Auto's:

Mazda 2: Anti-diefstal
beveiligingssysteem - Beveiligingssysteem - Alvorens te gaan rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Anti-diefstal beveiligingssysteem

Als het anti-diefstal beveiligingssysteem bespeurt dat iemand op een onjuiste wijze toegang probeert te krijgen tot de auto of als de inbraaksensor beweging binnen in de auto bespeurt, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de auto (met inbraaksensor) of de inhoud er van wordt gestolen, waarschuwt een alarm de omgeving voor een abnormale situatie door het laten klinken van de sirene/ claxon en het laten knipperen van de waarschuwingsknipperlichten.

Het systeem zal niet functioneren als dit niet op de juiste wijze in staat van paraatheid is gebracht. Wanneer u de auto verlaat, dient u de procedure van het in staat van paraatheid brengen dus correct te volgen.

Inbraaksensor *

De inbraaksensor maakt gebruik van ultrasonische golven voor het bespeuren van beweging binnen in de auto en laat in het geval van inbraak in de auto een waarschuwingsalarm afgaan.

De inbraaksensor bespeurt bepaalde vormen van beweging binnen in de auto, echter deze kan ook reageren op gebeurtenissen buiten de auto, zoals bijvoorbeeld trillingen, harde geluiden, wind en luchtstromen.

OPGELET

Let op de volgende punten om de inbraaksensor normaal te kunnen laten functioneren:

  • Hang geen kleding of voorwerpen op aan een hoofdsteun of een kledinghaak.
  • Plaats de uitschuifbare zonnekleppen in hun oorspronkelijke posities terug.
  • De inbraaksensor niet afschermen door deze af te dekken of er voorwerpen voor te hangen.
  • Laat de inbraaksensor niet vuil worden en deze niet met een vloeistof afvegen.
  • De inbraaksensor of het inbraaksensorsierstuk niet blootstellen aan schokken of stoten.
  • Breng geen zittingen aan die geen originele Mazda producten zijn.
  • Om afscherming van de inbraaksensor te voorkomen, geen voorwerpen of lading hoger dan de hoofdsteunen in de buurt van de inbraaksensor plaatsen.

Zie ook:

KIA Rio. Openen van motorkap
Trek aan de ontgrendelknop om de motorkap te ontgrendelen. De motorkap komt iets omhoog. WAARSCHUWING Parkeer de auto op een vlakke ondergrond, zet de motor uit, zet de ...

KIA Rio. Audiosysteem
AANWIJZING Als u achteraf een HID-koplamp monteert, treden er mogelijk storingen op in het audiosysteem en de elektronische onderdelen van uw auto. Antenne Dakantenne ...

Auto's: