Auto's:

Skoda Fabia: Remvloeistof - Controleren en bijvullen - Raadgevingen voor het gebruik - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Remvloeistof

Remvloeistofreservoir
 afb. 262 Remvloeistofreservoir

De remvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren.

De wagen staat op een horizontale ondergrond.

De motor is afgezet.

Remvloeistofpeil controleren - het remvloeistofpeil moet tussen markeringen "MIN" en "MAX" liggen afb. 262.

Specificatie - de remvloeistof moet voldoen aan de norm VW 501 14 (deze norm voldoet aan de eisen van de norm FMVSS 116 DOT4).

De verversing van de remvloeistof vindt plaats in het kader van de inspectie.

ATTENTIE

  • Indien de termijn voor het verversen van de remvloeistof wordt overschreden, kan er tijdens krachtig remmen dampbelvorming in het remsysteem optreden. Dat kan uitval van het remsysteem tot gevolg hebben - gevaar voor ongevallen!
  • Bij werkzaamheden in de motorruimte moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen .
  • Als het vloeistofpeil binnen korte tijd duidelijk daalt of tot onder de markering "MIN" afb. 262 zakt, kan het remsysteem lek zijn. Niet verder rijden - gevaar voor ongevallen! De hulp van een specialist inroepen.

 

Let op Een te laag remvloeistofpeil wordt in het instrumentenpaneel door het gaan branden van het controlelampje en door de betreffende melding weergegeven . Toch raden wij aan het remvloeistofpeil regelmatig via het reservoir te controleren.
Zie ook:

Renault Clio. Overzicht van de installatie in de Société-uitvoering
Door het gebruik van een niet bij de auto passend kinderveiligheidssysteem wordt de baby of het kind niet correct beschermd. Het kan ernstig of zelfs dodelijk letsel oplopen. ...

Skoda Fabia. Infotainment-systeeminstellingen
Geluidsinstellingen De toets of indrukken en vervolgens de functietoets Klank aantippen. Volume - Volume-instelling Max. inschakelvolume - Instelling van het maximumvolume bij het inscha ...

Auto's: