Auto's:

Mazda 2: Boordcomputer en INFO schakelaar - Meters en tellers - Instrumentengroep en display - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Boordcomputer en INFO schakelaar

Terwijl het contact op ON staat kan door het indrukken van de INFO schakelaar de volgende informatie worden geselecteerd.

Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur indien u problemen heeft met de boordcomputer.

Modus voor afstand die met voorradige brandstof kan worden afgelegd Bij gebruik van deze functie wordt de afstand (bij benadering) berekend die u met de voorradige brandstof kunt afleggen, gebaseerd op het brandstofverbruik.

De afstand die met de voorradige brandstof kan worden afgelegd wordt berekend en zal elke seconde worden getoond.

Boordcomputer en INFO schakelaar

OPMERKING
  • Alhoewel de indicatie voor de afstand die kan worden afgelegd met de voorradige brandstof een voldoende resterend aantal kilometers aangeeft alvorens bijtanken noodzakelijk wordt, zo spoedig mogelijk bijtanken als het brandstofpeil erg laag is of als het waarschuwingslampje voor laag brandstofpeil gaat branden.
  • De indicatie verandert mogelijk niet tenzij u meer dan ongeveer 9 liter brandstof tankt.
  • De afstand die kan worden afgelegd met de voorradige brandstof geeft bij benadering de afstand aan die met de auto gereden kan worden totdat alle maatstrepen in de brandstofmeter (die de resterende brandstofvoorraad aangeven) verdwijnen.
  • Als er geen historische brandstofverbruikgegevens zijn, bijvoorbeeld nadat u uw auto zojuist heeft aangeschaft of de gegevens als gevolg van het losmaken van de accukabels zijn gewist, is het mogelijk dat de feitelijke afstand die met de voorradige brandstof kan worden afgelegd van de aangegeven hoeveelheid verschilt

Gemiddeld brandstofverbruik

Deze modus toont het gemiddelde brandstofverbruik door het berekenen van het totale brandstofverbruik en de totaal afgelegde afstand sinds de aankoop van de auto, het opnieuw aansluiten van de accu na loskoppeling of het terugstellen van de gegevens. Het gemiddelde brandstofverbruik wordt berekend en elke minuut getoond.

Gemiddeld brandstofverbruik

Houd de INFO schakelaar langer dan 1,5 seconden ingedrukt om de informatie op de display te wissen.

Na het indrukken van de INFO schakelaar zal "- - - L/100 km" of "- - - km/L" gedurende ongeveer 1 minuut op de display verschijnen. Daarna wordt het gemiddelde brandstofverbruik opnieuw berekend en op de display aangegeven.

Huidige brandstofverbruikmodus

Deze stand geeft het huidige brandstofverbruik aan, berekend op basis van de verbruikte brandstof en de afgelegde afstand.

Het huidige brandstofverbruik wordt berekend en zal elke 2 seconden worden getoond.

Huidige brandstofverbruikmodus

Wanneer u de snelheid heeft teruggebracht tot ongeveer 5 km/h, zal "- - - L/100 km" of "- - - km/L" op de display worden aangegeven.

Modus voor gemiddelde rijsnelheid

Deze modus toont de gemiddelde rijsnelheid door het berekenen van de afgelegde afstand en de tijd sinds het aansluiten van de accu of het terugstellen van de gegevens.

De gemiddelde rijsnelheid wordt berekend en zal elke 10 seconden worden getoond.

Modus voor gemiddelde rijsnelheid

Houd de INFO schakelaar langer dan 1,5 seconden ingedrukt om de informatie op de display te wissen. Na het indrukken van de INFO schakelaar, zal gedurende ongeveer 1 minuut "- - - km/h" worden getoond, alvorens de rijsnelheid opnieuw wordt berekend en op de display wordt aangegeven.

Rijsnelheidsalarm modus

In deze modus wordt de huidige instelling voor het rijsnelheidsalarm getoond. U kunt de instelling van de rijsnelheid waarbij de waarschuwing wordt gegeven veranderen.

OPMERKING De display van het rijsnelheidsalarm wordt gelijktijdig geactiveerd met het klinken van de pieptoon. De ingestelde rijsnelheid knippert herhaalde malen.

Rijsnelheidsalarm modus *

Het rijsnelheidalarm kan worden ingesteld met behulp van de middendisplay.

OPMERKING
  • Stel de rijsnelheid altijd in overeenkomstig de wetgeving van het land/de stad waarin de auto wordt gebruikt. Controleer daarnaast altijd de rijsnelheid door naar de snelheidsmeter te kijken.
  • De rijsnelheidsalarmfunctie kan ingesteld worden tussen 30 en 250 km/h.
Zie ook:

Mazda 2. Vernieuwen van de ruitenwisserbladen van de voorruit
Wanneer de ruitenwissers niet meer goed wissen, zijn de ruitenwisserbladen waarschijnlijk versleten of ingescheurd. Vervang ze in dat geval. OPGELET Probeer de ruitenwisserarm niet met de ...

Mazda 2. Weergave
1. Zet het contact op ACC of ON. 2. Druk op de aan/uit/volumeknop om de audio-installatie in te schakelen. 3. Druk de mediatoets ( ) in om over te schakelen naar de USB modus en start de weer ...

Auto's: