Auto's:

Skoda Fabia: Verkeersinformatie - Navigatie - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Verkeersinformatie

Lijst met verkeersmeldingen

Lijst met verkeersmeldingen
 afb. 203 Lijst met verkeersmeldingen

Het infotainment biedt de mogelijkheid tot ontvangst van verkeersmeldingen met informatie over verkeersopstoppingen via TMC (Traffic Message Channel) of online (bij geactiveerde Infotainment Online  online-diensten).

Voor de weergave van de lijst met verkeersmeldingen de toets indrukken en vervolgens de functietoets aantippen.

In de lijst met verkeersmeldingen en op de kaart worden maximaal 6 meldingen getoond, die van het symbool van een verkeersopstopping en een letter zijn voorzien (bv. ) A afb. 203.

Naar de op de route aanwezige verkeersmeldingen wordt door middel van een navigatiemelding gewezen.

Bron van de verkeersmelding

Bij C afb. 203 kunnen de volgende symbolen worden weergegeven.

TMC-verkeersmelding (bij doorgestreept symbool bevindt het infotainment zich buiten het bereik van verkeersmeldingenaanbieders)

Online-verkeersmelding

Weergaveopties

Er vindt geen routegeleiding plaats - alle verkeersmeldingen worden getoond.

Er vindt een routegeleiding plaats - na het aantippen van de functietoets B afb. 203 kunnen in het getoonde menu door het aantippen van de functietoets Alle gebieden alle verkeersmeldingen, of door het aantippen van de functietoets Route, alleen de op de route aanwezige verkeersmeldingen worden gekozen.

Een verkeersmelding kan enkele van de volgende punten bevatten.

Symbool van de verkeersopstopping

Nummer van de betreffende weg

Naam van de betreffende plaats

Beschrijving van de verkeersopstopping

Kleurmarkering voor de belangrijkheid van de verkeersopstopping in een TMC-melding

Het symbool van de verkeersopstopping (bv. ) staat voor de opstopping en de lengte van de opstopping wordt op de kaart rechts langs de route weergegeven.

Contextafhankelijk wordt het symbool van de verkeersopstopping op een van de volgende manieren weergegeven.

Er vindt geen routegeleiding plaats

Rood - Alle verkeersopstoppingen

Er vindt een routegeleiding plaats

Grijs - De verkeersopstopping ligt niet op de route

Rood - De verkeersopstopping ligt op de route, de route wordt niet opnieuw berekend en de route voert via de verkeersopstopping

Oranje - De verkeersopstopping ligt op de route, de route wordt opnieuw berekend en er wordt een omleidingsroute aangeboden

Kleurmarkering voor de belangrijkheid van de verkeersopstopping in een online-melding

De kleurmarkering van de verkeersopstopping is afhankelijk van de aanbieder van de online-verkeersmeldingen.

Voor het instellen van de weergave van de verkeersopstopping in het hoofdmenu Navigatie de functietoets → Kaart → Instellingen verkeersstroom aantippen.

Actualisering

De lijst met verkeersmeldingen wordt door het infotainment automatisch continu geactualiseerd.

Detail van de verkeersmelding

Detail van verkeersmelding
 afb. 204 Detail van verkeersmelding

De weergave van verkeersmeldingdetails is afhankelijk van het feit of de betreffende verkeersmelding van een TMC-bron of online-bron afkomstig is.

Contextafhankelijk worden de volgende informatie en functietoetsen getoond afb. 204.

A Kaart met de betreffende plaats

B Beschrijving van de verkeersopstopping

C Ontvangsttijdstip en informatie over de verkeersmeldingenaanbieder (is ŠKODA Connect de aanbieder dan gaat het om een online-verkeersmelding)

D Symbool van de verkeersopstopping

E Lengte van de verkeersopstopping

Dynamische route

Het infotainment biedt de mogelijkheid om tijdens de routegeleiding een analyse van de ontvangen verkeersmeldingen te maken. Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, wordt een omleidingsroute berekend en wordt de overeenkomstige melding gegeven.

De functie van de dynamische route is ingeschakeld.

De in de verkeersmelding aanwezige verkeersopstopping bevindt zich op de route.

De verkeersopstopping wordt door het infotainment als zeer belangrijk beoordeeld.

Verkeersopstopping op de route handmatig ingeven/verwijderen

Bij kennis over een verkeersopstopping (bv. een file) tijdens de routegeleiding kan deze verkeersopstopping handmatig in de route worden ingegeven.

Na het invoeren voert het infotainment een nieuwe routeberekening uit en biedt eventueel een alternatieve route aan.

Verkeersopstopping ingeven

De verkeersopstopping wordt op de kaart rechts langs de route rood weergegeven.

Verkeersopstopping verwijderen

De verkeersopstopping wordt na de uitgevoerde routegeleiding van de route verwijderd of kan als volgt handmatig worden verwijderd.

Zie ook:

Skoda Fabia. Belangrijke aanwijzingen
Inleiding ATTENTIE Het infotainment alleen zo gebruiken, dat u in elke verkeerssituatie de wagen volledig onder controle hebt (bv. tijdens het rijden geen tekstberichten schrijven, ...

KIA Rio. Sensor voor het signaleren van de afstand tot de voorligger (radar voor)
De sensor is bedoeld om een bepaalde afstand tot de voorligger te bewaren. Verontreinigingen zoals sneeuw en water op de sensorlens hebben echter een negatief effect op de sensorprestatie ...

Auto's: