Auto's:

Mazda 2: Anti-diefstal
beveiligingssysteem - Beveiligingssysteem - Alvorens te gaan rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Anti-diefstal beveiligingssysteem

Als het anti-diefstal beveiligingssysteem bespeurt dat iemand op een onjuiste wijze toegang probeert te krijgen tot de auto of als de inbraaksensor beweging binnen in de auto bespeurt, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de auto (met inbraaksensor) of de inhoud er van wordt gestolen, waarschuwt een alarm de omgeving voor een abnormale situatie door het laten klinken van de sirene/ claxon en het laten knipperen van de waarschuwingsknipperlichten.

Het systeem zal niet functioneren als dit niet op de juiste wijze in staat van paraatheid is gebracht. Wanneer u de auto verlaat, dient u de procedure van het in staat van paraatheid brengen dus correct te volgen.

Inbraaksensor *

De inbraaksensor maakt gebruik van ultrasonische golven voor het bespeuren van beweging binnen in de auto en laat in het geval van inbraak in de auto een waarschuwingsalarm afgaan.

De inbraaksensor bespeurt bepaalde vormen van beweging binnen in de auto, echter deze kan ook reageren op gebeurtenissen buiten de auto, zoals bijvoorbeeld trillingen, harde geluiden, wind en luchtstromen.

OPGELET

Let op de volgende punten om de inbraaksensor normaal te kunnen laten functioneren:

  • Hang geen kleding of voorwerpen op aan een hoofdsteun of een kledinghaak.
  • Plaats de uitschuifbare zonnekleppen in hun oorspronkelijke posities terug.
  • De inbraaksensor niet afschermen door deze af te dekken of er voorwerpen voor te hangen.
  • Laat de inbraaksensor niet vuil worden en deze niet met een vloeistof afvegen.
  • De inbraaksensor of het inbraaksensorsierstuk niet blootstellen aan schokken of stoten.
  • Breng geen zittingen aan die geen originele Mazda producten zijn.
  • Om afscherming van de inbraaksensor te voorkomen, geen voorwerpen of lading hoger dan de hoofdsteunen in de buurt van de inbraaksensor plaatsen.

Zie ook:

Mazda 2. Voormistlichten
De voormistlichten kunnen worden gebruikt wanneer het contact op ON staat. Gebruik deze schakelaar om de voormistlichten in te schakelen. De voormistlichten helpen het zicht in het donker en ti ...

Toyota Yaris. Uitneembare asbak
De asbak kan in een bekerhouder worden geplaatst. WAARSCHUWING■Indien niet in gebruik Houd de asbak gesloten. Bij plotseling remmen of uitwijken kan een ongeval ontstaan doordat ...

Auto's: