Auto's:

Skoda Fabia: Koelvloeistof - Controleren en bijvullen - Raadgevingen voor het gebruik - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Koelvloeistof

Inleiding voor het onderwerp

De koelvloeistof koelt de motor en bestaat uit water en antivries (met additieven die het koelsysteem tegen corrosie beschermen en kalkafzetting voorkomen).

Het antivriesaandeel in de koelvloeistof moet 40 tot 60% bedragen.

De correcte mengverhouding tussen het water en de antivries moet zo nodig door een specialist worden gecontroleerd en eventueel worden gecorrigeerd.

ATTENTIE

  • Bij werkzaamheden in de motorruimte moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen â .
  • Nooit de vuldop van het koelvloeistofexpansiereservoir openen, zolang de motor warm is. Het koelsysteem staat onder druk - gevaar voor verbranding en verwondingen door koelvloeistofspatten!
  • Als bescherming tegen koelvloeistofspatten de vuldop bij het openen met een doek afdekken.
  • Koelvloeistof en koelvloeistofdampen zijn schadelijk voor de gezondheid - contact met koelvloeistof voorkomen. Als de ogen en huid met koelvloeistof in aanraking zijn gekomen, de betreffende plaats direct gedurende ten minste enkele minuten met veel water afspoelen en indien nodig medische hulp inroepen.

 

VOORZICHTIG De radiateur niet afdekken en geen onderdelen (bv. extra koplampen) vóór de luchtinlaten monteren - gevaar voor oververhitting van de motor.

Controleren en bijvullen

Koelvloeistofexpansiereservoir
 afb. 261 Koelvloeistofexpansiereservoir

De koelvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren en bijvullen.

De wagen staat op een horizontale ondergrond.

De motor is niet warm (bij een motor die op bedrijfstemperatuur is kan het controleresultaat onnauwkeurig zijn).

De motor is afgezet.

Koelvloeistofpeil controleren - het koelvloeistofpeil moet tussen markeringen A en B liggen afb. 261. Als het koelvloeistofpeil onder de markering B ligt, koelvloeistof bijvullen.

Bijvullen

In het reservoir moet altijd een geringe hoeveelheid koelvloeistof aanwezig zijn  .

De specificatie van de koelvloeistof is op het koelvloeistofexpansiereservoir aangegeven afb. 261.

Als er geen voorgeschreven koelvloeistof beschikbaar is, dan alleen gedestilleerd resp. gedemineraliseerd water bijvullen en de mengverhouding tussen het water en het antivries zo snel mogelijk door een specialist laten corrigeren.

VOORZICHTIG

  • Bij een leeg expansiereservoir geen koelvloeistof bijvullen. Daardoor zou er lucht in het systeem kunnen komen - gevaar voor motorschade! Niet verder rijden! De motor afzetten en de hulp van een specialist inroepen.
  • Geen koelvloeistof bijvullen tot boven de markering A afb. 261. De warme koelvloeistof zou uit het koelsysteem kunnen worden geperst - gevaar voor beschadiging van de onderdelen in de motorruimte.
  • Als het bijvullen van koelvloeistof niet mogelijk is, niet verder rijden! De motor afzetten en de hulp van een specialist inroepen.
  • Een koelvloeistofadditief dat niet voldoet aan de specificaties kan de corrosiewerende werking van het koelsysteem verminderen - gevaar voor beschadiging van het koelsysteem en de motor.
  • Als iets anders dan gedestilleerd (gedemineraliseerd) water wordt bijgevuld, moet de koelvloeistof door een specialist worden ververst - gevaar voor motorschade.
  • Koelvloeistofverlies kan worden veroorzaakt door lekkage in het koelsysteem - gevaar voor motorschade. Koelvloeistof bijvullen en de hulp van een specialist inroepen.

 

Let op Een te laag koelvloeistofpeil wordt in het instrumentenpaneel door het gaan branden van het controlelampje en door de betreffende melding weergegeven . Toch raden wij aan het koelvloeistofpeil regelmatig via het reservoir te controleren.
Zie ook:

KIA Rio. Banden vervangen
Als de band gelijkmatig afgesleten is verschijnt de slijtage-indicator (A) als een onderbroken lijn door het loopvlak. Dit geeft aan dat er minder dan 1,6 mm profieldikte op de band aanwez ...

Opel Corsa. Sleutels, sloten
Sleutels Voorzichtig Bevestig geen zware of massieve voorwerpen aan de contactsleutel. Reservesleutels Het sleutelnummer staat in de Car Pass of op een afneembaar label. B ...

Auto's: