Auto's:

KIA Rio: Motorolie - Onderhoud - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Motorolie

Controle van het motoroliepeil

Motorolie

  1. Controleer of de auto horizontaal staat.
  2. Start de motor en laat deze op de normale bedrijfstemperatuur komen.
  3. Zet de motor uit en wacht ongeveer 5 minuten zodat de olie naar het carter terug kan lopen.
  4. Trek de peilstok uit de houder, veeg hem schoon en steek hem weer geheel in de houder.
WAARSCHUWING - Radiateurslang Wees voorzichtig met de radiateurslang tijdens het controleren of bijvullen van de motorolie. Deze kan namelijk nog zo warm zijn, dat u zich eraan kunt branden.

5. Trek de peilstok opnieuw uit de houder en controleer het peil. Het vloeistofniveau moet zich tussen F (vol) en L (leeg) bevinden.

OPMERKING

  • Vul niet te veel motorolie bij. Dit kan schade aan de motor veroorzaken.
  • Mors geen motorolie wanneer u olie bijvult of ververst. Als u motorolie morst in de motorruimte, verwijder dit dan onmiddellijk.
  • Wanneer u de peilstok afveegt, doe dit dan met een schone doek.

    Wanneer er vuil in de olie terechtkomt, kan motorschade ontstaan.

Motorolie

Als het peil zich bij of op L (leeg) bevindt, moet u olie bijvullen tot F (vol). Vul niet te veel olie bij.

Gebruik een trechter om morsen van olie op motoronderdelen te voorkomen.

Gebruik alleen de voorgeschreven motorolie. (Zie "Aanbevolen smeermiddelen en hoeveelheden" in hoofdstuk 9.)

Motorolie verversen en filter vervangen

We adviseren u de motorolie en het oliefilter te laten vervangen door een officiƫle Kia-dealer.

WAARSCHUWING Gebruikte motorolie kan irritatie of huidkanker veroorzaken indien de huid langdurig in contact komt met de olie. De stoffen die in gebruikte motorolie aanwezig zijn, hebben bij laboratoriumproeven geleid tot kanker bij proefdieren. Was uw handen zorgvuldig met zeep en warm water als ze in contact zijn geweest met gebruikte motorolie.
Zie ook:

Fiat Punto. Slepen van het voertuig
Het sleepoog dat bij het voertuig wordt geleverd bevindt zich in de gereedschapstas, onder de mat in de bagageruimte. BEVESTIGING VAN HET SLEEPOOG Verwijder, met de hand, dop A fig. 105 (voorbu ...

Mazda 2. Gebruik van het aanraakpaneel
OPGELET Oefen geen druk uit op het scherm en druk er niet met puntige voorwerpen tegen. Anders bestaat de kans op beschadiging van het scherm.   OPMERKING Om veiligheidsredenen i ...

Auto's: