Auto's:

Mazda 2: Smart Brake Support remhulpsysteem
(SBS) - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS)

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Tijdens het rijden / i-ACTIVSENSE / Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS)

Het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) waarschuwt de bestuurder voor een mogelijke botsing door middel van een display en een waarschuwingsgeluid als bij rijsnelheden van ongeveer 15 km/h of hoger de radarsensor (voor) en de vooruitrijcamera (FSC) bepalen dat er kans is op een botsing met een voorliggend voertuig. Bovendien, als de radarsensor (voor) en de vooruitrijcamera (FSC) bepalen dat een botsing onvermijdelijk is, wordt de automatische remregeling uitgevoerd om schade in het geval van een botsing te verminderen.

Wanneer de bestuurder het rempedaal intrapt, worden de remmen als extra hulp hard en snel aangetrokken. (Rembekrachtiging (SBS rembekrachtiging))

WAARSCHUWING

Vertrouw niet volledig op het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) en rijd altijd voorzichtig: Het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) is bestemd om in het geval van een botsing schade te verminderen, niet om ongelukken te voorkomen. De mogelijkheid voor het bespeuren van een obstakel is beperkt afhankelijk van het obstakel, weersomstandigheden of verkeerssituaties. Als dus het gaspedaal of rempedaal per ongeluk wordt ingetrapt, kan dit een ongeluk veroorzaken. Controleer altijd de veiligheid van de omgeving en trap het rempedaal of gaspedaal in terwijl u een veiliger afstand aanhoudt ten opzichte van voorliggende voertuigen of tegenliggers.

 

OPGELET

Schakel in de volgende gevallen het systeem uit om abusievelijk functioneren te voorkomen:

 • De auto wordt gesleept of sleept een ander voertuig.
 • De auto staat op een rollenbank.
 • Bij het rijden op slechte wegen of op plaatsen met dicht gras of off-road.

 

OPMERKING
 • Het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) functioneert wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
 • Het contact op ON wordt gezet.
 • Het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) is ingeschakeld.
 • De rijsnelheid is ongeveer 15 km/h of sneller.
 • De relatieve snelheid tussen uw auto en het voorliggende voertuig is ongeveer 15 km/h of hoger.
 • De Dynamische stabiliteitsregeling (DSC) werkt niet.
 • Het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) functioneert mogelijk niet onder de volgende omstandigheden:
 • Als u uw auto snel laat accelereren en dit een voorliggend voertuig dicht nadert.
 • De auto met dezelfde snelheid rijdt als het voorliggende voertuig.
 • Het gaspedaal ingetrapt wordt.
 • Het rempedaal is ingedrukt.
 • Het stuurwiel gedraaid wordt.
 • De keuzehendel bediend wordt.
 • De richtingaanwijzer gebruikt wordt.
 • Wanneer het voorliggende voertuig niet uitgerust is met achterlichten of de achterlichten niet branden.
 • Wanneer waarschuwingen en berichten, zoals die voor een vuile voorruit, verband houdend met de vooruitrijcamera (FSC) in de middendisplay worden getoond.
 • Hoewel de objecten waardoor het systeem geactiveerd wordt vierwielige voertuigen zijn, is het mogelijk dat de radarsensor (voor) de volgende objecten bespeurt, bepaalt dat deze obstakels zijn en het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) activeert.
 • Objecten op de weg bij de ingang van een bocht (zoals vangrails en sneeuwbanken).
 • Er verschijnt een voertuig in de tegengestelde rijstrook bij het rijden om een hoek of het maken van een bocht.
 • Bij het rijden over een smalle brug.
 • Bij het rijden onder een lage poort of door een tunnel of smalle poort.
 • Bij het inrijden van een ondergrondse parkeergarage.
 • Metalen voorwerpen, oneffenheden of uitstekende voorwerpen op de weg.
 • Als u plotseling dicht bij een voorliggend voertuig komt.
 • Bij het rijden op plaatsen waar hoog gras is of weiland.
 • Tweewielige voertuigen zoals motorfietsen of fietsen.
 • Voetgangers of niet-metalen objecten zoals bomen.
 • Wanneer het systeem in werking is, wordt de gebruiker op de hoogte gesteld door de Active Driving Display.
 • De Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) waarschuwingsindicatie (oranje) licht op wanneer er een defect is in het systeem.

  Zie Waarschuwingslampjes

Indicatielampje van Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) (Rood)

Als het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) in werking is, gaat het indicatielampje (rood) knipperen.

Waarschuwing voor botsing

Als er de kans bestaat op een botsing met een voorliggend voertuig, klinkt er onafgebroken een pieptoon en wordt een waarschuwing aangegeven op de Active Driving Display.

Stopzetten van de werking van het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS)

Het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) kan tijdelijk buiten werking gesteld worden.

Zie Gebruikersinstellingen.

Wanneer het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) wordt uitgeschakeld, gaat het Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) OFF indicatielampje branden.

Het systeem wordt gebruiksklaar zodra de motor opnieuw gestart wordt.

OPMERKING Als de werking van Smart Brake Support remhulpsysteem (SBS) wordt uitgeschakeld, wordt tegelijkertijd de werking van het stadsverkeerremassistent (SCBS) systeem uitgeschakeld.
Zie ook:

Toyota Yaris. Supervergrendeling
Toegang door onbevoegden wordt voorkomen door het ontgrendelen van de portieren zowel van buitenaf als van binnenuit onmogelijk te maken. Auto's die met dit systeem zijn uitgerust, zijn voorz ...

Mazda 2. Schakelstand-indicatielampje
Het schakelstand-indicatielampje dient als hulp voor vermindering van het brandstofverbruik en het verkrijgen van betere rijprestaties. Deze toont de gekozen schakelstand in de instrumentengroep ...

Auto's: