Auto's:

Mazda 2: Achterruitverwarming - Schakelaars en regelaars - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Achterruitverwarming

De achterruitverwarming ontdoet de achterruit van wasem.

Voor gebruik van de achterruitverwarming moet het contact op ON staan.

Druk op de schakelaar om de achterruitverwarming in te schakelen.

De achterruitverwarming functioneert gedurende ongeveer 15 minuten en wordt dan automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de achterruitverwarming in werking is brandt het indicatielampje.

Druk nogmaals op de schakelaar om de achterruitverwarming uit te schakelen alvorens de 15 minuten zijn verstreken.

Handbediende airconditioning

Achterruitverwarming

Volledig automatische airconditioning

Achterruitverwarming

OPGELET
  • Gebruik nooit scherpe voorwerpen of ruitreinigingsmiddelen die schuurmiddelen bevatten om de binnenzijde van de achterruit te reinigen. Dit om beschadiging van de verwarmingsdraden in de ruit te voorkomen.
  • Alvorens het vouwdak te openen, er op letten dat de achterruitverwarmingschakelaar uit staat. Anders zou het vouwdak en het materiaal aan de binnenzijde door de hitte van de achterruitverwarming beschadigd kunnen worden.

 

OPMERKING
  • Deze achterruitverwarming is niet bestemd voor het doen smelten van sneeuw. Als sneeuw zich op de achterruit heeft opgehoopt, deze eerst verwijderen alvorens de achterruitverwarming te gebruiken.
  • De instelling van de achterruitverwarming kan gewijzigd worden. Na het veranderen van de instelling, stopt de achterruitverwarming automatisch nadat 15 minuten zijn verstreken en wanneer de omgevingstemperatuur hoog is. Wanneer de omgevingstemperatuur laag is, blijft de achterruitverwarming in werking totdat de schakelaar opnieuw wordt ingedrukt.

    Zie Gebruikersinstellingen

Spiegelverwarming

De spiegelverwarmingen ontdooien de buitenspiegels.

De spiegelverwarmingen werken in combinatie met de achterruitverwarming.

Voor het inschakelen van de spiegelverwarmingen, het contact op ON zetten en de achterruitverwarmingsschakelaar indrukken

Handbediende airconditioning

Handbediende airconditioning

Volledig automatische airconditioning

Volledig automatische airconditioning

Claxon

Druk voor het gebruik van de claxon op het symbool op het stuurwiel.

Zie ook:

KIA Rio. Instellen
Weergave Druk op de toets [SETUP/CLOCK] (instellen/klok) Selecteer [Display] (scherm). Informatie muziekstukken (Mediadisplay): Selecteer bij het afspelen van een MP3-bestand de gewens ...

Renault Clio. Wat u moet doen
Was uw auto regelmatig, met de motor uit, met door onze technische diensten geselecteerde shampoos (nooit met schuurmiddelen). Spuit vooraf rijkelijk met een waterstraal het volgende af: de ...

Auto's: