Auto's:

Mazda 2: Automatische vergrendel-/
ontgrendelfunctie - Portiersloten - Portieren en sloten - Alvorens te gaan rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Automatische vergrendel-/ ontgrendelfunctie

WAARSCHUWING

Niet aan de binnenste kruk van een voorportier trekken: Tijdens het rijden aan de binnenste kruk van een voorportier trekken is gevaarlijk. Passagiers kunnen als het portier per ongeluk open zou gaan uit de auto vallen, wat ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

Deze functies kunnen ook worden uitgeschakeld zodat ze buiten werking zijn.

Veranderen van de instelling van de automatische vergrendel-/ ontgrendelfunctie met gebruik van de portiervergrendelschakelaar (Met portiervergrendelschakelaar)

Het automatisch vergrendelen of ontgrendelen van de portieren en de achterklep/het kofferdeksel kan ingesteld worden door het selecteren van een van de functies uit onderstaande tabel en het gebruik van de portiervergrendelschakelaar op het binnenste portierpaneel.

OPMERKING
  • Voor uw auto is functie nummer 3 in onderstaande tabel de standaardinstelling.
  • Er zijn enkel in totaal zes automatische vergrendel-/ ontgrendelinstellingen beschikbaar voor voertuigen met automatische transmissie en drie voor voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak.

    Druk de ontgrendelzijde van de portiervergrendelschakelaar het juiste aantal malen in, overeenkomstig het nummer van de geselecteerde functie. Als de schakelaar bij een voertuig met automatische transmissie per ongeluk zevenmaal of bij een voertuig met handgeschakelde versnellingsbak viermaal wordt ingedrukt, wordt de procedure geannuleerd. Voer in dit geval de procedure opnieuw vanaf het begin uit.

 

Functienummer

Functie *1

1 De automatische portiervergrendelfunctie is uitgeschakeld.
2 Bij een rijsnelheid van ongeveer 20 km/h of meer worden alle portieren en de achterklep/ het kofferdeksel automatisch vergrendeld.
3

(Fabrieksinstelling)

Bij een rijsnelheid van ongeveer 20 km/h of meer worden alle portieren en de achterklep/ het kofferdeksel automatisch vergrendeld. Alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel worden ontgrendeld wanneer het contact van ON op uit wordt gezet.
4 (Alleen voertuigen met automatische transmissie) Wanneer het contact op ON staat en de keuzehendel vanuit de parkeerstand (P) in een willekeurige andere schakelstand wordt gezet, worden alle portieren en de achterklep/ het kofferdeksel automatisch vergrendeld.
5 (Alleen voertuigen met automatische transmissie) Wanneer het contact op ON staat en de keuzehendel vanuit de parkeerstand (P) in een willekeurige andere schakelstand wordt gezet, worden alle portieren en de achterklep/ het kofferdeksel automatisch vergrendeld.

Wanneer de keuzehendel in de parkeerstand (P) wordt gezet terwijl het contact op ON staat, worden alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel automatisch ontgrendeld.

6 (Alleen voertuigen met automatische transmissie) Bij een rijsnelheid van ongeveer 20 km/h of meer worden alle portieren en de achterklep/ het kofferdeksel automatisch vergrendeld.

Wanneer de keuzehendel in de parkeerstand (P) wordt gezet terwijl het contact op ON staat, worden alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel automatisch ontgrendeld.

*1 Overige instellingen voor de automatische portiervergrendelfunctie zijn beschikbaar bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur. Raadpleeg voor bijzonderheden een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur. Zie Gebruikersinstellingen

Instellingen kunnen gewijzigd worden met behulp van onderstaande procedure.

1. Parkeer het voertuig op een veilige plaats. Alle portieren moeten gesloten blijven.

2. Zet het contact op ON.

3. Houd de vergrendelzijde van de portiervergrendelschakelaar ingedrukt binnen 20 seconden nadat u het contact op ON hebt gezet en let er op dat ongeveer acht seconden daarna een pieptoon klinkt.

4. Zie de tabel voor de instelling van de automatische vergrendel-/ ontgrendelfunctie en bepaal het functienummer voor de gewenste instelling. Druk de ontgrendelzijde van de portiervergrendelschakelaar hetzelfde aantal malen in als het geselecteerde functienummer (Bijv.

Als u functie 2 selecteert, druk dan de ontgrendelzijde van de schakelaar enkel 2 maal in).

5. Drie seconden nadat de functieinstelling is veranderd, wordt het geselecteerde functienummer door een overeenkomstige hoeveelheid pieptonen aangegeven. (Bijv.

Functienummer 3 = 3 pieptonen)

(Voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak)

(Voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak)

(Voertuigen met automatische transmissie)

(Voertuigen met automatische transmissie)

OPMERKING
  • De portieren kunnen tijdens het maken van de instelling niet vergrendeld of ontgrendeld worden.
  • De procedure kan geannuleerd worden door de vergrendelzijde van de portiervergrendelschakelaar in te drukken.
Zie ook:

Opel Corsa. Sleutels, sloten
Sleutels Voorzichtig Bevestig geen zware of massieve voorwerpen aan de contactsleutel. Reservesleutels Het sleutelnummer staat in de Car Pass of op een afneembaar label. B ...

Toyota Yaris. Smart entry-systeem met startknop
De volgende handelingen kunnen worden uitgevoerd als u de elektronische sleutel bij u hebt, bijvoorbeeld in uw zak. (De bestuurder moet de elektronische sleutel altijd bij zich hebben.) Ver ...

Auto's: