Auto's:

Opel Corsa: Registratie van voertuigdata en 
privacy - Klantinformatie - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Registratie van voertuigdata en privacy

Opel Corsa / Opel Corsa - Instructieboekje / Klantinformatie / Registratie van voertuigdata en privacy

Event Data Recorders (EDR)

Gegevensopslagmodules in de auto

Een groot aantal elektronische componenten van uw auto bevat gegevensopslagnodules waarin technische gegevens over de conditie van de auto, gebeurtenissen en fouten tijdelijk of permanent worden opgeslagen.

Over het algemeen documenteert de technische onformatie de conditie van onderdelen, modules, systemen of de omgeving:

Deze gegevens zijn uitsluitend technisch en helpen fouten identificeren en corrigeren alsook de functies van de auto optimaliseren.

Bewegingsprofielen die afgelegde routes aangeven, kunnen niet met deze gegevens worden gemaakt.

Als diensten worden gebruikt (bijv.

reparaties, serviceprocessen, garantiegevallen, kwaliteitsborging) kunnen medewerkers van het servicenetwerk (met inbegrip van de fabrikant) deze technische informatie lezen in de gebeurtenis- en foutgegevensopslagmodules waarbij speciale diagnostische apparaten worden gebruikt. Zo nodig ontvangt u verdere informatie bij deze werkplaatsen.

Nadat een fout gecorrigeerd is, worden de gegevens uit de foutopslagmodule verwijderd of worden ze constant overschreven.

Bij gebruik van de auto kunnen zich situaties voordoen waarin deze technische gegevens die samenhangen met andere informatie (rapport over aanrijding, schade aan de auto, verklaring van getuigen enz.) in verband kunnen worden gebracht met een specifieke persoon - mogelijk met de hulp van een expert.

Extra functies die contractueel zijn overeengekomen met de klant (bijv.

locatie van auto in noodgevallen) maken de overdracht van bepaalde autogegevens uit de auto mogelijk.

Radiofrequentie-identificatie (RFID)

RFID-technologie wordt in sommige voertuigen gebruikt voor functies zoals de controle van de bandenspanning en beveiliging van het ontstekingssysteem. Het wordt ook samen gebruikt met apparaten zoals radiogestuurde afstandsbedieningen voor het vergrendelen/ontgrendelen van de deuren en starten en zenders in de auto voor het openen van garagedeuren.

RFID-technologie in Opelvoertuigen gebruikt geen persoonlijke informatie, houdt ze niet bij of koppelt deze niet aan andere Opel-systemen die persoonlijke informatie bevatten. 

Zie ook:

Mazda 2. Active Driving Display
WAARSCHUWINGStel de helderheid en positie van de display altijd af bij stilstaand voertuig: Afstellen van de helderheid en positie van de display tijdens het rijden is gevaarlijk, aan ...

Mazda 2. Waarschuwingszoemer voor systeem van airbag/voorspanners van veiligheidsgordels
Als er een probleem is met de systemen van de airbag/voorspanners van veiligheidsgordels en het oplichten van het waarschuwingslampje, zal er elke minuut gedurende ongeveer 5 seconden een waarsch ...

Auto's: