Auto's:

Skoda Fabia: Routegeleiding - Navigatie - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Routegeleiding

Inleiding

Door het starten van de routegeleiding naar een reisdoel ontstaat een route.

Op de route kunnen nog meer tussenstops worden ingevoegd.

De routegeleiding gebeurt als volgt

Door grafische rijadviezen op het infotainmentbeeldscherm en op het display van het instrumentenpaneel.

Door navigatiemeldingen.

Het infotainment probeert desondanks een routegeleiding mogelijk te maken, ook als de navigatiegegevens onvolledig zijn of er helemaal geen gegevens voor het betreffende gebied zijn.

Telkens wanneer u de rijadviezen negeert of van de route afwijkt, wordt de route opnieuw berekend.

VOORZICHTIG De gegeven navigatiemeldingen kunnen van de actuele situatie afwijken (bv.

door verouderde navigatiegegevens).

Reisdoeldetails

Details van het: in de navigatiegegevens
 afb. 199 Details van het: in de navigatiegegevens / online opgezochte reisdoel

In de reisdoeldetails afb. 199 worden de volgende menupunten en functies weergegeven.

A Gebied met functietoetsen

B Gedetailleerde reisdoelinformatie

C Reisdoelpositie op de kaart

D Uitgebreide reisdoelinformatie (indien beschikbaar)

E Status van de online-diensten

Weergave van reisdoeldetails

De reisdoeldetails kunnen op een van de volgende manieren worden weergegeven.

Tijdens het invoeren van een reisdoel.

Door aantippen van de functietoets in de reisdoellijst.

Door het indrukken van de toets in het hoofdmenu Navigatie - de details van het laatste reisdoel worden weergegeven.

Functietoetsen

Met behulp van de functietoetsen bij A kunnen contextafhankelijk de volgende functies worden uitgevoerd.

Start/stop van de routegeleiding.

Zoeken naar een reisdoel in de buurt .

Instelling van de routeopties.

Reisdoel opslaan.

Bewerking van het reisdoel (het reisdoel kan worden gewist, hernoemd of als favoriet worden opgeslagen).

Kiezen van het telefoonnummer van het bijzondere reisdoel (als een telefoon met het infotainment is verbonden  Koppeling en verbinding).

Routeberekening en start van de routegeleiding

Alternatieve routes
 afb. 200 Alternatieve routes

De routeberekening gebeurt op basis van ingestelde routeopties. Deze routeopties kunnen worden ingesteld: → Routeopties.

Alternatieve routes

Bij ingeschakelde keuze van alternatieve routes wordt na de berekening van een nieuwe route het volgende menu getoond afb. 200.

A - Zuinige route met een zo kort mogelijke reistijd en een zo kort mogelijke afstand - de route is groen gemarkeerd

B - Snelste route naar het reisdoel, ook als daarvoor een omweg nodig is - de route is rood gemarkeerd

C - Kortste route naar het reisdoel, ook als daarvoor een langere reistijd nodig is - de route is oranje gemarkeerd

De mogelijkheid bestaat een al berekende alternatieve route te selecteren, voordat de berekening van de overige routes is afgerond.

Door het kiezen van de routesoort wordt de routegeleiding gestart.

Wordt er binnen 30 s na het berekenen van alle routes geen route gekozen, dan wordt de routegeleiding automatisch gestart overeenkomstig de ingestelde routesoort die de voorkeur heeft.

Routeberekening voor rijden met aanhangwagen

Voor het rijden met een aanhangwagen resp. met een ander op het stopcontact voor de aanhangwagen aangesloten accessoire, adviseren wij de aanhangwagenherkenning in te schakelen en zo nodig de maximumsnelheid bij aanhangwagengebruik in te stellen.

Demomodus

De Demo-modus is een rijsimulatie naar het ingevoerde reisdoel. De functie biedt de mogelijkheid om de berekende route "als simulatie" te bekijken.

Bij ingeschakelde Demo-modus wordt vóór het starten van de routegeleiding een menu voor de routegeleiding in de Demo-modus of normale functie getoond.

Bij ingeschakelde Demo-modus kan het routestartpunt worden gedefinieerd.

Grafische rijadviezen

Rijadviezen / rijadviesdetail
 afb. 201 Rijadviezen / rijadviesdetail

De weergave van de grafische rijadviezen gebeurt in het extra scherm Manoeuv.

en op het display in het instrumentenpaneel.

In het splitscreen Manoeuv. worden de volgende rijadviezen getoond afb. 201.

A Straatnaam / huisnummer van de actuele wagenpositie

B Rijdadviezen met straatnamen / straatnummers, met de route en de rijtijd tot de manoeuvreplaats

C Detail van het rijadvies (wordt in de buurt van het manoeuvre getoond)

D Rijstrookadvies

Het infotainment maakt in het extra venster Manoeuv. ook melding van via TMC ontvangen verkeersopstoppingen, alsmede op snelwegen op parkeerplaatsen, tankstations of restaurants.

Snelheidsbegrenzingen

Bij ingeschakelde functie → Uitgebreide instellingen→ Aanwijzing: landsgrens gepasseerd worden bij het passeren van de landsgrens de landspecifieke maximumsnelheden getoond.

Deze snelheidsbegrenzingen kunnen door het aantippen van de functietoets → Maximumsnelheid in het hoofdmenu Navigatie worden weergegeven.

Navigatiemeldingen

Het infotainment geeft tijdens de routegeleiding navigatiemeldingen.

De navigatiemeldingen worden door het infotainment gegenereerd. Een perfecte verstaanbaarheid van de melding (bv. straat- of stadnaam) kan niet altijd worden gegarandeerd.

De laatste navigatiemelding kan in het hoofdmenu Navigatie door het aantippen van de functietoets worden herhaald.

Het tijdstip van de navigatiemelding is afhankelijk van het wegtype waarop wordt gereden en de gereden snelheid.

De soort van de navigatiemeldingen kan worden gekozen: → Navigatiemeldingen.

Let op De routegeleiding op de meestgebruikte route vindt plaats zonder navigatiemeldingen.

Meestgebruikte routes

De meestgebruikte routes worden door het infotainment automatisch opgeslagen.

Hiervan kunnen max. 3 routes worden aangeboden die het beste overeenkomen met de actuele tijd, de dag van de week en de wagenpositie.

Een routegeleiding naar een van de meestgebruikte routes kan worden gestart zolang geen routegeleiding plaatsvindt.

Er volgt een berekening van de gekozen route en de routegeleiding start.

De menuweergave in het extra venster kan in het hoofdmenu Navigatie door het aantippen van de functietoets → Routeopties → Meestgebruikte routes in-/uitgeschakeld worden.

De opgeslagen meestgebruikte routes kunnen in het hoofdmenu Navigatie door het aantippen van de functietoets → Geheugen beheren → Gebruikersgegevens wissen → Meestgebruikte routes gewist worden.

Let op De routegeleiding op de meestgebruikte route vindt plaats zonder navigatiemeldingen.

Beëindigen van de routegeleiding

De routegeleiding kan op een van de volgende manieren worden beëindigd.

Afbreken van de routegeleiding

Als het contact uit- en weer ingeschakeld wordt, dan wordt de routegeleiding, afhankelijk van de onderbroken tijd, op een van de volgende manieren voortgezet.

Binnen 15 minuten - de routegeleiding wordt voortgezet rekening houdend met de berekende route.

Van 15 min tot 120 min - na het bevestigen van de melding in het infotainmentbeeldscherm wordt de routegeleiding voortgezet rekening houdend met de berekende route.

Na 120 minuten - de routegeleiding wordt beëindigd.

Zie ook:

Skoda Fabia. Infotainment-systeeminstellingen
Inleiding Afzonderlijke menupunten voor de infotainment-instelling kunnen door het indrukken van een van de volgende toetsen worden opgeroepen. Klankinstellingen Infotainment-instellingen ...

Mazda 2. Adaptieve LED koplampen (ALH)
De adaptieve LED koplampen (ALH) zijn een systeem dat gebruik maakt van de vooruitrijcamera (FSC) om tijdens het rijden in het donker de situatie van een voorliggend voertuig of van een voertuig d ...

Auto's: