Auto's:

Skoda Fabia: Schade aan de wagen voorkomen - Wegrijden en rijden - Rijden - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Schade aan de wagen voorkomen

Aanwijzingen voor het rijden

Alleen op wegen en in terrein rijden, die geschikt zijn voor de technische toestand van de wagen  Technische gegevens.

De bestuurder is altijd verantwoordelijk voor de beslissing of de wagen geschikt is om te rijden in de betreffende omstandigheden.

ATTENTIE

  • De snelheid en rijstijl aanpassen aan het actuele weer, het wegdek, het zicht en de verkeersomstandigheden. Een te hoge snelheid of een verkeerde rijmanoeuvre kan ernstige verwondingen en materiële schade veroorzaken.
  • Brandbare voorwerpen, zoals onder de wagenbodem ingeklemde droge bladeren of takken kunnen door hete onderdelen ontbranden - brandgevaar!

 

VOORZICHTIG

  • Op de bodemvrijheid van de wagen letten! Bij het rijden over objecten die hoger zijn dan de bodemvrijheid kunnen deze de wagen beschadigen.
  • Onder de wagenbodem ingeklemde voorwerpen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. Deze voorwerpen kunnen schade aan de wagen (bv. aan delen van het brandstofsysteem of het remsysteem) veroorzaken.

Rijden door water

Maximaal toelaatbare waterhoogte
 afb. 216 Maximaal toelaatbare waterhoogte bij rijden door water

Om beschadigingen aan de wagen bij het rijden door water (bv. overstroomde wegen) te voorkomen, op het volgende letten:

VOORZICHTIG

  • Als er water in de wagensystemen (bv. in het luchtinlaatsysteem van de motor) komt, kan er ernstige schade aan de wagen ontstaan!
  • Tegenliggers zorgen voor golven, die de toelaatbare waterhoogte voor uw wagen kunnen overschrijden.
  • Niet door zout water rijden, het zout kan corrosie veroorzaken. Een wagen die met zout water in contact is geweest grondig met zoet water afspoelen.
Zie ook:

Fiat Punto. Contactslot
De sleutel kan op drie standen worden gedraaid fig. 3: STOP: motor uit, sleutel kan verwijderd worden; stuurkolom is vergrendeld. Sommige elektrische apparaten (bijv. autoradio, centrale ...

Renault Clio. Storingen
Onderstaande aanwijzingen helpen u eventuele storingen snel, maar voorlopig, te verhelpen. Laat de auto echter wel zo spoedig mogelijk door een merkdealer nakijken. Gebruik van de RENAULT ...

Auto's: