Auto's:

Mazda 2: Stadsverkeer-remassistent [Achteruit]
(SCBS R) - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R)

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Tijdens het rijden / i-ACTIVSENSE / Stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R)

De stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) is een systeem dat bestemd is schade in het geval van een botsing te beperken door het in werking stellen van de rembesturing (SCBS rem) wanneer de ultrasonische sensoren van het systeem een obstakel aan de achterzijde van het voertuig bespeuren bij een rijsnelheid tussen ongeveer 2 tot 8 km/h en het systeem bepaalt dat een botsing niet te vermijden is.

Stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) *

WAARSCHUWING

Vertrouw niet volledig op het systeem van de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R):

 • Het systeem van de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) is enkel bestemd om in het geval van een botsing schade te verminderen. Wanneer u overmatig op het systeem vertrouwt en daardoor het gaspedaal of rempedaal per ongeluk intrapt, kan dit een ongeluk veroorzaken.
 • Neem voor de juiste werking van de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
 • Breng geen stickers aan op de ultrasonische sensoren (achter) (inclusief doorzichtige stickers). Anders bestaat de kans dat de ultrasonische sensor (achter) voertuigen of obstakels niet kan bespeuren, hetgeen ongelukken kan veroorzaken.
 • De ultrasonische sensoren (achter) niet demonteren.
 • Als er barsten of beschadiging als gevolg van bijvoorbeeld steenslag in de buurt van een ultrasonische sensor (achter) zichtbaar zijn, onmiddellijk met het gebruik van de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) stoppen en uw auto door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur laten inspecteren. Als u met barsten of krassen in de buurt van een ultrasonische sensor met de auto blijft doorrijden, bestaat de kans dat het systeem abusievelijk in werking treedt en een ongeluk veroorzaakt wordt.

  Zie Stopzetten van de werking van de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R)

 • Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur, voor het vervangen van de achterbumper.

Geen wijzigingen aan de vering aanbrengen: Als de hoogte van de auto of de overhelling gewijzigd wordt, bestaat de kans dat de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) niet juist functioneert omdat dit obstakels niet correct kan bespeuren.

Oefen geen grote kracht uit op de ultrasonische sensoren (achter): Spuit bij het wassen van de auto geen water onder hoge druk tegen een ultrasonische sensor (achter) en er niet met kracht over wrijven. Let er verder op bij het in- en uitladen van lading niet met kracht tegen de achterbumper te stoten. Anders bestaat de kans dat de sensoren de obstakels niet correct bespeuren, wat tot gevolg kan hebben dat de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) niet normaal functioneert of abusievelijk functioneert.

 

OPGELET
 • Bij het off-road rijden op plaatsen met gras of bladeren, wordt het aanbevolen de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) uit te schakelen.
 • Gebruik altijd banden van het voorgeschreven formaat en van hetzelfde merk, soort en profeilpatroon op alle 4 wielen. Bovendien geen banden met duidelijk zichtbaar verschillende slijtagepatronen op dezelfde auto gebruiken. Gebruik geen banden met duidelijk zichtbaar verschillende slijtagepatronen op dezelfde auto. Anders bestaat de kans dat de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) niet normaal functioneert.
 • Als zich een laag ijs of sneeuw op de ultrasonische sensoren (achter) heeft vastgezet, bestaat de kans dat deze afhankelijk van de omstandigheden obstakels niet correct kunnen bespeuren. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat het systeem de regelingen niet correct kan uitvoeren. Rijd altijd voorzichtig en let op de achterzijde van de auto.

 

OPMERKING
 • De stand van de auto verandert afhankelijk van het gebruik van het gaspedaal, rempedaal en stuurwiel, wat voor het systeem de herkenning van een obstakel kan bemoeilijken of wat tot onnodige detectie kan leiden. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) niet functioneert.
 • De stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) functioneert onder de volgende omstandigheden.
 • Wanneer de motor draait.
 • De versnellingshendel (voertuig met handgeschakelde versnellingsbak) of keuzehendel (voertuig met automatische transmissie) staat in de stand R (achteruit).
 • Bij een rijsnelheid van ongeveer 2 tot 8 km/h.
 • De stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) is niet uitgeschakeld.
 • Het DSC systeem is niet defect.
 • De stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) functioneert met behulp van ultrasonische sensoren (achter) welke obstakels aan de achterzijde bespeuren door middel van het uitzenden van ultrasonische golven en vervolgens de terugkerende golven die door de obstakels weerkaatst worden weer opvangen.
 • In de volgende gevallen kunnen de ultrasonische sensoren (achter) geen obstakels bespeuren en bestaat de kans dat de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) niet functioneert.
 • Lage obstakels, zoals lage muren of vrachtwagens met lage laadbakken.
 • Hoge obstakels, zoals vrachtwagens met hoge laadbakken.
 • Kleine obstakels.
 • Dunne obstakels, zoals wegwijzerpalen.
 • Obstakels die zich op afstand van het midden van de auto bevinden.
 • De buitenste zijde van het obstakel bevindt zich niet vertikaal ten opzichte van de auto.
 • Zachte obstakels, zoals een hangend gordijn of een voertuig bedekt met sneeuw.
 • Onregelmatig gevormde obstakels.
 • Obstakels die zich uiterst dichtbij bevinden.

 

OPMERKING
 • In de volgende gevallen kunnen de ultrasonische sensoren (achter) obstakels niet correct bespeuren en bestaat de kans dat de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) niet functioneert.
 • Er zit iets op de bumper in de buurt van een ultrasonische sensor (achter).
 • Het stuurwiel wordt scherp gedraaid, of het rem- of gaspedaal wordt bediend.
 • Nabij een obstakel bevindt zich een ander obstakel.
 • Tijdens slechte weersomstandigheden, zoals regen, mist en sneeuw.
 • Hoge of lage vochtigheid.
 • Hoge of lage temperaturen
 • Harde wind.
 • Het wegtraject is niet vlak.
 • Wanneer zware bagage in de bagageruimte of op de achterzitting is geplaatst.
 • Objecten zoals een draadloze antenne, mistlamp of verlichte kentekenplaat zijn in de buurt van een ultrasonische sensor (achter) gemonteerd.
 • De richting van een ultrasonische sensor (achter) wijkt af als gevolg van bijvoorbeeld een botsing.
 • De auto staat blootgesteld aan andere geluidsgolven, zoals die van de claxon, motorgeluiden of de ultrasonische sensor van een ander voertuig.
 • In de volgende gevallen is het mogelijk dat een ultrasonische sensor (achter) iets abusievelijk als een doelobstakel bespeurt, wat tot gevolg kan hebben dat de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) in werking treedt.
 • Rijden op een steile helling.
 • Wielblokken.
 • Hangende gordijnen, poortpalen, zoals bij tolpoorten en spoorwegovergangen.
 • Bij het rijden nabij objecten zoals gebladerte, geluidswanden, voertuigen, muren en hekken langs wegen.
 • Bij het off-road rijden op plaatsen met gras en hooi.
 • Bij het rijden door lage poorten, smalle poorten, autowasinstallaties en tunnels.
 • Wanneer een trekhaak is gemonteerd of een aanhanger wordt getrokken.
 • (Handgeschakelde versnellingsbak) Als de auto door de werking van het SCBS tot stilstand wordt gebracht en het koppelingspedaal niet wordt ingetrapt, stopt de motor.
 • De stadsverkeer-remassistent (SCBS) waarschuwingsindicatie (oranje) licht op wanneer er een defect is in het systeem.

  Zie Waarschuwingslampjes

Indicatielampje van stadsverkeerremassistent (SCBS) (Rood)

Als de stadsverkeer-remassistent (SCBS) in werking is, gaat het indicatielampje (rood) knipperen.

Display van automatische remwerking

"SCBS automatische rem" wordt aangegeven in de Active Driving Display nadat de SCBS rem in werking is gesteld.

OPMERKING
 • Wanneer de SCBS rem in werking is, klinkt met tussenpozen de botsingwaarschuwingszoemer.
 • Als de auto door de werking van het SCBS tot stilstand is gebracht en het rempedaal niet wordt ingetrapt, klinkt de waarschuwingszoemer eenmaal na ongeveer 2 seconden en wordt de SCBS rem automatisch vrijgezet.

Stopzetten van de werking van de stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R)

De stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) kan tijdelijk buiten werking gesteld worden.

Wanneer het stadsverkeer-remassistent [Achteruit] (SCBS R) systeem wordt uitgeschakeld, gaat het stadsverkeerremassistent (SCBS) OFF indicatielampje branden.

Het systeem wordt gebruiksklaar zodra de motor opnieuw gestart wordt.

Wanneer de DSC OFF schakelaar wordt ingedrukt om het DSC uit te schakelen, stopt de werking van het stadsverkeerremassistent [Achteruit] (SCBS R) systeem eveneens en gaat het stadsverkeerremassistent (SCBS) OFF indicatielampje branden.

Zonder SCBS OFF schakelaar

Zie Gebruikersinstellingen

Met SCBS OFF schakelaar

Druk op de SCBS OFF schakelaar om het systeem uit te schakelen. Het stadsverkeerremassistent (SCBS) OFF indicatielampje in de instrumentengroep gaat branden.

Met SCBS OFF schakelaar

Druk nogmaals op de schakelaar om het systeem opnieuw in te schakelen. Het stadsverkeer-remassistent (SCBS) OFF indicatielampje gaat uit.

Zie ook:

Renault Clio. Dakdragers/spoiler
Bevestigingspunten vrijmaken Open de portieren om bij de inzetstukken voor de bevestiging 1 te kunnen komen. Als de originele dakdragers, die goedgekeurd zijn door onze technische ...

KIA Rio. Audio (zonder touchscreen)
Kenmerken van uw audio Audiosysteem Type A Type B ❈ De functies in de auto wijken mogelijk af van deze op de afbeelding. RADIO Speelt de radio (FM/AM)-modus. El ...

Auto's: