Auto's:

KIA Rio: Radio - Audio (zonder touchscreen) - Audiosysteem - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Radio

Radiomodus

Wijzig modus: [RADIO]-toets

Zoek frequentie: toets [SEEK/TRACK] (track zoeken)

Frequentie wijzigen: knop TUNE (afstemmen)

Opgeslagen frequentie: toetsen [1] ~ [6] (voorkeuze)

FM/AM (met RDS)

Audio (zonder touchscreen)

FM/AM (zonder RDS)

Audio (zonder touchscreen)

Geeft pop-upschermmenu weer als u op de toets [MENU] drukt.

Verkeersinformatie (voor RDS-model)

Functie TA (Traffic Announcement, verkeersinformatie) aan/uit.

Voorkeuze (voor RDS-model)

Geeft de opgeslagen voorkeuzezenders weer.

Automatisch opslaan

Slaat zenders met de beste ontvangst op onder de toetsen [1] ~ [6]. Als er geen frequenties ontvangen worden, wordt afgestemd op de zender waarnaar het laatst geluisterd is.

Scannen

De radiofrequentie wordt hoger en iedere radiozender is 5 seconden te horen. Na het scannen van alle frequenties wordt weer teruggekeerd naar de huidige radiofrequentie.

Geluidsinstellingen

Gaat naar geluidsinstellingen.

Zie ook:

Toyota Yaris. Draaiknop koplampverstelling
De koplamphoogte kan worden afgestemd op het aantal passagiers in de auto en de mate van belading. Auto's met linkse besturing Verhogen van de koplamphoogte Verlagen van de koplamphoog ...

KIA Rio. Sluiten van de tankdopklep
Plaats de dop terug en draai hem rechtsom totdat deze klikt. Dat geeft aan dat de dop goed vastzit. Druk tegen de rand van de tankdopklep om de klep te sluiten. Controleer of hij goe ...

Auto's: