Auto's:

KIA Rio: Motorolie - Onderhoud - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Motorolie

Controle van het motoroliepeil

Motorolie

  1. Controleer of de auto horizontaal staat.
  2. Start de motor en laat deze op de normale bedrijfstemperatuur komen.
  3. Zet de motor uit en wacht ongeveer 5 minuten zodat de olie naar het carter terug kan lopen.
  4. Trek de peilstok uit de houder, veeg hem schoon en steek hem weer geheel in de houder.
WAARSCHUWING - Radiateurslang Wees voorzichtig met de radiateurslang tijdens het controleren of bijvullen van de motorolie. Deze kan namelijk nog zo warm zijn, dat u zich eraan kunt branden.

5. Trek de peilstok opnieuw uit de houder en controleer het peil. Het vloeistofniveau moet zich tussen F (vol) en L (leeg) bevinden.

OPMERKING

  • Vul niet te veel motorolie bij. Dit kan schade aan de motor veroorzaken.
  • Mors geen motorolie wanneer u olie bijvult of ververst. Als u motorolie morst in de motorruimte, verwijder dit dan onmiddellijk.
  • Wanneer u de peilstok afveegt, doe dit dan met een schone doek.

    Wanneer er vuil in de olie terechtkomt, kan motorschade ontstaan.

Motorolie

Als het peil zich bij of op L (leeg) bevindt, moet u olie bijvullen tot F (vol). Vul niet te veel olie bij.

Gebruik een trechter om morsen van olie op motoronderdelen te voorkomen.

Gebruik alleen de voorgeschreven motorolie. (Zie "Aanbevolen smeermiddelen en hoeveelheden" in hoofdstuk 9.)

Motorolie verversen en filter vervangen

We adviseren u de motorolie en het oliefilter te laten vervangen door een officiƫle Kia-dealer.

WAARSCHUWING Gebruikte motorolie kan irritatie of huidkanker veroorzaken indien de huid langdurig in contact komt met de olie. De stoffen die in gebruikte motorolie aanwezig zijn, hebben bij laboratoriumproeven geleid tot kanker bij proefdieren. Was uw handen zorgvuldig met zeep en warm water als ze in contact zijn geweest met gebruikte motorolie.
Zie ook:

Opel Corsa. Parkeren
Waarschuwing Parkeer de auto niet op een licht ontvlambaar oppervlak. Door de hoge temperatuur van het uitlaatsysteem kan het oppervlak ontbranden. Trek alt ...

Toyota Yaris. Draaiknop koplampverstelling
De koplamphoogte kan worden afgestemd op het aantal passagiers in de auto en de mate van belading. Auto's met linkse besturing Verhogen van de koplamphoogte Verlagen van de koplamphoog ...

Auto's: