weergegeven.
 • Tijdens een telefoongesprek via Bluetooth® handsfree hebt u geen toegang tot andere modi, zoals Radio en Setup (instellingen)
 • Afhankelijk van de handenvrije types kan het volume van het gesprek dat de gesprekspartner te horen krijgt verschillend zijn. Als de gesprekspartner uw stem te stil of te luid hoort, moet u het volume van de microfoon aanpassen.

Telefooninstellingen

Druk op de toets [PHONE] (telefoon) Selecteer [Phone settings] (instellingen telefoon).

Zie ook:

Toyota Yaris. Alarmknipperlichten
De alarmknipperlichten worden gebruikt om andere bestuurders te waarschuwen wanneer de auto tot stilstand moet worden gebracht, bijvoorbeeld bij pech. Druk op de schakelaar. Alle richtingaa ...

Toyota Yaris. Gebruik van de automatische modus
1. Druk op . De uitstroomopeningen waaruit de lucht komt en de aanjagersnelheid worden automatisch geregeld op basis van de gekozen temperatuur. 2. Wijzig de ingestelde temperatuur. 3. Druk op d ...

Auto's: