Auto's:

KIA Rio: Radio - Audio (zonder touchscreen) - Audiosysteem - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Radio

Radiomodus

Wijzig modus: [RADIO]-toets

Zoek frequentie: toets [SEEK/TRACK] (track zoeken)

Frequentie wijzigen: knop TUNE (afstemmen)

Opgeslagen frequentie: toetsen [1] ~ [6] (voorkeuze)

FM/AM (met RDS)

Audio (zonder touchscreen)

FM/AM (zonder RDS)

Audio (zonder touchscreen)

Geeft pop-upschermmenu weer als u op de toets [MENU] drukt.

Verkeersinformatie (voor RDS-model)

Functie TA (Traffic Announcement, verkeersinformatie) aan/uit.

Voorkeuze (voor RDS-model)

Geeft de opgeslagen voorkeuzezenders weer.

Automatisch opslaan

Slaat zenders met de beste ontvangst op onder de toetsen [1] ~ [6]. Als er geen frequenties ontvangen worden, wordt afgestemd op de zender waarnaar het laatst geluisterd is.

Scannen

De radiofrequentie wordt hoger en iedere radiozender is 5 seconden te horen. Na het scannen van alle frequenties wordt weer teruggekeerd naar de huidige radiofrequentie.

Geluidsinstellingen

Gaat naar geluidsinstellingen.

Zie ook:

Skoda Fabia. Afbeeldingen
Viewer Hoofdmenu Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero.  afb. 160 Afbeeldingen: Hoofdmenu Voor de weergave van het hoofdmenu de toets indrukken en vervolgens de functieto ...

Mazda 2. Actieve rijondersteuningstechnologie
De actieve rijondersteuningstechnologie ondersteunt de bestuurder bij het veiliger rijden doordat deze helpt potentiële gevaren te onderkennen en ongelukken te voorkomen. Hulpsystemen ter ond ...

Auto's: