Auto's:

KIA Rio: Radio - Audio (zonder touchscreen) - Audiosysteem - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Radio

Radiomodus

Wijzig modus: [RADIO]-toets

Zoek frequentie: toets [SEEK/TRACK] (track zoeken)

Frequentie wijzigen: knop TUNE (afstemmen)

Opgeslagen frequentie: toetsen [1] ~ [6] (voorkeuze)

FM/AM (met RDS)

Audio (zonder touchscreen)

FM/AM (zonder RDS)

Audio (zonder touchscreen)

Geeft pop-upschermmenu weer als u op de toets [MENU] drukt.

Verkeersinformatie (voor RDS-model)

Functie TA (Traffic Announcement, verkeersinformatie) aan/uit.

Voorkeuze (voor RDS-model)

Geeft de opgeslagen voorkeuzezenders weer.

Automatisch opslaan

Slaat zenders met de beste ontvangst op onder de toetsen [1] ~ [6]. Als er geen frequenties ontvangen worden, wordt afgestemd op de zender waarnaar het laatst geluisterd is.

Scannen

De radiofrequentie wordt hoger en iedere radiozender is 5 seconden te horen. Na het scannen van alle frequenties wordt weer teruggekeerd naar de huidige radiofrequentie.

Geluidsinstellingen

Gaat naar geluidsinstellingen.

Zie ook:

Mazda 2. Sleepogen/Transporthaken
OPGELET Het sleepoog dient gebruikt te worden in noodsituaties, (bijvoorbeeld, bij het uit sneeuw of uit een greppel trekken van de auto). Wanneer de sleepogen gebruikt worden, di ...

Mazda 2. Inspectie van de lekke band noodreparatieset
Inspecteer de lekke band noodreparatieset met regelmatige tussenpozen. Controleer de periode van effectief gebruik van de bandreparatievloeistof. Controleer de werking van de luchtcompresso ...

Auto's: