Auto's:

Mazda 2: Dubbel
portiervergrendelingssysteem * - Portiersloten - Portieren en sloten - Alvorens te gaan rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Dubbel portiervergrendelingssysteem *

Het dubbele portiervergrendelingssysteem voorkomt dat iemand die in uw wagen heeft ingebroken de portieren vanaf de binnenzijde kan openen.

Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur in het geval u problemen heeft met het dubbele portiervergrendelingssysteem.

WAARSCHUWING

Nooit het dubbele portiervergrendelingssysteem in werking stellen wanneer er zich nog passagiers, vooral kinderen, in de wagen bevinden: Het is gevaarlijk als het systeem wordt geactiveerd terwijl er zich passagiers, vooral kinderen, in de wagen bevinden. De passagiers kunnen de portieren niet vanaf de binnenzijde openen. Zij zouden opgesloten raken en blootgesteld kunnen worden aan extreme temperaturen. Dit kan ernstig letsel, mogelijk met dodelijke afloop tot gevolg hebben.

Activeren van het systeem

1. Sluit alle ruiten.

2. Zet het contact op uit en neem de sleutel met u mee.

3. Sluit alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel.

4. Steek de hulpsleutel in het bestuurdersportier, draai de hulpsleutel naar de vergrendelstand en draai deze naar de middenpositie terug. Vervolgens de sleutel binnen 3 seconden nogmaals naar de vergrendelstand draaien.

Activeren van het systeem

OPMERKING
  • U kunt het systeem ook activeren door de vergrendeltoets op de zender binnen 3 seconden tweemaal in te drukken.
  • (Met geavanceerde afstandbediende portiervergrendelingsfunctie) U kunt het systeem ook activeren door de verzoekschakelaar binnen 3 seconden tweemaal in te drukken.

5. Het indicatielampje gaat gedurende ongeveer 3 seconden branden om aan te geven dat het systeem geactiveerd is.

OPMERKING Het systeem kan niet worden geactiveerd wanneer een van de portieren of de achterklep open is.

Buiten werking stellen van het systeem

Ontgrendel het bestuurdersportier of zet het contact op ON.

OPMERKING Als de stroomvoorziening is onderbroken (zekering is doorgesmolten of de accu is losgekoppeld), kan het systeem enkel buiten werking gesteld worden door een van de portieren met de hulpsleutel te ontgrendelen.
Zie ook:

Skoda Fabia. Gordeloprolautomaten en gordelspanners
Gordeloprolautomaten Elke veiligheidsgordel is uitgerust met een gordeloprolautomaat. Bij langzaam trekken aan de veiligheidsgordel is de volledige bewegingsvrijheid van de gordel gegarandeerd. ...

Mazda 2. Trekhaak
Maak bij het trekken van een aanhanger gebruik van de juiste trekhaak. Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een originele Mazda trekhaak. Gebruik de originele gaten die door de autofabrikan ...

Auto's: