Auto's:

KIA Rio: Gordelspanner veiligheidsgordel - Veiligheidsgordels - Veiligheidsysteem van uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Gordelspanner veiligheidsgordel

Veiligheidsgordels

Uw voertuig is uitgerust met veiligheidsgordels met gordelspanners op de voorstoelen en op de buitenste zitplaatsen achter. Het doel van de gordelspanner is ervoor te zorgen dat de veiligheidsgordel strak tegen het lichaam van de inzittende ligt bij bepaalde aanrijdingen. De gordelspanners worden geactiveerd als de aanrijding ernstig genoeg is.

Wanneer plotseling wordt afgeremd of wanneer de inzittende te snel voorover probeert te buigen, wordt de gordel door de blokkeerautomaat vergrendeld. Bij bepaalde frontale aanrijdingen zal de gordelspanner echter geactiveerd worden en zal deze de gordel strakker om het lichaam van de inzittende trekken.

Als de gordelspanner wordt geactiveerd en het systeem registreert dat de spankracht van één of beide veiligheidsgordels te groot wordt, zorgt een spankrachtbegrenzer ervoor dat de gordel iets wordt gevierd. (indien van toepassing)

 AANWIJZING - indien uitgerust met rolsensor Als de auto is uitgerust met zij- of gordijnairbags, worden de gordelspanners niet alleen geactiveerd bij een frontale aanrijding, maar ook bij een aanrijding van opzij of wanneer de auto over de kop slaat.

 

AANWIJZING - zonder rolsensor Als de auto is uitgerust met zij- of gordijnairbags, worden de gordelspanners niet alleen geactiveerd bij een frontale aanrijding, maar ook bij een aanrijding van opzij.

 

WAARSCHUWING Zorg, in verband met uw eigen veiligheid, dat de gordelband niet los of verdraaid zit en neem altijd de juiste zithouding aan.

Veiligheidsgordels

Het gordelspannersysteem bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen. De plaats hiervan wordt in de afbeelding aangegeven:

 1. Waarschuwingslampje AIRBAG
 2. Blokkeerautomaat met gordelspanner
 3. Airbagmodule

WAARSCHUWING Voor een optimale werking van de gordelspanner:

 1. De veiligheidsgordel moet goed werken en goed afgesteld zijn.

  Lees a.u.b. de informatie en de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheidssystemen - inclusief veiligheidsgordels en airbags - in uw auto in deze handleiding zorgvuldig door en volg de aanwijzingen op.

 2. Zorg ervoor dat u en uw passagiers de veiligheidsgordels te allen tijde op de juiste manier dragen.

 

AANWIJZING

 • De gordelspanners op de voorstoelen en op de buitenste zitplaatsen achter worden bij bepaalde botsingen geactiveerd. De veiligheidsgordels met gordelspanners worden samen met de airbags geactiveerd als de aanrijding ernstig genoeg is.
 • Wanneer de gordelspanners geactiveerd worden, kan een luide knal hoorbaar zijn en kan er fijn stof, dat doet denken aan rook, zichtbaar worden in het passagierscompartiment. Dat zijn normale verschijnselen en het stof is niet schadelijk.
 • De fijne stof is normaal gesproken onschadelijk, maar kan bij personen met een gevoelige huid irritatie veroorzaken. Tevens dient langdurig inademen van de stof vermeden te worden. Was de aan het stof blootgestelde huid zorgvuldig na een ongeval waarbij de gordelspanners zijn geactiveerd.
 • Omdat de sensor die de airbag activeert in verbinding staat met de gordelspanner, zal het waarschuwingslampje airbag () in het dashboard gedurende ongeveer 6 seconden gaan branden nadat het contact in stand ON wordt gezet.

  Daarna zou het lampje uit moeten gaan.

 

OPMERKING Als de gordelspanner niet goed werkt, zal dit waarschuwingslampje gaan branden, ook al is er geen defect aan het airbagsysteem. Als het waarschuwingslampje AIRBAG niet gaat branden als het contact in stand ON wordt gezet, als het niet dooft nadat het gedurende ongeveer 6 seconden heeft gebrand, of als het gaat branden tijdens het rijden, we adviseren u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

 

WAARSCHUWING

 • Gordelspanners zijn ontworpen voor eenmalig gebruik. Nadat een gordelspanner is geactiveerd, moet deze worden vervangen. Alle veiligheidsgordels die tijdens een aanrijding zijn gebruikt, moeten compleet vervangen worden.
 • Het mechanisme van de gordelspanners wordt tijdens het activeren heet. Raak de onderdelen van het gordelspannersysteem niet aan nadat ze geactiveerd zijn.
 • Probeer nooit zelf de gordelspanners te controleren of te vervangen. We adviseren u het systeem te laten controleren door een officiële Kia-dealer.
 • Sla niet op de onderdelen van het gordelspannersysteem.
 • Probeer nooit, op wat voor manier dan ook, onderhoud of reparaties uit te voeren aan het gordelsysteem.
 • Een onjuiste behandeling van de onderdelen van het gordelspannersysteem en het niet opvolgen van de waarschuwingen kunnen leiden tot een onvolledige werking of het onverhoeds activeren van de gordelspanner en tot ernstig letsel.
 • Draag te allen tijde de veiligheidsgordel wanneer u in een auto rijdt of meerijdt.
 • Als de auto of de gordelspanner moet worden afgevoerd, adviseren we u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.

 

OPMERKING Het gordelsysteem kan beschadigd raken door de carrosserie aan de voorzijde van de auto. Daarom adviseren we u het systeem te laten repareren door een officiële Kiadealer.
Zie ook:

KIA Rio. 12V-aansluiting
De 12 V-aansluiting is ontworpen om mobiele telefoons en andere apparaten die in de auto gebruikt kunnen worden, op te laden. Deze apparaten mogen niet meer dan 10 A afnemen als de motor ...

Toyota Yaris. Bekerhouders
■ Voor ■ Achter WAARSCHUWING■Voorwerpen die niet in de bekerhouders mogen worden geplaatst Zet niets anders in de bekerhouders dan bekers of blikjes. Andere v ...

Auto's: