Auto's:

KIA Rio: Onderhoudswerkzaamheden - Onderhoud - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Onderhoudswerkzaamheden

KIA Rio / KIA Rio - Instructieboekje / Onderhoud / Onderhoudswerkzaamheden

Neem bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en controles de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht om schade aan uw auto en/of persoonlijk letsel te voorkomen.

Niet doelmatig, onvoldoende of gebrekkig onderhoud kan problemen bij het gebruik van uw auto veroorzaken, wat kan leiden tot schade aan de auto, een ongeval of persoonlijk letsel.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar

AANWIJZING Het laten uitvoeren van onderhoud en de registratie daarvan zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

In het algemeen adviseren we u uw auto te laten onderhouden door een officiële Kia-dealer.

U dient aan te kunnen tonen dat het juiste onderhoud aan uw auto is uitgevoerd overeenkomstig de voorgeschreven intervallen zoals weergegeven op de volgende bladzijden.

U hebt deze informatie nodig om aan te kunnen tonen dat u zich heeft gehouden aan de eisen met betrekking tot het onderhoud, zoals gesteld in de garantievoorwaarden van uw auto op de garantie.

De garantievoorwaarden vindt u in het garantieboekje.

Reparaties en afstellingen die nodig zijn als gevolg van te weinig of verkeerd onderhoud vallen niet onder de garantie, ook al is de garantieperiode voor uw auto nog niet verlopen.

Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud uitgevoerd door eigenaar

Verkeerd of onvolledig onderhoud kan problemen opleveren. In dit hoofdstuk worden alleen aanwijzingen gegeven voor werkzaamheden die eenvoudig uit te voeren zijn.

AANWIJZING Het verkeerde onderhoud door de eigenaar tijdens de garantieperiode kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

Lees voor details het bij de auto geleverde garantieboekje. Laat in twijfelgevallen het onderhoud altijd uitvoeren door een officiële Kia-dealer.

 

WAARSCHUWING - Onderhoudswerkzaamheden

 • Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een auto kan gevaarlijk zijn. Bij sommige onderhoudsprocedures kunt u ernstig verwond raken. Als u niet over voldoende kennis en ervaring of over het juiste gereedschap beschikt, adviseren we u uw auto te laten onderhouden door een officiële Kia-dealer.
 • Het is gevaarlijk werkzaamheden uit te voeren onder de motorkap terwijl de motor draait. Het is nog gevaarlijker wanneer u sieraden of losse kleding draagt. Deze kunnen verstrikt raken in de draaiende onderdelen en letsel veroorzaken.

  Zorg er daarom voor dat u alle sieraden afdoet (vooral ringen, armbanden, horloges en halskettingen) en losse kleding verwijdert voordat u bij een draaiende motor onder de motorkap in de buurt van de motor of de koelventilatoren komt.

 

OPMERKING

 • Plaats geen zware voorwerpen op de motorafdekplaat (indien van toepassing) of de onderdelen van het brandstofsysteem en oefen er geen overmatige kracht op uit.
 • We raden u aan om contact op te nemen met een officiële Kiadealer voor controle van het brandstofsysteem (brandstofleidingen en onderdelen van de brandstofinspuiting).
 • Rijd niet gedurende een lange tijd wanneer de motorafdekplaat (indien van toepassing) is verwijderd.
 • Blijf uit de buurt van vuur wanneer u de motorruimte controleert. Brandstof, ruitensproeiervloeistof, enz. zijn brandbare stoffen en kunnen brand veroorzaken.
 • Neem de minpool (-) van de accu los voordat u de accu, de bougiekabels of de elektrische bedrading aanraakt. Anders kunt u een elektrische schok krijgen van de elektrische stroom.
 • Wanneer u de interieurbekleding verwijdert met een platte (-) schroevendraaier, zorg er dan voor dat de bekleding niet beschadigd raakt.
 • Zorg er bij het vervangen en reinigen van lampen voor dat u geen brandwonden of elektrische schokken oploopt.
Zie ook:

Mazda 2. Weergave
Druk de mediatoets ( ) in om over te schakelen naar de CD-modus en start de weergave. OPMERKING De CD modus kan niet gekozen worden als er geen CD is ingestoken. Pauze Druk voor het stop ...

Toyota Yaris. Tanken
Openen van de tankdop Voer de volgende stappen uit om de tankdop te openen: Voor het tanken Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop Zet het contact UIT en controleer of alle portier ...

Auto's: