Auto's:

Mazda 2: Verwisselen van een lekke band
(Met reservewiel) - Lekke band - Als er zich een probleem voordoet - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Verwisselen van een lekke band (Met reservewiel)

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Als er zich een probleem voordoet / Lekke band / Verwisselen van een lekke band (Met reservewiel)

OPMERKING Als zich tijdens het rijden het volgende voordoet, kan dit duiden op een lekke band.
  • Sturen wordt zwaar.
  • De auto begint buitengewoon te trillen.
  • Het voertuig trekt naar één kant.

Als u een lekke band heeft, langzaam naar een vlak gedeelte rijden en de band op een plaats buiten het verkeer en op voldoende afstand van de rijbaan verwisselen.

Stoppen in druk verkeer of langs de berm van een drukke weg is gevaarlijk.

WAARSCHUWING

Volg bij het verwisselen van een band de aanwijzingen: Het verwisselen van een band is gevaarlijk als dit niet op de juiste manier wordt gedaan. De auto kan van de krik glijden en iemand ernstig letsel toebrengen.

Niemand mag een deel van zijn lichaam onder een auto plaatsen die door een krik ondersteund wordt.

Laat nooit iemand achter in een auto die door een krik ondersteund wordt: Het achterlaten van een passagier in een opgekrikte auto is gevaarlijk. De inzittende kan de auto van de krik af doen glijden, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

 

OPMERKING Zorg ervoor dat de krik goed gesmeerd is alvorens deze te gebruiken.

1. Parkeer op een harde, vlakke ondergrond op een veilige plaats en trek de handrem stevig aan.

2. Schakel bij een automatische transmissie in stand P (parkeren) of bij een handgeschakelde versnellingsbak in stand R (achteruit) of 1 en zet de motor stop.

3. Schakel de waarschuwingsknipperlichten in.

4. Laat iedereen uitstappen en uit de buurt van de auto en het verkeer gaan.

5. Verwijder de krik, de wielmoersleutel en het reservewiel.

6. Blokkeer het wiel dat zich diagonaal tegenover het wiel met de lekke band bevindt. Bij het blokkeren van een wiel, een wielblok zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de band plaatsen.

Verwisselen van een lekke band

Zie ook:

Mazda 2. Radio AAN
Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het Amusementscherm. Bij het selecteren van de gewenste radiogolfband, worden de volgende pictogrammen in het onderste gedeelte va ...

Opel Corsa. Registratie van voertuigdata en privacy
Event Data Recorders (EDR) Gegevensopslagmodules in de auto Een groot aantal elektronische componenten van uw auto bevat gegevensopslagnodules waarin technische gegevens over de conditie van ...

Auto's: