Auto's:

Mazda 2: Verwijderen van een lekke band - Verwisselen van een lekke band
(Met reservewiel) - Lekke band - Als er zich een probleem voordoet - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Verwijderen van een lekke band

1. Als uw auto uitgerust is met een wieldop, de wieldop met behulp van het afgeschuinde uiteinde van de krikslinger loswrikken.

Verwijderen van een lekke band

OPMERKING Druk het uiteinde van de krikslilnger stevig tussen het wiel en de wieldop, aangezien anders de dop moeilijk te verwijderen is.

 

OPGELET

Lijn bij het aanbrengen van de wieldop de uitsparing in de wieldop uit met het ventiel van de band.

Verwijderen van een lekke band

Als tijdens het aanbrengen de wieldop niet op de juiste wijze wordt uitgelijnd, kan dit beschadiging tot gevolg hebben.

2. Draai de wielmoeren los door ze beurtelings één slag linksom te draaien.

Echter geen van de wielmoeren verwijderen totdat de band van de grond gekrikt is.

Verwijderen van een lekke band

3. Plaats de krik op de grond.

4. Draai de krikschroef in de richting aangegeven in de afbeelding en stel de krikkop af dichtbij het kriksteunpunt.

Verwijderen van een lekke band

5. Plaats de krik onder het kriksteunpunt dat zich het dichtste bij de te verwisselen band bevindt met de krikkop recht onder het kriksteunpunt.

Verwijderen van een lekke band

6. Ga door met het geleidelijk omhoog brengen van de krikkop door de schroef met uw hand te draaien totdat de krikkop in het kriksteunpunt grijpt.

Verwijderen van een lekke band

WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend de kriksteunpunten aan de voor- en achterzijde die in deze handleiding worden aanbevolen: Het is gevaarlijk de auto op te krikken bij andere kriksteunpunten dan die welke in deze handleiding worden aanbevolen. De auto kan van de krik glijden en iemand ernstig letsel mogelijk met dodelijke afloop toebrengen. Gebruik uitsluitend de kriksteunpunten aan de voor- en achterzijde die in deze handleiding worden aanbevolen.

De auto niet opkrikken op een andere plaats dan bij het aangewezen kriksteunpunt en plaats geen voorwerpen op of onder de krik: Het opkrikken van de auto op een andere plaats dan het aangewezen kriksteunpunt of het plaatsen van voorwerpen op of onder de krik is gevaarlijk aangezien de carrosserie kan vervormen of de auto van de krik kan glijden wat een ongeluk kan veroorzaken.

Maak uitsluitend gebruik van de bij uw Mazda geleverde krik: Het is gevaarlijk wanneer een krik wordt gebruikt die voor uw Mazda niet bestemd is. Het is mogelijk dat de auto dan van de krik glijdt en iemand ernstig letsel toebrengt.

 

WAARSCHUWING Nooit voorwerpen onder de krik plaatsen: Het opkrikken van een auto door een voorwerp onder de krik te plaatsen is gevaarlijk. De krik kan wegglijden en iemand kan door de krik of de vallende auto ernstig letsel toegebracht worden.

7. Haak de krikslinger vast en bevestig de wielmoersleutel aan de wielkrik.

Verwijderen van een lekke band

8. Draai de krikhendel rechtsom en krik de auto zodanig omhoog dat het reservewiel gemonteerd kan worden.

Controleer alvorens de wielmoeren te verwijderen of uw Mazda stabiel is en er geen kans is dat deze van de krik kan glijden.

Verwijderen van een lekke band

WAARSCHUWING De auto niet hoger opkrikken dan noodzakelijk: Het hoger opkrikken van de auto dan noodzakelijk is gevaarlijk aangezien dit de auto uit balans kan brengen wat een ongeluk kan veroorzaken.

Wanneer de auto op de krik staat de motor niet starten en de auto niet aan het wankelen brengen: Het starten van de motor of het aan het wankelen brengen van de auto wanneer deze op de krik staat is gevaarlijk aangezien de auto hierdoor van de krik kan glijden wat een ongeluk kan veroorzaken.

Kruip nooit onder de auto wanneer deze op de krik staat: Het onder de auto kruipen wanneer deze op de krik staat is gevaarlijk aangezien dit ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken in het geval de auto van de krik zou glijden.

9. Verwijder de wielmoeren door deze linksom te draaien en verwijder vervolgens het wiel en de middendop.

Zie ook:

Renault Clio. Achterbank: gebruiksmogelijkheden
Rugleuning neerklappen Schuif de voorstoelen voldoende naar voren. Zet de hoofdsteunen zo laag mogelijk. Plaats de autogordels in hun houder A. Druk op de knop 1 en kantel de rugleuning ...

Skoda Fabia. Infotainment-systeeminstellingen
Klankinstellingen  Op de toets drukken en vervolgens de functietoets aantippen. Volume - Volume-instelling Radioberichten - Volume-instelling voor verkeersmeldingen (TP) Navigatiem ...

Auto's: