Auto's:

KIA Rio: Kenmerken van uw audio - Audio (met touchscreen) - Audiosysteem - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Kenmerken van uw audio

Audiosysteem

Audio (met touchscreen)

Audio (met touchscreen)

❈De functies in de auto wijken mogelijk af van deze op de afbeelding.

 1. LCD-scherm
  • Tik op het scherm om een toets te kiezen.
 2. RADIO
  • Start FM, AM of DAB* radio.

   * indien van toepassing

 3. MEDIA
  • Selecteer USB(iPod®), Bluetooth®(BT) Audio of AUX.
  • Het mediamenu wordt weergegeven wanneer er twee of meer media aangesloten zijn of wanneer u in de mediamodus op de toets [MEDIA] drukt.
 4. TELEFOON
  • De Bluetooth®-telefoonmodus starten.
 5. Knop POWER/VOL (aan/uit/volume)
  • Draai eraan om het volume in te stellen.
  • Druk erop om het apparaat uit te zetten.
 6. RESETTEN
  • Het systeem uitschakelen en opnieuw starten.
 7. SEEK/TRACK (track zoeken)
  • Zoeken naar de volgende zender in de radiomodus FM, AM of DAB*.
  • Het huidige muziekstuk wijzigen in de mediamodus.

* indien van toepassing

Audio (met touchscreen)

Audio (met touchscreen)

8) DISP

(9) KLOK

(10) INSTELLEN

(11) Knop TUNE (afstemmen)

Afstandsbediening op het stuurwiel

Audio (met touchscreen)

❈ De functies in de auto wijken mogelijk af van deze op de afbeelding.

 1. MUTE (geluid uit)
  • Druk erop om het geluid te dempen.
 2. MODUS
  • Druk op de toets om in deze volgorde de modus te veranderen: Radio ➟ Media.
 3. VOLUME
  • Druk erop om het volume in te stellen.
 4. OMHOOG/OMLAAG
  • Druk in de radiomodus op de toets om Voorkeuzezenders te doorzoeken.
  • Houd in de radiomodus de toets ingedrukt om frequenties te doorzoeken.
  • Druk in de mediamodus op de toets om het huidige muziekstuk te wijzigen.
  • Houd in de mediamodus de toets ingedrukt om snel door de muziekstukken te zoeken.
 5. CALL (bellen)
  • Op de toets drukken
   • Als u niet in de Bluetooth® Handsfree-modus bent of een oproep ontvangt.

    Eén keer drukken: het scherm voor het kiezen van een nummer weergeven.

    Twee keer drukken: automatisch het meest recent gebelde nummer weergeven.

    Drie keer drukken: het ingevoerde telefoonnummer bellen.

   • Druk in het scherm voor binnenkomende oproepen om de oproep te beantwoorden.
   • Druk in de Bluetooth® handsfreemodus om over te schakelen naar de oproep in de wacht.
  • De toets ingedrukt houden
   • Als u niet in de Bluetooth® handsfreemodus bent of een oproep ontvangt, wordt het meest recent gebelde nummer gebeld.
   • Druk in de Bluetooth® handsfreemodus om de oproep door te schakelen naar uw mobiele telefoon.
   • Druk in de mobiele-telefoonmodus om over te schakelen naar de Bluetooth® handsfree-modus.
 6. END (einde)
  • Druk in de Bluetooth® handsfreemodus om het telefoongesprek te beëindigen.
  • Druk in het scherm voor binnenkomende oproepen om de oproep te weigeren.

WAARSCHUWING - Veiligheidswaarschuwingen audiosysteem

 • Staar tijdens het rijden niet naar het scherm. Als u gedurende langere tijd naar het scherm staart, kunt u verkeersongelukken veroorzaken.
 • Demonteer of monteer het audiosysteem niet en breng geen wijzigingen aan. Als u dit doet, kan dat resulteren in ongelukken, brand of een elektrische schok.
 • Als u de telefoon gebruikt tijdens het rijden, kunt u minder goed op het verkeer letten en vergroot u de kans op ongelukken. Parkeer de auto voordat u de telefoonfunctie gebruikt.
 • Zorg ervoor dat er geen water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen. Anders kan dit leiden tot rook, brand of storingen in het product.
 • Gebruik het product niet als het scherm leeg blijft of als er geen geluid hoorbaar is. Dit kan duiden op een storing in het product.

  Langdurig gebruik onder deze omstandigheden kan ongevallen (brand, elektrische schok) veroorzaken of tot defecte producten leiden.

 • Raak tijdens onweer de antenne niet aan, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok.
 • Stop of parkeer de auto niet in gebieden met een stop- of parkeerverbod om het product te gebruiken. Anders kan dit leiden tot verkeersongelukken.
 • Gebruik het systeem met het contact AAN.

  Langdurig gebruik met het contact UIT kan leiden tot een lege accu.

 

WARNING - Afgeleid rijden Als u tijdens het rijden wordt afgeleid, kunt u de controle over de auto verliezen, met een aanrijding en mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg. De voornaamste verantwoordelijkheid van de bestuurder is het veilig besturen van de auto volgens de wettelijke regels. Het gebruik van handheldof andere apparatuur of van systemen in de auto die de aandacht van de bestuurder op welke wijze dan ook afleiden van het veilig besturen van de auto of die wettelijk niet zijn toegestaan, is dan ook verboden.

 

OPMERKING

 • Als u het apparaat gebruikt tijdens het rijden, kan dit leiden tot ongelukken omdat u onvoldoende op uw omgeving let.

  Parkeer eerst de auto voordat u het apparaat gebruikt.

 • Pas het volume zodanig aan dat u ook de geluiden van buiten de auto kunt horen. Als het volume te hoog is en u geluiden van buiten de auto niet kunt horen, kan dat leiden tot ongelukken.
 • Let op het volume wanneer u het apparaat inschakelt. Een plotseling zeer hoog volume bij het inschakelen van het apparaat kan leiden tot gehoorbeschadigingen.

  (Pas het volume aan tot een aanvaardbaar niveau voordat u het apparaat uitschakelt.)

 • Als u het apparaat op een andere positie wilt installeren, informeer dan bij uw leverancier of servicecentrum. Er is technische kennis vereist om het apparaat te installeren of te demonteren.
 • Zet het contact AAN voordat u dit apparaat gebruikt. Gebruik het audiosysteem niet gedurende langere perioden met het contact UIT, omdat hierdoor de accu leeg kan raken.
 • Stel het apparaat niet bloot aan ernstige schokken. Directe druk op de voorzijde van de monitor kan schade veroorzaken aan het lcd-display of touchscreen.
 • Voorkom dat bijtende vloeistoffen als parfum en cosmetische oliën in aanraking komen met het dashboard, omdat deze beschadiging of verkleuring kunnen veroorzaken.
 • Wanneer u het apparaat schoonmaakt, moet u het apparaat uitschakelen en een droge, zachte doek gebruiken. Gebruik nooit ruwe materialen, chemische doeken of oplosmiddelen (alcohol, benzeen, thinner, enz.), omdat dergelijke middelen het paneel van het apparaat kunnen beschadigen of verkleuringen kunnen veroorzaken.
 • Plaats geen dranken in de buurt van het audiosysteem. Als u morst met dranken kan dit leiden tot storingen in het systeem.
 • Als er sprake is van een storing, neem dan contact op met uw leverancier of servicecentrum.
 • Wanneer het audiosysteem in een elektromagnetische omgeving wordt geplaatst, ontstaat mogelijk ruis.

Informatie over statusiconen

Iconen die de audiostatus aangeven, verschijnen rechts bovenin het scherm.

Icoon Omschrijving
Geluid uit Demping actief
Accu Resterende levensduur van de accu van een verbonden Bluetooth®-apparaat
Verbinding voor handsfree + audio streamen Handsfree bellen met Bluetooth® en audio streamen beschikbaar
Handsfree-verbinding Handsfree bellen met Bluetooth® beschikbaar
Bluetooth® audio streamen Audio streamen met Bluetooth® beschikbaar
Contacten downloaden Contacten downloaden via draadloze Bluetooth®-verbindingen
Gespreksgeschiedenis downloaden Gespreksgeschiedenis downloaden via draadloze Bluetooth®-verbindingen
Lijn bezet Telefoongesprek aan de gang
Microfoon dempen Microfoon gedempt tijdens een gesprek (beller kan uw stem niet horen)
Sterkte van het telefoonsignaal De sterkte van het telefoonsignaal wordt weergegeven voor een mobiele telefoon die verbonden is via Bluetooth®
Zie ook:

Fiat Punto. Algemene waarschuwingen voor het gebruik van de veiligheidsgordels
Ook zwangere vrouwen moeten de veiligheidsgordel omleggen: voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind wordt het risico op verwondingen bij een ongeval fors ingeperkt als de gordel wordt gedragen ...

Opel Corsa. Diefstalalarmsysteem
Het alarmsysteem is gecombineerd met het vergrendelingssysteem. Het bewaakt: portieren, achterklep, motorkap ontsteking Inschakelen Automatische activeringseconden na het vergrendelen ...

Auto's: