Auto's:

Opel Corsa: Klantinformatie - Klantinformatie - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Klantinformatie

Conformiteitsverklaring

Radiozendsystemen

Deze auto heeft systemen die radiogolven conform Richtlijn 1999/5/EC of 2014/53/EU verzenden en/of ontvangen.

Deze systemen voldoen aan de essentiële vereisten en alle andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC of 2014/53/EU. Exemplaren van de originele Conformiteitsverklaringen vindt u op onze website.

Krik

Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring conform EGrichtlijn 2006/42/EC

Bij deze verklaren wij dat het product:

Productaanduiding: Krik

Type/GM onderdeelnummer: 13331922

voldoet aan de bepalingen van richtlijn 2006/42/EC.

Gehanteerde technische normen:

GMN9737 : krikken

GM: standaarduitrusting krik - hardwaretests

GMN5127 : voertuigintegriteit - takelen en opkrikken bij onderhoudsstation

GMW15005 : standaarduitrusting krik en reserveband, boordtest

ISO TS: kwaliteitsborgingssystemen

Ondergetekende is bevoegd tot het samenstellen van de technische documentatie.

Rüsselsheim,januariwas getekend Hans-Peter Metzger

Engineering Group Manager Chassis & Structure

Adam Opel AG D-65423 Rüsselshei

Reparatie ongevalschade

Lakdikte

Afhankelijk van productietechnieken kan de dikte van de laklaag variëren tussenenμm.

Een verschil in de lakdikte is daarom geen aanwijzing voor een reparatie na een ongeval.

Erkenning van software

Bepaalde OnStar-componenten bevatten software van libcurl en unzip en andere software van derden. Hieronder vindt u de kennisgevingen en licenties m.b.t. libcurl en unzip. Ga voor andere software van derden naar lg.com/global/support/

U vindt de vertaalde tekst onder de originele tekst.

libcurl

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement of third party rights.

In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

unzip

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.infozip.

org/pub/infozip/license.html indefinitely.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided “as is,” without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
  2. Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
  3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names “Info-ZIP” (or any variation to, different capitalizations), “Pocket UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).
  4. Info-ZIP retains the right to use the names “Info-ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,” “WiZ,” “Pocket UnZip,” “Pocket Zip,” and “MacZip” for its own source and binary releases.

libcurl

Auteursrecht en toestemming Copyright (c)- 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt toestemming verleend om deze software voor enig doel, al dan niet tegen een vergoeding, te gebruiken, te wijzigen en te distribueren, op voorwaarde dat bovenstaande vermelding van het auteursrecht in alle exemplaren is opgenomen.

Deze software wordt "as is" verstrekt, zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties m.b.t. verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en geen inbreuk op rechten van derden. De auteurs of de houders van het auteursrecht zijn in geen geval aansprakelijk voor een claim, schadeclaim of andere aanspraken inzake een verbintenis, onrechtmatige daad of anderszins als gevolg van of in verband met de software of het gebruik of andere aspecten in de software.

Behalve zoals vastgesteld in deze voorwaarden zal de naam van een auteursrechthebbende niet in advertenties of op andere manieren worden gebruikt om de verkoop, het gebruik of andere handelingen in deze Software te bevorderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.

unzip

Dit is versie 2005-Feb-10 van de Info- ZIP copyright- en licentievoorwaarden.

De definitieve versie van dit document treft u voor onbepaalde tijd aan op ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/ license.html

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP.

Alle rechten voorbehouden.

Voor de toepassing van deze auteursrecht- en licentievoorwaarden wordt "Info-ZIP" gedefinieerd als de volgende groep individuen:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Deze software wordt "as is" verstrekt, zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet. Info-ZIP en zijn medewerkers zullen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade, voortkomend uit het gebruik van deze software of het niet in staat zijn om deze software te gebruiken.

Aan iedereen wordt toestemming verleend om deze software voor enig doel te gebruiken, inclusief commerciële toepassingen, en om het te wijzigen en gratis te distribueren, behoudens de volgende beperkingen:

  1. Bij verspreiding van de broncode moeten bovenstaande copyrightverklaring, definitie, disclaimer en deze lijst met voorwaarden steeds worden opgenomen.
  2. Bij herdistributie in binaire vorm (gecompileerde uitvoerbare bestanden) moet de bovenstaande copyrightverklaring, definitie, disclaimer en deze lijst met voorwaarden worden opgenomen in de documentatie en/of in andere materialen die worden meegeleverd. De enige uitzondering op deze voorwaarde is herdistributie van een standaard binair bestand UnZipSFX (inclusief SFXWiz), als onderdeel van een zelfuitpakkend archiefbestand; dit is toegestaan zonder opname van deze licentie, op voorwaarde dat de normale SFXbanner niet uit het binaire bestand is verwijderd of dat deze uitgeschakeld.
  3. Gewijzigde versies, met inbegrip van maar niet beperkt tot poorten naar nieuwe besturingssystemen, bestaande poorten met nieuwe grafische interfaces en dynamische, gedeelde of statische versies van bibliotheken, moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en mogen niet verkeerd worden geïnterpreteerd als zijnde de originele bron. Dergelijke gewijzigde versies mogen niet verkeerd worden geïnterpreteerd als informatie-ZIP-versies, met inbegrip van maar niet beperkt tot het labelen van de gewijzigde versie met de naam "info-ZIP" (of een variant daarvan, inclusief maar niet beperkt tot verschillende uitvoeringen van de hoofdletters en kleine letters), "Pocket UnZip", "WiZ" of "MacZip", zonder de uitdrukkelijke toestemming van Info-ZIP. In dergelijke gewijzigde versies is het daarnaast verboden om een onjuiste voorstelling van zaken te geven als gevolg van het gebruik van de e-mailadressen van Zip-Bugs of Info-ZIP of de URL('s) van Info-ZIP.
  4. Info-ZIP behoudt het recht om de namen “Info-ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,” “WiZ,” “Pocket UnZip,” “Pocket Zip” en “MacZip” te gebruiken voor zijn eigen bronversies en binaire versies.

Gedeponeerde handelsmerken

Apple Inc.

Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc.

App Store® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

iPhone® en iPod® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Aupeo! GmbH AUPEO® is een gedeponeerd handelsmerk van Aupeo! GmbH.

Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

EnGIS Technologies, Inc.

BringGo® is een gedeponeerd handelsmerk van EnGIS Technologies, Inc.

Google Inc.

Android™, Android Auto™ en Google Play™ Store zijn handelsmerken van Google Inc.

Verband der Automobilindustrie e.V.

AdBlue® is een gedeponeerd handelsmerk van de VDA.

Zie ook:

Skoda Fabia. Zitplaatsen achterin
Rugleuningen  afb. 70 Rugleuning neerklappen / paraatheidsstand van de veiligheidsgordel Alvorens de rugleuningen naar voren te klappen de voorstoelen zodanig verstellen, dat deze door ...

KIA Rio. Alarm ingeschakeld
Met de Smart Key Parkeer de auto en zet de motor uit. Schakel het alarm in zoals hieronder beschreven is. Zet de motor uit. Controleer of alle portieren (de achterklep) en de motorkap g ...

Auto's: