Auto's:

Opel Corsa: Verkeersbordherkenning - Bestuurdersondersteuningssystemen - Rijden en bediening - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Verkeersbordherkenning

Werking

Het verkeersbordherkenningssysteem herkent bepaalde borden via een frontcamera en toont deze op het Driver Information Centre.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Verkeersborden die worden herkend, zijn:

Borden met snelheidsbeperkingen en verboden in te halen

Verkeersborden

Begin en einde van:

Onderborden

Borden voor maximumsnelheid en inhaalverbod worden getoond op het Driver Information Center, tot het volgende bord maximumsnelheid of einde maximumsnelheid of als er gedurende een bepaalde periode geen ander bord wordt geconstateerd.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Weergeven van meerdere borden op het display is mogelijk.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Een uitroepteken in een kader duidt erop dat er een bijkomend verkeersbord is gedetecteerd dat niet duidelijk door het systeem wordt herkend.

Het systeem werkt zonder prestatieverlies tot een snelheid van maximaalkm/u, afhankelijk van de verlichting. ’s Nachts is het systeem actief tot een snelheid vankm/u.

Zodra de rijsnelheid onderkm/u komt, wordt het display gereset en wordt de inhoud van de pagina met verkeersborden gewist, bijv. bij het betreden van een bebouwde kom. De volgende herkende snelheidsindicatie zal worden weergegeven.

Displayweergave

Informatie over de op dit moment geldige verkeersborden is beschikbaar op de betreffende pagina in het Driver Information Center.

Bovendien wordt de huidige geldige snelheid permanent op de onderste regel van het Driver Information Center aangegeven. Als er een snelheidslimiet met add-on beschikbaar is, staat het symbool + in dit gebied.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Kies via MENU en selecteer Verkeersbordherkenning met het stelwiel op de richtingaanwijzerhendel.

Wanneer u een andere pagina op het menu Driver Information Center hebt gekozen en u daarna weer de pagina met de verkeersbordherkenning kiest, wordt het laatst herkende verkeersbord getoond.

Waarschuwingsfunctie

U kunt de waarschuwingsfunctie activeren en deactiveren in het instellingenmenu van de pagina met verkeersbordherkenning.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Wanneer de functie is geactiveerd en de pagina met verkeersbordherkenning wordt niet getoond, worden de net waargenomen snelheidslimiet en 'niet inhalen'-borden weergegeven als waarschuwingen in het Driver Information Center.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Druk wanneer de pagina met de verkeersbordherkenning wordt getoond, op SET/CLR op de richtingaanwijzer

Bestuurdersondersteuningssystemen

Selecteer Waarschuw. AAN of Waarschuw. UIT met het stelwiel en druk op SET/CLR.

De pop-upwaarschuwing wordt ongeveer acht seconden lang weergegeven op het Driver Information Center.

Systeem terugstellen

De inhoud van het verkeersbordgeheugen kan in het menu Instellingen van de pagina Verkeersbordherkenning worden gewist door Terugstellen te selecteren en te bevestigen door SET/CLR op de richtingaanwijzerhendel langere tijd in te drukken.

U kunt ook SET/CLR drie seconden indrukken om de inhoud van de pagina te wissen.

Na een reset hoort u een geluidssignaal en het volgende "Standaardbord" wordt weergegeven totdat het volgende verkeersbord wordt gedetecteerd.

Bestuurdersondersteuningssystemen

In sommige gevallen wordt verkeersbordherkenning automatisch door het systeem gewist.

Wissen van verkeersborden

Er zijn verschillende scenario's waarbij de op dit moment getoond verkeersborden worden gewist. Na het wissen verschijnt het "Standaardbord" op het Driver Information Center.

Redenen voor het wissen van verkeersborden:

Storing

De verkeersbordherkenning werkt eventueel niet goed als:

Voorzichtig Het systeem is bedoeld om de bestuurder binnen een vast snelheidsbereik te helpen bij de waarneming van bepaalde verkeersborden.

Negeer geen verkeersborden die het systeem niet weergeeft.

Het systeem herkent geen andere verkeersborden dan de conventionele versies die een maximumsnelheid aangeven of beëindigen.

Laat u door dit speciale systeem niet verleiden tot een roekeloze rijstijl.

Pas uw snelheid altijd aan de staat van het wegdek aan.

De hulpsystemen ontnemen de bestuurder niet zijn verantwoordelijkheid voor het besturen van de auto.

Zie ook:

Fiat Punto. Motorolie
Controleer enkele minuten (ongeveer vijf) na het uitzetten van de motor het oliepeil met de auto op een horizontale ondergrond. Controleer of het oliepeil tussen de referentietekens MIN en MAX op ...

Mazda 2. Beveiligingsinstelling
Als een wachtwoord is ingesteld, kan het systeem niet geactiveerd worden tenzij het wachtwoord wordt ingevoerd. OPMERKING Gebruik deze functie alleen wanneer u geparkeerd staat. Dit is te af ...

Auto's: