Auto's:

Toyota Yaris: Tijdelijk handmatig schakelen in stand D - Multidrive CVT - Rijprocedures - Rijden - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Tijdelijk handmatig schakelen in stand D

Toyota Yaris / Toyota Yaris - Instructieboekje / Rijden / Rijprocedures / Multidrive CVT / Tijdelijk handmatig schakelen in stand D

Bedien de paddle shift-schakelaars - en + om tijdelijk handmatig een versnelling in te schakelen. De versnelling kan worden geselecteerd door de paddle shift-schakelaars - en + te bedienen. U kunt met de paddle shift-schakelaars een versnelling selecteren om de motorremwerking te regelen.

  1. Opschakelen
  2. Terugschakelen

Telkens wanneer een paddle shiftschakelaar wordt bediend, wordt één versnelling op- of teruggeschakeld.

De geselecteerde versnelling, van 1 tot en met 7, wordt weergegeven in het multi-informatiedisplay De schakelstappen worden echter zelfs in stand D automatisch gewijzigd als de snelheid te hoog of te laag is.

Tijdelijk handmatig schakelen in stand D

■ Schakelfuncties

■Blokkering van het tijdelijk inschakelen van versnellingen in stand D Onder de volgende omstandigheden wordt het tijdelijk inschakelen van versnellingen in stand D geblokkeerd:

■Wanneer met cruise control wordt gereden (indien aanwezig) Ook wanneer de volgende handelingen worden uitgevoerd met als doel op de motor af te remmen, wordt er niet op de motor afgeremd omdat de cruise control niet wordt uitgeschakeld.

  • Terugschakelen naar 6, 5 of 4 tijdens het rijden in stand D of in de sequentiële shiftmatic-sportmodus met 7 versnellingen.
  • Als tijdens het rijden in stand D de sportmodus wordt ingeschakeld.

■Wanneer de auto tot stilstand komt terwijl met de selectiehendel stand M is geselecteerd

■Schakelblokkeersysteem Het schakelblokkeersysteem is een systeem dat voorkomt dat de selectiehendel tijdens het starten per ongeluk in een andere stand gezet wordt.

De selectiehendel kan alleen uit stand P worden gezet wanneer het contactAAN staat en het rempedaal wordt ingetrapt.

■Als de selectiehendel niet in een andere stand dan P kan worden gezet Controleer eerst of het rempedaal is ingetrapt.

Als de selectiehendel niet in een andere stand gezet kan worden terwijl u het rempedaal ingetrapt hebt, kan er een probleem aanwezig zijn in het schakelblokkeersysteem (een systeem dat voorkomt dat de selectiehendel per ongeluk in een andere stand gezet kan worden). Laat uw auto direct controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Met de volgende procedure kan in noodgevallen de blokkering van de selectiehendel ongedaan worden gemaakt.

Uitschakelen van de schakelblokkering:

1. Activeer de parkeerrem.

2. Zet het contact UIT.

3. Trap het rempedaal in.

4. Wrik het afdekplaatje omhoog met een sleufkopschroevendraaier o.i.d.

Omwikkel het uiteinde van de schroevendraaier met een doek om schade aan het afdekplaatje te voorkomen.

5. Druk de deblokkeerschakelaar in.

De selectiehendel kan worden verplaatst als de schakelaar ingedrukt is.

■Als het controlelampje M knippert of er piepsignalen klinken nadat de selectiehendel in stand M is gezet Dit duidt mogelijk op een storing in de Multidrive CVT. Laat uw auto direct controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

(In deze situatie werkt de transmissie alsof de selectiehendel in stand D staat.)

■Waarschuwingszoemer bij beperking terugschakelmogelijkheid (auto's met sequentieel shiftmatic-sportmodus met 7 versnellingen) Uit veiligheidsoverwegingen en om het rijgedrag niet in negatieve zin te beïnvloeden, kan er onder bepaalde omstandigheden beperkt worden teruggeschakeld.

Onder sommige omstandigheden kan er helemaal niet worden teruggeschakeld met de selectiehendel of paddle shift-schakelaars. (Er klinkt tweemaal een zoemer.)

WAARSCHUWING

■Tijdens het rijden op een glad wegdek Niet abrupt accelereren of schakelen.

Door plotseling afremmen op de motor kan de auto in een slip raken, wat kan leiden tot een ongeval.

■Voorkomen van ongevallen bij het uitschakelen van de schakelblokkering Activeer de parkeerrem en trap het rempedaal in alvorens de deblokkeerschakelaar in te drukken.

Als per ongeluk het gaspedaal in plaats van het rempedaal wordt ingetrapt als de deblokkeerschakelaar wordt ingedrukt en de selectiehendel uit stand P wordt gezet, wordt de auto mogelijk plotseling gestart hetgeen kan leiden tot een ongeval, waardoor ernstig letsel kan ontstaan.

Zie ook:

KIA Rio. Zekeringen
❈ Links: Normaal Rechts: doorgebrand Het elektrisch systeem van een auto is tegen overbelasting beveiligd door middel van zekeringen. Deze auto heeft 2 (of 3) zekeringkasten, één in he ...

KIA Rio. Parkeerhulp achter
De parkeerhulp waarschuwt de bestuurder tijdens het achteruitrijden met een signaal zodra de afstand tussen de auto en een voorwerp achter de auto minder dan 120 cm wordt. Het systeem dient ...

Auto's: