Auto's:

Toyota Yaris: Informatie over
brandstof - Specificaties - Voertuigspecificaties - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Informatie over brandstof

Benzinemotor

EU: Gebruik uitsluitend loodvrije benzine conform de Europese norm EN228.

Gebruik euro-loodvrij met een octaangetal van 95 RON (Research Octane Number) of hoger voor optimale prestaties van uw auto.

Behalve EU: Gebruik alleen loodvrije brandstof.

Gebruik euro-loodvrij met een octaangetal van 95 RON (Research Octane Number) of hoger voor optimale prestaties van uw auto.

Dieselmotor

EU: Gebruik uitsluitend dieselbrandstof conform de Europese norm EN590.

Behalve EU (behalve Rusland): Gebruik uitsluitend dieselbrandstof met een zwavelgehalte van 50 ppm of minder en een cetaangetal van 48 of hoger.

Behalve EU (Rusland): U mag in uw auto alleen dieselbrandstof gebruiken met een cetaangetal van 48 of hoger.

Gebruik alleen dieselbrandstof die voldoet aan GOST R52368-2005 (zwavelgehalte max. 50 ppm).

■Gebruik van benzine vermengd met ethanol in een benzinemotor Toyota staat het gebruik van benzine vermengd met ethanol toe wanneer de hoeveelheid ethanol maximaal 10% bedraagt. Zorg dat het gebruikte benzine/ ethanol-mengsel een research-octaangetal heeft dat overeenkomt met het bovenstaande.

■Als u van plan bent met uw Toyota naar het buitenland te gaan (dieselmotor) Er is mogelijk geen diesel met een laag zwavelgehalte verkrijgbaar. Vraag daarom eerst bij uw dealer na of er diesel met een laag zwavelgehalte verkrijgbaar is in het land van bestemming.

■Als de motor pingelt

OPMERKING

■Opmerking over de brandstofkwaliteit (benzinemotor)

 • Gebruik de juiste brandstoffen. De motor zal beschadigd raken wanneer u de verkeerde brandstof gebruikt.
 • Gebruik geen loodhoudende benzine.

  Gebruik van loodhoudende benzine zal de werking van de driewegkatalysator blijvend aantasten, waardoor het emissieregelsysteem niet goed kan werken.

 • EU: Gebruik geen bio-ethanolbrandstof die wordt verkocht onder de naam E50 of E85, of brandstof met een hoog ethanolgehalte. Bij gebruik van deze brandstoffen wordt het brandstofsysteem beschadigd. Neem bij twijfel contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
 • Buiten EU: Gebruik geen bio-ethanolbrandstof die wordt verkocht onder de naam E50 of E85, of brandstof met een hoog ethanolgehalte. Uw auto is geschikt voor benzine met maximaal 10% ethanol. Bij het gebruik van brandstof met meer dan 10% ethanol (E10) wordt het brandstofsysteem van de auto beschadigd. Zorg ervoor dat u brandstof tankt met de juiste specificaties en de vereiste kwaliteit. Neem bij twijfel contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
 • Gebruik geen methanolhoudende benzine, zoals M15, M85 of M100.

  Door methanolhoudende benzine te gebruiken kan de motor beschadigd raken of kunnen er storingen in optreden.

■Opmerking over de brandstofkwaliteit (dieselmotor)

 • Gebruik de juiste brandstoffen. De motor zal beschadigd raken wanneer u de verkeerde brandstof gebruikt.
 • Gebruik geen brandstof met een zwavelgehalte van meer dan 50 ppm.

  Door het gebruik van brandstof met een hoog zwavelgehalte kan de motor beschadigd raken.

 • EU: Gebruik geen FAME-brandstof (Fatty Acid Methyl Ester) (biodiesel) die wordt verkocht onder de naam B30 of B100, of brandstof met een hoog FAMEgehalte.

  Bij gebruik van deze brandstoffen wordt het brandstofsysteem beschadigd.

  Neem bij twijfel contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

 • Behalve EU (behalve Rusland): Gebruik geen FAME-brandstof (Fatty Acid Methyl Ester) (biodiesel) die wordt verkocht onder de naam B30 of B100, of brandstof met een hoog FAME-gehalte. Uw auto is geschikt voor dieselbrandstof met maximaal 5% biodiesel FAME (B5). Bij het gebruik van brandstof met meer dan 5% FAME (B5) wordt het brandstofsysteem van de auto beschadigd.

  Zorg ervoor dat u brandstof tankt met de juiste specificaties en de vereiste kwaliteit.

  Neem bij twijfel contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

 • Behalve EU (Rusland): Gebruik geen FAME (Fatty Acid Methyl Ester)-brandstof (biodiesel) die wordt verkocht onder de naam B30 of B100, of brandstof met een hoog FAMEgehalte.

  Bij gebruik van deze brandstof wordt het brandstofsysteem beschadigd. Neem bij twijfel contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Zie ook:

Mazda 2. Sneeuwbanden
WAARSCHUWINGGebruik uitsluitend banden van dezelfde maat en soort (sneeuwbanden, radiaalbanden of niet-radiaalbanden) op alle vier wielen: Gebruik van banden van een verschillende maat of ...

Mazda 2. Bedieningstips
Gebruik het klimaatregelsysteem wanneer de motor draait. Om te voorkomen dat de accu uitgeput raakt, de aanjagerregelknop niet gedurende langere tijd ingeschakeld laten wanneer het contac ...

Auto's: