Auto's:

KIA Rio: Instellen - Audio (zonder touchscreen) - Audiosysteem - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Instellen

Weergave

Druk op de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) Selecteer [Display] (scherm).

* indien van toepassing

Geluidssignalen

Druk op de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) Selecteer [Sound] (geluid).

Klok

Druk op de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) Selecteer [Clock] (klok).

Telefoon (indien van toepassing)

Voeg nieuw apparaat toe

Druk op de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) Selecteer [Phone] (telefoon) Selecteer [Add new device] (voeg nieuw apparaat toe).

Apparaat verbinden/verbinding verbreken

Druk op de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) Selecteer [Phone] (telefoon) Selecteer [Paired devices] (gekoppelde apparaten).

AANWIJZING

 • Geeft het pictogram weer als het Bluetooth®-apparaat is verbonden.

  : Er verschijnt een pictogram als u een Bluetooth®-audioverbinding tot stand brengt.

  : Er verschijnt een icoon als u een Bluetooth® - handsfree verbinding tot stand brengt.

 • Er kan slechts één Bluetooth®- apparaat per keer worden verbonden.
 • De functies Bluetooth® Handsfree en Bluetooth® audio worden ondersteund.

  Handsfree en voor audio ondersteunde apparaten zoals een Bluetooth®- smartphone of -audio zullen normaal werken.

 • Als het systeem niet stabiel is door een fout bij de communicatie met een Bluetooth®-apparaat van het voertuig, verwijder dan het gekoppelde apparaat op elk apparaat en koppel/verbind het Bluetooth®-apparaat opnieuw.

Apparaten verwijderen

Druk op de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) Selecteer [Phone] (telefoon) Selecteer [Paired devices] (gekoppelde apparaten).

AANWIJZING

 • Als u een gekoppeld apparaat verwijderd, worden de gespreksgeschiedenis en de contacten die in het audiosysteem zijn opgeslagen ook verwijderd.
 • Als u een verwijderd apparaat opnieuw wilt gebruiken, moet u het apparaat weer koppelen.

Verbindingsprioriteit

Druk op de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) Selecteer [Phone] (telefoon) Selecteer [Connection priority] (verbindingsprioriteit).

AANWIJZING

 • Als de motor loopt wordt het geselecteerde Bluetooth®-apparaat automatisch verbonden. Als u er niet in slaagt het geselecteerde apparaat te verbinden, dan wordt het apparaat dat daarvoor verbonden was automatisch verbonden. Als dat ook mislukt, probeert het opeenvolgend verbinding te maken met alle gekoppelde apparaten.
 • Afhankelijk van de prioriteit van de automatische verbinding kan het een tijd duren eer er verbinding is met een apparaat.
 • Als de verbinding van een Bluetooth® draadloze technologie-apparaat wordt verbroken, omdat het apparaat buiten het communicatiebereik is, het apparaat wordt uitgeschakeld of er een communicatiefout in de Bluetooth® draadloze technologie optreedt, wordt er automatisch naar het betreffende apparaat met Bluetooth® draadloze technologie gezocht en worden gevonden apparaten opnieuw verbonden.
 • Ook als u buiten de auto staat, zal de telefoon met Bluetooth® draadloze technologie automatisch verbinding maken zodra u zich in de onmiddellijke nabijheid van de auto bevindt. Als u niet automatisch verbonden wilt worden met uw apparaat met Bluetooth® draadloze technologie, schakel de functie Bluetooth® draadloze technologie in uw Bluetooth®-apparaat uit.
 • Bij sommige Bluetooth®-apparaten kan het starten van de motor terwijl er een handsfreegesprek met Bluetooth® draadloze technologie gevoerd wordt, ertoe leiden dat het gesprek beëindigd wordt door de overdracht van het handsfreegesprek naar de wagen. Als u uw telefoon buiten de auto gebruikt, schakel de functie Bluetooth® draadloze technologie in uw telefoon uit.

Language (taal)

Druk op de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) Selecteer [Language] (taal).

Scherm uit

Druk op de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) Selecteer [Display off] (scherm uit).

Zie ook:

Skoda Fabia. Controlelampjes
Inleiding voor het onderwerp Handrem Remsysteem Gordelwaarschuwingslampje voor Automatische afstandsregeling (ACC) Stuurbekrachtiging ...

Skoda Fabia. Telefoonfuncties
Telefoonnummer invoeren en kiezen In het hoofdmenu Telefoon de functietoets aantippen. Functietoetsen van het numerieke toetsenbord Ingeven van het laatst gekozen nummer / keuze van ingeg ...

Auto's: