Auto's:

Mazda 2: Portiersloten - Portieren en sloten - Alvorens te gaan rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Portiersloten

WAARSCHUWING

Neem dus altijd alle kinderen en huisdieren met u mee of laat een verantwoordelijke persoon bij hen achter: Het alleen achterlaten van kinderen of huisdieren in een geparkeerde auto is gevaarlijk: Bij warm weer kan de temperatuur in een auto dusdanig hoog oplopen dat dit hersenbeschadiging of zelfs de dood kan veroorzaken.

Laat nooit de sleutel in uw auto achter wanneer er zich kinderen in bevinden en bewaar ze op een plaats waar uw kinderen ze niet kunnen vinden en er niet mee kunnen spelen: Het is gevaarlijk kinderen in een auto achter te laten waarvan de sleutel in het contact steekt. Dit kan tot gevolg hebben dat iemand ernstig letsel wordt toegebracht of zelfs tot een ongeluk met dodelijke afloop leiden.

Sluit altijd alle ramen, vergrendel de portieren en de achterklep/het kofferdeksel en neem de sleutel met u mee wanneer u uw auto onbeheerd achterlaat: Het niet-vergrendeld achterlaten van uw auto is gevaarlijk, aangezien kinderen zich in een hete auto zouden kunnen opsluiten, hetgeen een dodelijke afloop kan hebben. Ook is een auto die niet vergrendeld is een gemakkelijk doelwit voor dieven en inbrekers.

Controleer altijd na het sluiten van de portieren en de achterklep/het kofferdeksel of deze goed gesloten zijn: Niet goed gesloten portieren en achterklep/het kofferdeksel zijn gevaarlijk. Als met de auto wordt gereden terwijl een van de portieren en de achterklep/het kofferdeksel niet goed gesloten is, kan het portier en de achterklep/het kofferdeksel plotseling open gaan en een ongeval veroorzaken.

Controleer alvorens een portier en de achterklep/het kofferdeksel te openen steeds de veiligheid rondom de auto: Het plotseling openen van een portier en de achterklep/het kofferdeksel is gevaarlijk. Dit kan een ongeval veroorzaken wanneer een passerende auto of voetganger geraakt wordt.

 

OPGELET Controleer altijd de situatie rondom de auto alvorens de portieren en de achterklep/het kofferdeksel te openen/ sluiten en wees voorzichtig bij harde wind of wanneer u op een helling parkeert. Niet goed letten op de situatie rondom de auto is gevaarlijk, omdat dan de kans bestaat dat vingers tussen het portier en de achterklep/ het kofferdeksel beklemd raken of een passerende voetganger geraakt wordt, wat een onvoorzien ongeval of letsel kan veroorzaken.

 

OPMERKING
 • Zet de motor altijd stop en sluit de portieren. Laat bovendien ter voorkoming van diefstal nooit waardevolle voorwerpen in het interieur achter.
 • Als de sleutel op de volgende plaatsen is achtergelaten en u de auto verlaat, bestaat de kans dat de portieren afhankelijk van de condities van de radiogolven vergrendeld worden, ook als de sleutel in de auto is achtergelaten.
 • Rondom het instrumentenpaneel
 • In een opbergvak zoals de handschoenenkast of de middenconsole
 • Op de hoedenplank (sedan)
 • Vlakbij communicatieapparatuur zoals een mobiele telefoon

 

OPMERKING
 • De buitensluitingpreventiefunctie voorkomt dat u uwzelf uit de auto kunt buitensluiten.

  (Europees model) Alle portieren en de achterklep/ het kofferdeksel zullen automatisch ontgrendeld worden als deze vergrendeld worden met behulp van de centrale portiervergrendeling wanneer een van de portieren geopend is.

  Als alle portieren gesloten zijn zullen alle portieren vergrendeld worden, alhoewel de achterklep/het kofferdeksel open staat.

  (Behalve Europese modellen) Alle portieren en de achterklep/ het kofferdeksel zullen automatisch ontgrendeld worden als deze vergrendeld worden met behulp van de centrale portiervergrendeling wanneer een van de portieren of de achterklep geopend is.

 

OPMERKING
 • (Portierontgrendel(regel)systeem met collisiedetectie) * Dit systeem ontgrendelt automatisch de portieren en de achterklep/het kofferdeksel in het geval de auto bij een ongeluk is betrokken om de passagiers in staat te stellen het voertuig onmiddellijk te verlaten en te voorkomen dat zij binnenin opgesloten raken. In het geval de auto een botsing te verwerken krijgt die krachtig genoeg is om de airbags op te blazen en het contact is ingeschakeld, worden ongeveer 6 seconden na het tijdstip van het ongeval alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel automatisch ontgrendeld.

  Het is mogelijk dat de portieren en de achterklep/het kofferdeksel niet ontgrendelen afhankelijk van hoe de botsing wordt opgevangen, de kracht van de botsing en andere omstandigheden die zich bij het ongeval voordoen.

  Als systemen die verband houden met de portieren of de accu defect zijn geraakt, zullen de portieren en de achterklep/het kofferdeksel niet ontgrendelen.

Zie ook:

Opel Corsa. Opbergruimten
Opbergvakken Waarschuwing Berg geen zware of scherpe objecten in de opbergruimten op. Anders kan de klep van de opbergruimte open gaan en kunnen de inzittenden bij kracht ...

Skoda Fabia. Internetpagina ŠKODA Connect
 afb. 5 ŠKODA Connect starten De internetpagina ŠKODA Connect bevat informatie met betrekking tot de online diensten en de betreffende functies, de toegang tot de ŠKODA Connect Portal e ...

Auto's: