Auto's:

Mazda 2: Bellen van een telefoonnummer - Bluetooth handsfree - Audioset
[Type B (aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Bellen van een telefoonnummer

Gebruik van het telefoonboek Telefoongesprekken kunnen tot stand gebracht worden door het zeggen van de contactnaam in het gedownloade telefoonboek of de naam van een persoon waarvan het telefoonnummer in Bluetooth handsfree is vastgelegd.

Zie Contact importeren (telefoonboek downloaden)

1. Druk op de sprekentoets.

2. Wacht op de pieptoon.

3. Zeg: "bellen XXXXX... (Bijv. "John") Mobiel".

4. Volg de gesproken begeleiding voor het bellen van het nummer.

Schermbediening

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Selecteer voor het tonen van de contactenlijst.

3. Selecteer het contact dat u wilt bellen om de details van het contact te tonen.

4. Selecteer het gewenste telefoonnummer om het nummer te bellen.

Contact importeren (telefoonboek downloaden) Telefoonboekdata van uw apparatuur (mobiele telefoon) kunnen verzonden en geregistreerd worden in uw Bluetooth handsfree telefoonboek met behulp van Bluetooth .

(Automatisch downloaden) De instelling "Autom. download contactpersonen" moet aan zijn.

Wanneer handsfree wordt verbonden met het apparaat, wordt het telefoonboek automatisch gedownload.

Zie Communicatie-instellingen

(Handmatig downloaden) Als de instelling voor "Autom. download contactpersonen" uit is, het telefoonboek downloaden aan de hand van onderstaande procedure.

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Selecteer voor het tonen van de contactenlijst.

3. Selecteer .

4. Selecteer of om over te schakelen naar de apparaatbediening.

5. Als wordt geselecteerd, selecteert u .

6. Het downloaden gaat van start vanaf de mobiele telefoon.

OPMERKING
  • Als "Alle contactpersonen importeren" wordt uitgevoerd na het opslaan van het telefoonboek in de Bluetooth eenheid, wordt het telefoonboek overschreven.
  • Maximaal 1.000 contacten kunnen in het telefoonboek geregistreerd worden.
  • Telefoonboek, registratie van inkomende/uitgaande gesprekken en favorietgeheugens zijn ter bescherming van de privacy voor elke mobiele telefoon specifiek.

Favorietenlijst van contacten Maximaal 50 contacten kunnen geregistreerd worden. Het bellen van een nummer duurt korter wanneer het telefoonnummer is geregistreerd.

Bovendien hoeft u de persoon die u wilt bellen niet in het telefoonboek op te zoeken.

Registreren onder uw favorieten

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Selecteer voor het tonen van de favorietenlijst.

3. Selecteer .

4. Selecteer of.

5. Selecteer uit de getoonde lijst.

OPMERKING Wanneer "Nieuwe contact toevoegen" wordt geselecteerd, wordt informatie zoals de naam van de geselecteerde persoon eveneens geregistreerd. En wanneer "Nieuwe contactgegevs.toevoeg." wordt geselecteerd, wordt alleen het telefoonnummer van de geselecteerde persoon geregistreerd.

Bellen van een favoriet

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Selecteer voor het tonen van de favorietenlijst.

3. (Als onder het contact enkel één telefoonnummer is geregistreerd) Selecteer de contactinformatie die u wilt bellen. Ga door naar stap 5.

(Als onder het contact meerdere telefoonnummers zijn geregistreerd) Selecteer het contact dat u wilt bellen om het scherm te tonen dat de details van het contact aangeeft. Ga door naar stap 4.

4. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt bellen.

5. Selecteer .

Wissen uit uw favorieten

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Selecteer voor het tonen van de favorietenlijst.

3. Selecteer .

4. Selecteer .

5. Selecteer de contactinformatie die u wilt wissen.

6. Selecteer .

Veranderen van de weergavevolgorde van uw favorietenlijst

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Selecteer voor het tonen van de favorietenlijst.

3. Selecteer .

4. Selecteer .

5. Het contact kan worden verplaatst nadat dit is geselecteerd.

6. Verschuif het contact of verplaats dit met behulp van de commanderschakelaar en selecteer vervolgens .

Veranderen van de contactnaam van uw favorieten

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Selecteer voor het tonen van de favorietenlijst.

3. Selecteer .

4. Selecteer .

5. Selecteer het contact voor het tonen van het toetsenbordscherm.

6. Als een nieuwe naam wordt ingevoerd en wordt geselecteerd, wordt de contactnaam opgeslagen.

OPMERKING Als het contact lang ingedrukt wordt gehouden wanneer de favorietenlijst wordt getoond, kan de contactinformatie bewerkt (gewist, verplaatst) worden.

Telefoonnummer invoeren

OPMERKING Oefen dit terwijl u geparkeerd staat totdat u het vertrouwen heeft dit te kunnen doen tijdens het rijden in een niet veeleisende rijsituatie. Als u nog niet volledig vertrouwd bent, alle telefoongesprekken voeren vanuit een plaats waar u veilig geparkeerd staat en pas beginnen te rijden wanneer u uw volledige aandacht bij het rijden kunt houden.

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Communicatiescherm.

2. Wanneer op wordt gedrukt, wordt het cijfertoetsenbord getoond.

3. Toets het telefoonnummer in met behulp van het cijfertoetsenbord.

4. Selecteer om het nummer te bellen.

Invoer van getallen of symbolen

Gebruik het cijfertoetsenbord.

Druk lang op voor het invoeren van +.

Selecteer voor het wissen van de huidige ingevoerde waarde.

Druk lang op voor het wissen van alle ingevoerde waarden.

Opnieuw bellen functie

Belt de laatstgebelde persoon (de laatste persoon op de lijst van uitgaande gesprekken) vanaf de mobiele telefoon/ auto.

1. Druk op de sprekentoets.

2. Wacht op de pieptoon.

3. Zeg: "opnieuw kiezen"

Terugbelfunctie

Belt de laatste persoon (de laatste persoon op de lijst van inkomende gesprekken) die uw mobiele telefoon/auto heeft gebeld.

1. Druk op de sprekentoets.

2. Wacht op de pieptoon.

3. Zeg: "terugbellen"

Zie ook:

Fiat Punto. Elektrische ruitbediening
WERKING Deze werkt met de contactsleutel in de stand MAR en gedurende ongeveer 2 minuten nadat de contactsleutel naar de stand STOP is gedraaid of verwijderd is. De tijdregeling wordt onderbroke ...

KIA Rio. Ruitensproeier voorruit (voor)
Trek de hendel naar voren om de ruitensproeier in te schakelen. Als de ruitenwisser in stand O (OFF) staat, zal deze 1-3 wisslagen maken. Gebruik deze functie om de voorruit te reinigen ...

Auto's: