Auto's:

Mazda 2: Ontvangen van een inkomend gesprek - Bluetooth handsfree - Audioset
[Type B (aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Ontvangen van een inkomend gesprek

Wanneer een inkomend gesprek wordt ontvangen, wordt het kennisgevingscherm voor inkomende gesprekken getoond. De instelling "Binnenkomende gespreksinformatie" moet aan zijn.

Zie Communicatie-instellingen.

Druk voor het aannemen van het gesprek op de opneemtoets op de audiobedieningsschakelaar of selecteer op het scherm.

Druk voor het weigeren van het gesprek op de ophangtoets op de audiobedieningsschakelaar of selecteer op het scherm.

Tijdens een gesprek worden de volgende pictogrammen op het scherm getoond.

De pictogrammen die kunnen worden gebruikt verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Pictogram Functie
Toont het Communicatiemenu.
Beëindigt het gesprek.
Overbrengen van een gesprek van handsfree naar een mobiele telefoon Communicatie tussen de Bluetooth eenheid en een apparaat (mobiele telefoon) wordt geannuleerd en een inkomende oproep wordt door het apparaat (mobiele telefoon) als een standaard oproep ontvangen.
Overbrengen van een gesprek van apparatuur (mobiele telefoon) naar handsfree Communicatie tussen apparatuur (mobiele telefoon) kan overgeschakeld worden naar het Bluetooth handsfree systeem.
Geluid uitschakelen Het microfoongeluid kan tijdens het bellen uitgeschakeld worden.

Wanneer dit nogmaals wordt geselecteerd, wordt het geluid-uit geannuleerd.

Selecteer voor het voeren van een driegesprek de contacten uit het volgende:

: Belhistorie wordt getoond.

: Het telefoonboek wordt getoond.

: Het cijfertoetsenbord wordt getoond. Voer het telefoonnummer in.

Het is mogelijk dat het apparaat onbruikbaar is, afhankelijk van de contractuele gegevens.

Het gesprek wordt voor het maken van een 3-weg gesprek in de wachtstand gezet.

Het is mogelijk dat het apparaat onbruikbaar is, afhankelijk van de contractuele gegevens.

Schakelt het gesprek in de wachtstand.
DTMF (tweevoudige toon multi-frequentie signaal) transmissie Deze functie wordt gebruikt wanneer DTMF via het cijfertoetsenbord wordt verzonden. De ontvanger van een DTMF transmissie is in het algemeen een huistelefoonantwoordapparaat of de geautomatiseerde telefooncentrale van een bedrijf.

Toets het nummer in met behulp van een cijfertoetsenbord.

 

OPMERKING
  • Als het contact tijdens een handsfree gesprek uit wordt gezet, wordt de lijn automatisch overgezet naar de apparatuur (mobiele telefoon).
  • Als de DTMF code twee of meer cijfers of symbolen heeft, dient elk afzonderlijk verzonden te worden.
Zie ook:

Opel Corsa. Snelheidsbegrenzer
De snelheidsbegrenzer voorkomt dat de auto een vooraf ingestelde snelheidslimiet overschrijdt. De maximumsnelheid kan worden ingesteld op snelheden hoger dankm/u tot maximaalkm/h. De bestuurde ...

Fiat Punto. Hoofdsteunen
VOOR Omhoog verstellen: breng de hoofdsteun omhoog tot deze op zijn plaats vastklikt. Omlaag verstellen: druk op knop A fig. 12 en breng de hoofdsteun omlaag. Verwijderen: druk tegelijkertij ...

Auto's: