Auto's:

Skoda Fabia: Route - Navigatie - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Route

Routeplan

Routeplan: Een routedoel / meerdere routedoelen
 afb. 202 Routeplan: Een routedoel / meerdere routedoelen

Tijdens de routegeleiding kan het routeplan (informatie over de actuele route) worden weergegeven.

Een routedoel

In het routeplan wordt op het reisdoel de volgende informatie weergegeven afb. 202 - A.

A Gebied met functietoetsen

B Reisdoelinformatie

Verwachte aankomsttijd bij het reisdoel / resterende rijtijd tot het reisdoel

Resterende afstand tot het reisdoel

C Gekozen routesoort (zuinigste, snelste, kortste)

D Actuele wagenpositie (adres / GPS-coördinaten)

De weergave van de aankomsttijd of de resterende rijtijd kan als volgt worden ingesteld.

In het hoofdmenu Navigatie de functietoets → Uitgebreide instellingen → Tijdweergave: aantippen.

Meerdere routedoelen

In het routeplan wordt op de betreffende reisdoelen de volgende informatie weergegeven afb. 202 - B.

A Gebied met functietoetsen

Tussenstop (met doorlopend nummer)

Definitief reisdoel

Geschatte aankomsttijd bij het reisdoel / bij de tussenstop

Route naar reisdoel / tussenstop

Verwisseling van de reisdoelen

Wissen van het reisdoel

Voortzetting van de routegeleiding vanaf het gekozen reisdoel (eerdere tussenstops worden overgeslagen)

Weergave van de reisdoeldetails

Reisdoel aan de route toevoegen

Bij A de functietoets Reisd. ing. aantippen en een nieuw reisdoel invoeren.

of: Bij A de functietoets Reisdoelen aantippen en een reisdoel in de lijst met opgeslagen reisdoelen kiezen.

Elk volgend reisdoel wordt in de lijst als eerstvolgende reisdoel toegevoegd.

Reisdoelen onderling wisselen

De betreffende functietoets ingedrukt houden en het reisdoel naar de gewenste positie verschuiven.

Bij op de route al bereikte reisdoelen wordt onder de reisdoelnaam de aanwijzing Reisdoel bereikt getoond. Het is niet meer mogelijk om deze tussenstops onderling te verwisselen.

Route opslaan

Bij A de functietoets Opslaan aantippen.

De bewerkte route als nieuwe route opslaan of de bestaande berekende route vervangen.

De route wordt in de routelijst opgeslagen .

Routegeleiding beëindigen

Bij A de functietoets Stoppen aantippen.

Routelijst

In de routelijst bestaat de mogelijkheid routes te maken, te importeren, op te slaan, te wissen of de routegeleiding te starten.

Nieuwe route

Een reisdoel op een van de volgende manieren invoegen.

Routeimport

Voorwaarde voor de import van de route zijn de geactiveerde Infotainment Online  diensten.

Een in het gebruikersprofiel op de internetsite ŠKODA Connect Portal opgestelde en naar het infotainment verstuurde route kan nog vóór het inschakelen van het contact in het infotainmentgeheugen worden geïmporteerd.

Wanneer de route bij ingeschakeld contact is opgesteld en naar het infotainment is verstuurd, dan wordt het importeren van deze route door het infotainment pas na het uitschakelen (minstens 15 minuten) en het opnieuw inschakelen van het contact aangeboden.

Als het niet mogelijk is om deze route direct te importeren, dan kan de route op een later tijdstip als volgt handmatig worden geïmporteerd.

Indien een nieuwe route beschikbaar is, dan wordt door het infotainment een overeenkomstige melding gegeven.

Als het importeren gelukt is wordt de route in de lijst met opgeslagen routes aangegeven.

Beheer van opgeslagen routes

- Opgeslagen route wissen - Route bewerken  Routeplan - Route berekenen en routegeleiding starten  Routeberekening en start van de routegeleiding

Zie ook:

KIA Rio. Aansteker
Als de motor niet draait, moet het contact in stand ACC staan om de aansteker te kunnen gebruiken. Druk de aansteker in de houder om hem te kunnen gebruiken. Als het element verwarmd is, ...

Toyota Yaris. Te initialiseren onderdelen
Te initialiseren onderdelen Na bijvoorbeeld het loskoppelen en weer aansluiten van de accukabels of onderhoud aan de auto, moet het volgende systeem worden geïnitialiseerd, zodat het wee ...

Auto's: