Auto's:

KIA Rio: Audio (zonder touchscreen) - Audiosysteem - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Audio (zonder touchscreen)

KIA Rio / KIA Rio - Instructieboekje / Audiosysteem / Audio (zonder touchscreen)

Audio (zonder touchscreen)

Kenmerken van uw audio

Audiosysteem

Audio (zonder touchscreen)

Audio (zonder touchscreen)

❈ De functies in de auto wijken mogelijk af van deze op de afbeelding.

 1. RADIO
  • Speelt de radio (FM/AM)-modus.
  • Elke keer als u de toets indrukt, wordt het pop-upscherm radiomodus weergegeven of gesloten.
  • Het pop-upscherm radiomodus wordt niet weergegeven als de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) [Display] (scherm) [Mode popup] (pop-upmodus) is uitgeschakeld [Off].
 2. MEDIA
  • Speelt USB(iPod®)-, AUX-modus.
  • Elke keer als u de toets indrukt, wordt het pop-upscherm mediamodus weergegeven of gesloten.
  • Het pop-upscherm mediamodus wordt niet weergegeven als de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) [Display] (scherm) [Mode popup] (pop-upmodus) is uitgeschakeld [Off].
 3. SEEK/TRACK (track zoeken) Indien snel ingedrukt
  • Gaat naar het instellingenscherm.

   Ingedrukt houden

  • Gaat naar de tijdinstellingen.
 4. SEEK/TRACK Indien snel ingedrukt
  • Radiomodus: zoekt radiofrequenties.
  • Mediamodus: verandert het muziekstuk, het bestand of de titel. (behalve AUX) Indien ingedrukt gehouden
  • Radiomodus: frequentie wordt snel gecontroleerd in 1 stap. Als de toets na het ingedrukt houden wordt losgelaten, wordt naar radiofrequenties gezocht.
  • Mediamodus: spoelt de song terug of vooruit. (behalve AUX)
 5. POWER/VOL (aan/uit/volume)
  • Aan-/uitknop: schakelt de voeding in/uit door de knop in te drukken.
  • Volumeknop: stelt het volume in door de knop linksom/rechtsom te draaien.

Audio (zonder touchscreen)

Audio (zonder touchscreen)

(6) MENU

(7) DISP

(8) BACK (terug)

(9) FOLDER (map)

(10) TUNE (afstemmen)

Audio (zonder touchscreen)

(11) [1] ~ [6] (voorkeuze) Indien snel ingedrukt

Audio (zonder touchscreen)

Kenmerken van uw audio

Audiosysteem

Audio (zonder touchscreen)

Audio (zonder touchscreen)

❈ De functies in de auto wijken mogelijk af van deze op de afbeelding.

 1. RADIO
  • Speelt de radio (FM/AM)-modus.
  • Elke keer als u de toets indrukt, wordt het pop-upscherm radiomodus weergegeven of gesloten.
  • Het pop-upscherm radiomodus wordt niet weergegeven als de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) [Display] (scherm) [Mode popup] (pop-upmodus) is uitgeschakeld [Off].
 2. MEDIA
  • Speelt USB (iPod®)-, Bluetooth-audio- , AUX-modus.
  • Elke keer als u de toets indrukt, wordt het pop-upscherm mediamodus weergegeven of gesloten.
  • Het pop-upscherm mediamodus wordt niet weergegeven als de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) [Display] (scherm) [Mode popup] (pop-upmodus) is uitgeschakeld [Off].
 3. TELEFOON
  • Gaat naar het telefoonscherm.
  • Als Bluetooth® niet verbonden is, wordt het scherm Bluetooth® Pair/Connection (koppelen/ verbinding) weergegeven.
 4. SEEK/TRACK (track zoeken) Indien snel ingedrukt
  • Radiomodus: Als de toets na het ingedrukt houden wordt losgelaten, wordt naar radiofrequenties gezocht.
  • Mediamodus: verandert het muziekstuk, het bestand of de titel. (behalve AUX) Ingedrukt houden
  • Radiomodus: frequentie wordt snel gecontroleerd in 1 stap. Als de toets na het ingedrukt houden wordt losgelaten, wordt naar radiofrequenties gezocht.
  • Mediamodus: spoelt het muziekstuk terug of vooruit. (behalve Bluetooth-radio, AUX)
 5. POWER/VOL (aan/uit/volume)
  • Aan-/uitknop: schakelt de voeding in/uit door de knop in te drukken.
  • Volumeknop: stelt het volume in door de knop linksom/rechtsom te draaien.

Audio (zonder touchscreen)

Audio (zonder touchscreen)

(6) MENU

(7) SETUP/CLOCK (instellen/klok) Indien snel ingedrukt

(8) BACK (terug)

(9) FOLDER (map)

(10) TUNE (afstemmen)

Audio (zonder touchscreen)

(11) [1] ~ [6] (voorkeuze) Indien snel ingedrukt

Afstandsbediening op het stuurwiel

Audio (zonder touchscreen)

Audio (zonder touchscreen)

❈ De functies in de auto wijken mogelijk af van deze op de afbeelding.

 1. MODUS
  • Bij elke druk op de knop verandert de modus opeenvolgend.
  • Als het medium niet is aangesloten, dan zijn de betreffende modi niet beschikbaar.
  • Houd ingedrukt om het audiosysteem aan/uit te zetten*.
  • Als het vermogen is uitgeschakeld, druk op de toets om het vermogen weer in te schakelen*.

   * indien van toepassing

 2. VOLUME
  • Bedient het geluid- of belvolume.
 3. SEEK/TRACK (track zoeken)
  • Indien snel ingedrukt
   • Radiomodus: zoekt radiofrequenties die als voorkeuzezender zijn opgeslagen.
   • Mediamodus: verandert muziekstuk, bestand of titel. (behalve AUX)
  • Ingedrukt houden
   • Radiomodus: frequentie wordt snel gecontroleerd in 1 stap. Als de toets na het ingedrukt houden wordt losgelaten, wordt naar radiofrequenties gezocht.
   • Mediamodus: spoelt het muziekstuk terug of vooruit. (behalve Bluetoothradio*, AUX) * indien van toepassing
 4. MUTE (geluid uit)
  • Schakelt het audiovolume uit.
  • Als er een oproep binnenkomt, wordt het volume van de microfoon onderdrukt.
 5. OPROEP (indien van toepassing)
  • Indien snel ingedrukt
   • Geeft het laatste gedraaide nummer weer.
   • Bij indrukken in het scherm met binnenkomende oproepen, wordt de oproep beantwoord.
   • Bij indrukken tijdens oproep in wacht, wordt naar de oproep in wacht geschakeld
  • Ingedrukt houden
   • Belt het laatste gedraaide nummer.
   • Indien ingedrukt tijdens een handsfree oproep via Bluetooth® schakelt de oproep weer over naar het Bluetooth®- apparaat (privémodus).
   • Indien ingedrukt tijdens het bellen met een Bluetooth®-apparaat, schakelt de oproep weer over naar Bluetooth®-handsfree.
   • Als Bluetooth® niet verbonden is, wordt het scherm Bluetooth® Pair/Connection (koppelen/ verbinding) weergegeven.
 6. END (einde) (indien van toepassing)
  • Indien ingedrukt tijdens een gesprek wordt het gesprek beëindigd.
  • Bij indrukken in het scherm met binnenkomende oproepen, wordt de oproep geweigerd.

WAARSCHUWING - Veiligheidswaarschuwingen audiosysteem

 • Staar tijdens het rijden niet naar het scherm. Als u gedurende langere tijd naar het scherm staart, kunt u verkeersongelukken veroorzaken.
 • Demonteer of monteer het audiosysteem niet en breng geen wijzigingen aan. Als u dit doet, kan dat resulteren in ongelukken, brand of een elektrische schok.
 • Als u de telefoon gebruikt tijdens het rijden, kunt u minder goed op het verkeer letten en vergroot u de kans op ongelukken. Parkeer de auto voordat u de telefoonfunctie gebruikt.
 • Zorg ervoor dat er geen water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen. Anders kan dit leiden tot rook, brand of storingen in het product.
 • Gebruik het product niet als het scherm leeg blijft of als er geen geluid hoorbaar is. Dit kan duiden op een storing in het product. Als het in deze omstandigheden in gebruik blijft, kunnen daar ongelukken van komen (brand, elektrische schok) of productstoringen.
 • Raak tijdens onweer de antenne niet aan, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok.
 • Stop of parkeer de auto niet in gebieden met een stop- of parkeerverbod om het product te gebruiken. Anders kan dit leiden tot verkeersongelukken.
 • Gebruik het systeem met het contact AAN. Langdurig gebruik met het contact UIT kan leiden tot een lege accu.

 

WAARSCHUWING - Afgeleid rijden Als u tijdens het rijden wordt afgeleid, kunt u de controle over de auto verliezen, met een aanrijding en mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg. De voornaamste verantwoordelijkheid van de bestuurder is het veilig besturen van de auto volgens de wettelijke regels. Het gebruik van handheld- of andere apparatuur of van systemen in de auto die de aandacht van de bestuurder op welke wijze dan ook afleiden van het veilig besturen van de auto of die wettelijk niet zijn toegestaan, is dan ook verboden.

 

OPMERKING

 • Als u het apparaat gebruikt tijdens het rijden, kan dit leiden tot ongelukken omdat u onvoldoende op uw omgeving let. Parkeer eerst de auto voordat u het apparaat gebruikt.
 • Pas het volume zodanig aan dat u ook de geluiden van buiten de auto kunt horen. Als het volume te hoog is en u geluiden van buiten de auto niet kunt horen, kan dat leiden tot ongelukken.
 • Let op het volume wanneer u het apparaat inschakelt. Een plotseling zeer hoog volume bij het inschakelen van het apparaat kan leiden tot gehoorbeschadigingen. (Pas het volume aan tot een aanvaardbaar niveau voordat u het apparaat uitschakelt.)
 • Als u het apparaat op een andere positie wilt installeren, informeer dan bij uw leverancier of servicecentrum. Er is technische kennis vereist om het apparaat te installeren of te demonteren.
 • Zet het contact AAN voordat u dit apparaat gebruikt. Gebruik het audiosysteem niet gedurende langere perioden met het contact UIT, omdat hierdoor de accu leeg kan raken.
 • Stel het apparaat niet bloot aan ernstige schokken. Directe druk op de voorzijde van de monitor kan schade veroorzaken aan het lcd-display of touchscreen.
 • Wanneer u het apparaat schoonmaakt, moet u het apparaat uitschakelen en een droge, zachte doek gebruiken. Gebruik nooit ruwe materialen, chemische doeken of oplosmiddelen (alcohol, benzeen, thinner, enz.), omdat dergelijke middelen het paneel van het apparaat kunnen beschadigen of verkleuringen kunnen veroorzaken.
 • Plaats geen dranken in de buurt van het audiosysteem. Als u morst met dranken kan dit leiden tot storingen in het systeem.
 • Als er sprake is van een storing, neem dan contact op met uw leverancier of servicecentrum.
 • Wanneer het audiosysteem in een elektromagnetische omgeving wordt geplaatst, ontstaat mogelijk ruis.
 • Voorkom dat bijtende vloeistoffen als parfum en cosmetische oliën in aanraking komen met het dashboard, omdat deze beschadiging of verkleuring kunnen veroorzaken.
Zie ook:

Skoda Fabia. Gebruikers- en wagenregistratie, activering van de online-diensten
Internetpagina ŠKODA Connect Portal  afb. 6 Internetpagina ŠKODA Connect Portal starten Voor het gebruik van de ŠKODA Connect online-diensten is eerst een registratie van de gebruiker ...

Toyota Yaris. Binnenspiegel
De positie van de binnenspiegel kan worden afgesteld zodat de bestuurder voldoende zicht naar achteren heeft. Afstellen van de hoogte van de binnenspiegel (auto's met binnenspiegel met automati ...

Auto's: