Auto's:

Mazda 2: Bediening van de compact disc (CD)
speler - Audioset
[Type B (aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Bediening van de compact disc (CD) speler

Bediening van de compact disc (CD) speler

Type Afspeelbare gegevens
Muziek/MP3/WMA/ AAC CD speler
  • Muziekgegevens (CDDA)
  • MP3/WMA/AAC bestand

 

OPMERKING Als een disc zowel muziekgegevens (CD-DA) als MP3/WMA/AAC bestanden bevat, verschilt de weergave van de twee of drie bestandstypen afhankelijk van de manier waarop de disc werd opgenomen.

Insteken van de CD Steek de CD in de gleuf met het label naar boven gericht. Het automatische laadmechanisme zal de CD op zijn plaats brengen en de weergave starten.

OPMERKING Het duurt een kort ogenblik voordat de weergave begint om de speler de tijd te geven de digitale signalen op de CD te lezen.

Uitwerpen van een CD Druk op de CD uitwerptoets ( ) om de CD uit te werpen.

Weergave

Selecteer terwijl een CD is ingestoken het pictogram op het thuisscherm en toon het Amusementscherm. Wanneer wordt geselecteerd, worden de volgende pictogrammen in het onderste gedeelte van de middendisplay getoond.

Pictogram Functie
Toont het Amusementmenu. Gebruik dit voor het overschakelen naar een andere audiobron.
(Muziek CD) Toont de sporenlijst van de CD.

Selecteer het spoor dat u wilt afspelen.

(MP3/WMA/AAC CD) Toont de lijst met mappen/bestanden van het hoogste niveau.

Selecteer de gewenste map.

De bestanden in de geselecteerde map worden getoond.

Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.

(Alleen MP3/WMA/AAC CD's) Toont de lijst met bestanden in de map die op dat moment wordt afgespeeld.

Selecteer het muziekstuk dat u wilt beluisteren.

(Muziek CD) Speelt het muziekstuk dat op dit moment wordt afgespeeld nogmaals af.

Selecteer het muziekstuk nogmaals om dit te annuleren.

(MP3/WMA/AAC CD) Speelt het muziekstuk dat op dit moment wordt afgespeeld nogmaals af.

Wanneer deze opnieuw worden geselecteerd, worden de muziekstukken in de map bij herhaling afgespeeld.

Selecteer het muziekstuk nogmaals om dit te annuleren.

(Muziek CD) Speel de muziekstukken op de CD in willekeurige volgorde af.

Selecteer het muziekstuk nogmaals om dit te annuleren.

(MP3/WMA/AAC CD) Speel de muziekstukken in de map in willekeurige volgorde af.

Wanneer deze opnieuw worden geselecteerd, worden de muziekstukken op de CD in willekeurige volgorde afgespeeld.

Selecteer het muziekstuk nogmaals om dit te annuleren.

(Muziek CD) Het begin van elk spoor op een CD wordt afgespeeld om het zoeken naar het gewenste spoor te vergemakkelijken.

Wanneer deze opnieuw worden geselecteerd, wordt de functie geannuleerd en gaat het muziekstuk dat op het huidige moment wordt afgespeeld verder.

(MP3/WMA/AAC CD) Het begin van elk spoor in een map wordt afgespeeld om het zoeken naar het gewenste spoor te vergemakkelijken.

Wanneer deze opnieuw worden geselecteerd, wordt de functie geannuleerd en gaat het muziekstuk dat op het huidige moment wordt afgespeeld verder.

Als tijdens scan-weergave de audio wordt bediend, wordt het spoor dat met scan-weergave wordt afgespeeld normaal afgespeeld. Vervolgens wordt de audiobedieningsopdracht uitgevoerd.

Als dit binnen enkele seconden nadat een muziekstuk met afspelen is begonnen wordt geselecteerd, wordt het eerdere muziekstuk geselecteerd.

Als er meer dan een paar seconden zijn verstreken nadat een muziekstuk met afspelen is begonnen, wordt het muziekstuk dat op het huidige moment wordt afgespeeld vanaf het begin opnieuw afgespeeld.

Lang indrukken voor snelterugspoelen. Deze stopt wanneer u uw hand van het pictogram of de commanderknop wegneemt.

Speelt een CD af. Wanneer dit opnieuw wordt geselecteerd, wordt de weergave tijdelijk stopgezet.
Gaat verder naar het begin van het volgende muziekstuk.

Lang indrukken voor snelvooruitspoelen. Deze stopt wanneer u uw hand van het pictogram of de commanderknop wegneemt.

Toont de geluidsinstellingen voor het afstellen van het audiokwaliteitsniveau.

Zie Volume/Display/Geluidsregelaars

Voorbeeld van gebruik (Bij het zoeken naar een muziekstuk vanaf het hoogste niveau van een MP3/WMA/AAC CD)

1. Selecteer het pictogram voor het tonen van de lijst met mappen/ bestanden op het hoogste niveau.

2. Wanneer de map is geselecteerd, worden de lijsten met mappen/ bestanden in de map getoond.

3. Selecteer het gewenste muziekstuk.

Voorbeeld van gebruik

OPMERKING
  • Selecteer om naar een map één niveau hoger te gaan.
  • Het aanzicht van de pictogrammen voor herhalen en shuffle veranderen afhankelijk van de soort bedieningsopdracht waarbij de functie wordt gebruikt.
Zie ook:

Mazda 2. Afstellen van het volume
Druk de volumetoets omhoog om het volume te verhogen (+). Druk de volumetoets omlaag om het volume te verlagen (-). Audio-uit toets * Druk eenmaal op de audio-uit toets ( ) om het audiogel ...

Mazda 2. Achterruitenwisser en ruitensproeier
Voor gebruik van de ruitenwissers moet het contact op ON staan. Achterruitenwisser Schakel de ruitenwisser in door het draaien van de achterruitenwisser/ruitensproeier schakelaar. Achter ...

Auto's: