Auto's:

KIA Rio: Radio - Audio (zonder touchscreen) - Audiosysteem - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Radio

Radiomodus

Wijzig modus: [RADIO]-toets

Zoek frequentie: toets [SEEK/TRACK] (track zoeken)

Frequentie wijzigen: knop TUNE (afstemmen)

Opgeslagen frequentie: toetsen [1] ~ [6] (voorkeuze)

FM/AM (met RDS)

Audio (zonder touchscreen)

FM/AM (zonder RDS)

Audio (zonder touchscreen)

Geeft pop-upschermmenu weer als u op de toets [MENU] drukt.

Verkeersinformatie (voor RDS-model)

Functie TA (Traffic Announcement, verkeersinformatie) aan/uit.

Voorkeuze (voor RDS-model)

Geeft de opgeslagen voorkeuzezenders weer.

Automatisch opslaan

Slaat zenders met de beste ontvangst op onder de toetsen [1] ~ [6]. Als er geen frequenties ontvangen worden, wordt afgestemd op de zender waarnaar het laatst geluisterd is.

Scannen

De radiofrequentie wordt hoger en iedere radiozender is 5 seconden te horen. Na het scannen van alle frequenties wordt weer teruggekeerd naar de huidige radiofrequentie.

Geluidsinstellingen

Gaat naar geluidsinstellingen.

Zie ook:

Opel Corsa. Lane Departure Warning
Het Lane Departure Warningsysteem houdt via een frontcamera de belijning in het oog van de rijstrook waarin u rijdt. Het systeem detecteert veranderingen van rijstrook en waarschuwt u met vi ...

KIA Rio. Schakelstandindicato
Schakelstandindicator automatische transmissie (indien van toepassing) Deze indicator geeft weer welke stand van de selectiehendel is geselecteerd. Parkeerstand: P Achteruit: R Neutraal ...

Auto's: